Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 37 · 21 november 2002 · Årgång 32      
NADA
CID-Seminarium
Formella möten på distans

Ann Lantz, Jenny Gustavsson, Therese Fridman, Tessy Ceratto Pargman
Datum: 27 November 2002
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Tid: 14.00-15.00.

Under seminariet berättar vi om projeket Formella möten på distans. Vi kommer presentera delar av två examensarbeten som bedrivits på ett stort svenskt företag som har regelbundet möten på distans via videokonferensrum. Exempel på frågeställningar är förändras mötesprocessen vid videomedierade möten?, finns det brister i det tekniska stödet och i så fall vilka? Avslutningsvis debatterar vi begreppen metaforer och genre.


Välkommen
Media Technology seminar
(Wearable computers)

Invitation to a higher seminar at the Department of Media Technology & Graphic Arts (Medieteknik)
Title: A Collaborative Perspective of Wearable/Mobile Information Systems
Speaker: Zary Segall, Computer Science Department, University of Oregon
Time & date: Thursday November 21th, 13-15
Venue: Seminar room at Media Technology & Graphic Arts. KTH, Lindstedtsvägen 5


Abstract cont.

Sjung i lunchkören!

Varje onsdag klockan 12.15-13.00 övar lunchkören i Nadas bibliotek. Vi är en liten blandad kör som mest består av anställda på Nada. Om du är intresserad av att vara med ska du hänga på nu när vi börjar öva inför Lucia. Du behöver inte vara körvan, men det är bra om du kan läsa noter. Prata med körledaren Henrik Eriksson eller kom direkt till biblioteket på onsdag!

Henrik och Viggo
Till final igen!

Nu har nordvästra regionfinalen avgjorts och ännu en gång har Fredrik Niemelä, David Rydh och Mattias de Zalenski kvalificerat sig till världsfinalen i ACMs programmeringstävling. Lite mer finns att läsa på http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1458/nwerc.html där man via länk till tävlingens hemsida (i alla fall snart) kan se slutresultaten som är mycket trevliga både för KTH och för Sverige som helhet.

Mikael Goldmann

Doctoral Dissertation

Jonas Holmerin
SU, NADA
On Probabilistic Proof Systems and Hardness of
Approximation

9 December kl. 9.00 i Kollegiesalen, Valhallavägen 79.
Exjobbspresentation

Fredag den 22 nov, 15.15 - 16 (ca) presenterar Masterstudenten Otilia Lillin sitt examensarbete i Scientific Computing: "A segregated model for continuous two-stage production with recombinant microorganisms".

Plats: 4523.
Handledare på Nada
har varit Jesper Oppelstrup,
på Biokemisk Teknologi Per-Olof Enfors.

Lennart Edsberg


Cont. Media Technology Seminar

Abstract
One of the information society paradoxes is that the more wired we are the more we appreciate the power of face-to-face interactions. Despite the fact that we are increasingly using electronic communication, many of our daily interactions are a result of planned or chance face-to-face encounters with other people. On the other side, mobile devices have created some unexpected new social and community practices that are influencing our face-to-face interactions.

Howard Reingold stating that although the infocom industry seems to be consumed with producing new technologies, „The killer apps of tomorrow‚s mobile infocom industry won‚t be hardware devices or software programs but social practices‰ best expresses a second paradox. Mobile phones, wireless PDAs, wearable, implantable, loosely called in these context wearable/mobile information systems, hold the potential to generate new forms of social and business interaction and collaboration between people. Consequently, collaborative wearable/mobile systems may have the potential to address some of the major research challenges such as, remedies for anti-aging, prosthetics for differently able people, and new ways to augment the individuals by enhancing and amplifying their mental and sensory capabilities.

For the last several years, we have been trying to understand the technical and community potential of the wearable/mobile communities by experimenting with building a variety of collaborative wearable/ mobile systems. As a result, we have gained some insight in the requirements and the development methodology and tools needed to facilitate and support such systems.

This talk will discuss the general architecture of collaborative wearable/mobile information systems, a number of experimental wearable systems, and discuss our future research agenda.

Speaker
Zary Segall occupies the Fulbright-Stockholm Information Technology Distinguished Chair in Wireless E-Commerce during the academic year 2002/2003. He shares his time between the Royal Institute of Technology (KTH) and the Stockholm School of Economics (Handelshögskolan).Avtal mellan STINT
och Vetenskapsrådet

Postdoc-stipendier räddas

Den osäkra situationen för postdoktorala stipendier ("postdoc"-stipendier) är nu löst. En överenskommelse mellan Vetenskapsrådet och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) ger fortsatt möjlighet att söka sig utomlands för yngre forskare inom samtliga vetenskapsområden.

