Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 36 · 14 november 2002 · Årgång 32      
NADA

Skräddarsydd seminarieserie
om ledaskap på Nada!

Institutionen kommer i vår att genomföra en skräddarsydd ledarutbildning för ett 20-tal personer som har en viktig ledarroll. Utbildningen inleds med en seminarieserie där alla anställda på Nada är välkomna att delta. De fem seminarierna är fristående dubbeltimmar med tema: självkunskap och ledarskap, olika roller i organisationen, kommunikation, konflikter och konflikthantering, organisationen och omvärlden samt förändringskunskap.

På Nada är det många som har en ledande funktion, inte bara vi som har ett direkt ledningsansvar, utan i hög grad även lärare och handledare. För att ge dig bättre möjlighet att svara mot skärpta krav och ökad arbetsbörda erbjuder vi dig att delta i denna seminarieserie. Ta tillfället i akt att reflektera över vad som är viktigt för dig och andra!

Det första seminariet hålls den 9 december kl 15-17. Sal meddelas senare. För att få reda på intresset för denna seminarieserie önskar jag att du anmäler dig till Eva-Lena , ela@nada.kth.se senast den 29/11.
Seminarierna ges av jaduvi ab: Margareta Asp och Britt-Marie Schönfeldt

Välkommen!

Ingrid
Licentiate’s Thesis

Reynir L. Gudmundsson
On stability of solutions to the two-fluid models for dispersed two-phase flow.

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl Tekniska Högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknisk licentiat-examen fredagen den 29 november 2002 kl 10.00 i sal E3, Osquarsbacke 14, Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm.

Abstract :www.nada.kth.se/~rlg/publications
SANS Seminar

On friday nov 15 at 10.15 in 1635 Per Uhlén from Karolinska Hospital will give a seminar entitled "Intracellular Calcium Signalling".

Very welcome, Erik and Anders

PÅ GÅNG

Nya Doktorandlöner
Förhandling om nya löner för doktorander, för perioden 2002-04-01--2003-06-30, är klara. De nya lönerna:
Grund från 18 300:- till19 100:-
30% från 19 000:- till 19 700:-
50% från 21 200:- till 22 000:-
80% från 22 300:- till 23 100:-.
Enligt uppgift kommer den nya lönerna och den retroaktiva delen att betalas ut under november.

Löneförhandling för övrig personal är ej klar. Eventuellt kommer de att vara klara innan årsskiftet.

Arbetstid för tekniskadministrativpersonal
över helgerna
Så hör ser arbetstiden ut för er som omfattas av kollektivavtalet, ALFA.
V 51 100%
V52 0%
V1 2-3/1
V2 7-10/1

Hälsoundersökning
En liten påminnelse till er som ännu inte har tecknat er för Hälso- och livstilsundersökningen som Feelgood gör på Nada. De personer som omfattas denna gåmg har fått en personlig kallelse.En anmälningslista finns på min dörr på plan 4.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Elin Olsson, forskningsingenjör på Na/Psci
Mohammed Fayaz Akram, forskare på Cvap/Cas
Jag ber dem presentera sig i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar

Lars Bretzner, forskare på Cvap/Cas
Christian Bogdan, fofu-ing på Cid/IPlab
Gunnar Ledfelt, Na
Axel Liljencrantz, forskningsingenjör på Sans
Karim Oukbir, fofu-ing på TCS
Laurentiu Prisecaru, forskningsingenjör på PDC
Kristina Sabelström-Möller, forskare på Media
Jon Svensson, forskningsingenjör på Sans
Juan Zagal Montealegre, forskningsingenjör på
Cvap/Cas

Vi önskar henne lycka till med nya utmaningar i
yrkeslivet

Eva-LenaInbjudan till informationsträff
för nya forskarstuderande


Tid: 28 nov, 2002 kl 16.15 - ca 18
Plats: Kollegiesalen, Valhallavägen 79, Administrationshuset, nb.
På initiativ av doktorandsektionen inbjuder här doktorand-sektionen och KTHs ledning till en informationsträff om forskarstudier.
Syftet med träffarna är att
- informera om forskarutbildningen
- ge aktuell information om vilka skyldigheter och rättigheter som gäller under studietiden
- beskriva doktorandsektionens verksamhet
- etablera informationskanaler
- ge tillfälle att ta upp aktuella frågor till diskussion.