Avtalet innebär att man samfinansierar stipendierna inom naturvetenskap, teknik och medicin under åren 2003 – 2005. Sammanlagt handlar det om 60 miljoner kronor, där STINT står för minst 25 miljoner kronor och Vetenskapsrådet bidrar med sammanlagt minst 35 mkr. Efter 2005 övertar Vetenskapsrådet hela ansvaret för stipendier inom medicin, natur- och teknikvetenskap.

STINT kommer, som tidigare aviserats, att inom programmet för internationalisering av kulturveten-skaperna erbjuda postdoc-stipendier för yngre forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Under 2003 - 2005 kommer STINT att i en särskild satsning avsätta minst 15 mkr för stipendier inom kulturvetenskaperna.

Ansökningar, hantering och datum

Yngre forskare kan söka stipendier för läsåret 2003/04. Alla ansökningar skall lämnas via STINT:s elektroniska ansökningssystem senast den 15 december 2002. Bedömningen av ansökningarna inom medicin, natur- och teknikvetenskap görs av Vetenskapsrådet medan bedömningen av ansökningar inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi görs av STINT. Från och med nästa år övertar Vetenskapsrådet ansvaret för hela ansökningsprocessen inom medicin, natur- och teknikvetenskap.

Mer information finns under www.stint.se
Seminar in Numerical Analysis

The PDF approach to turbulent polydispersed two-phase flows
Eric Peirano, ADEME - DER, Valbonne, France
Time: 15.15-16.00 Friday 29 Nov.
Place: 4523

Abstract
The presentation deals with a probabilistic approach to polydispersed turbulent two-phase flows. A general probabilistic formalism is presented in the form of a two-point Lagrangian pdf (probability density function). A new feature of the present approach is that both phases, the fluid as well as the particles, are included in the PDF description. It is demonstrated how the formalism can be used to show that there exists a hierarchy between the classical approaches such asthe Eulerian and Lagrangian methods. It is also shown that the Eulerian and Lagrangian models can be obtained in systematic way from the PDF formalism. Connections with previous work arediscussed. Weak first- and second-order numerical schemes are thendeveloped to integrate the stochastic differential equations that arise in mean-field - PDF methods (Lagrangian stochastic approach) for modeling polydispersed turbulent two-phase flows.
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.


Kalendarium

Tors. 21 november kl. 13-15.00 Media Technology seminar. Zary Segall, Computer Science Department, University of Oregon: A Collaborative Perspective of Wearable/Mobile Information Systems.
Venue: Seminar room at Media Technology & Graphic Arts. KTH, Lindstedtsvägen 5
.
Fre. 22 november kl. 15.15 - 16 Exjobbspresentation. Otilia Lillin: A segregated model for continuous two-stage production with recombinant microorganisms.
Plats: 4523.
Mån. 25 november kl. 15.15–16.00 Jubileumsseminarieserie på Nada. Gustav Taxén: Några strandhugg i datorspelens historia. Sal E2.
Ons. 27 November kl. 14.00-15.00 CID-Seminarium. Ann Lantz, Jenny Gustavsson, Therese Fridman, Tessy Ceratto Pargman: Formella möten på distans.
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.
Tors. 28 november kl 16.15 - ca 18 Inbjudan till informationsträff för nya forskarstuderande. Doktorandsektionen och KTHs ledning inbjuder till en informationsträff om forskarstudier. Plats: Kollegiesalen, Valhallavägen 79, Administrationshuset, nb.
Fre. 29 november kl 10.00kl. 15.15-16.00
Licentiate’s Thesis. Reynir L. Gudmundsson: On stability of solutions to the two-fluid models for dispersed two-phase flow. Sal E3, Osquarsbacke 14.

Seminar in Numerical Analysis. Eric Peirano, ADEME - DER, Valbonne, France: The PDF approach to turbulent polydispersed two-phase flows. Place: 4523.
Mån. 9 december kl 15-17


kl. 9.00

Seminarieserie om ledaskap på Nada! Plats meddelas senare.


Doctoral Dissertation. Jonas Holmerin: On Probabilistic Proof Systems and Hardness of Approximation. Kollegiesalen, Valhallavägen 79.

 

"The only man who never makes a mistake is the man who never does anything. "

Theodore Roosevelt