Vi vänder oss i första hand till nya forskarstuderande men även du som har som har studerat längre tid är välkommen. Handledare är också välkomna till träffen.

Kontaktpersoner från doktorandsektionen är Tomas Melin, dr-ordf@kth.se, tel 790 6465
och Gustaf Mårtensson, dr-sekr@kth.se, tel 790 7195.
Anmäl dig via mail till helenal@admin.kth.se senast den 19 november.
Skriv också gärna några rader om angelägna frågor som du vill ta upp under träffen och ta gärna med dig din handledare!

Träffarna sker två gånger per läsår.
Utlysning av KTHs
jämställdhetspris för anställda


Nominering med motivering skall ha inkommit till KTH, Registratorskontoret, senast den 2 december 2002.
Ange diarienummer 930-1393-02
Priset är 10 000 kronor och tilldelas anställd på KTH som under det senaste verksamhetsåret och/eller sammanlagt medverkat till att ur jämställdhetssynpunkt främja något av nedanstående områden på KTH:

- Arbetsmiljön
- Utbildningen
- Forskningen

Priset delas ut av rektor vid diplomutdelningen den 13 december i Stockholms Stadshus.
Alla anställda äger rätt att nominera pristagare
Jubileumsseminarieserie
Återblickar och framtidsblickar

Måndag 25 november kl. 15.15–16.00 i sal E2
Gustav Taxén: Några strandhugg i datorspelens historia

När William A. Higinbotham 1958 satte ihop sitt spel 'Tennis for two' med hjälp av analoga datorkretsar hade han ingen aning om att han skulle lägga grunden för en underhållningsindustri som idag omsätter mer än Hollywoods filmproduktioner. Den här föreläsningen kommer att berätta historien kring några av de tidiga datorspelspionjärerna och deras skapelser.
Svenska som
vetenskapligt språk


Maria Falk, Institutionen för Nordiska Språk, Stockholms Universitet.
Tid: 18 november kl 15-17
Lokal: Salongen, KTHB, Osquars Backe 31.
Ingen föranmälan nödvändig.
KTH InnovationsDag

KTHs Bibliotek , kl. 10-18. 4 december 2002

Vad består ett forskningsresultat av? Know-how, tekniska lösningar…`Hur kan de olika delarna utvecklas till gagn för samhället och industrin? Vilken är forskarens roll? Vilka krav ställs på att intressanta forskningsresultat tas om hand och utvecklas vidare till användbara teknologier och produkter? Vad är ett entreprenöriellt universitet? Är KTH det?

Anmälan till monicae@admin.kth.se
Ytterligare info: Ylva Sjönell, 0709-51 95 07
CID-seminarium
på Tekniska museet


Vill du vara med och förändra en museiutställning?
Gustav Taxén gustavt@nada.kth.se, Sten-Olof Hellström
Datum: 2002-11-20
Tid: 13.00-15.00
Plats: CID-seminarium på Tekniska museet, vi samlas i entrén mellan 13.00-13.15. Vi börjar med visning av utställningen för att sedan i workshopform tillsammans utvärdera vad vi sett.

SHAPE- Uppfinningarnas brunn
På Tekniska Museet finns, sedan maj i år, en installation som heter "Uppfinningarnas brunn". Utställningen är en samproduktion mellan CID och Tekniska Museet. Den har roat och fascinerat många besökare i alla åldrar, men nu vi vill göra den ännu bättre - och vi behöver din hjälp!

Tekniska Museet och CID inbjuder dig att delta i en workshop där vi tillsammans utvärderar utställningen och arbetar fram nya idéer som sedan, är det tänkt, kommer att ligga till grund för hur utställningen ska utvecklas. Workshopen är del i ett forskningsprojekt kring teknik och utställningar som drivs vid CID. Projektet har arbetat med olika utställningar och installationer under flera år både i Sverige och utomlands, bl.a. "Expedition Rymden" på Naturhistoriska Riksmuseet, "Plexus" och "FrITt Fram" på Tekniska Museet.
Mer info:
http://cid.nada.kth.se/nyheter/Uppfinningarnas_brunn.html
http://www.shape-dc.org/exhibitions/well.html
http://www.shape-dc.org/highlights/invent.html

Varmt välkommen!
KTHs Promotion och Installation

kommer att äga rum fredagen den 15 november 2002 i Stockholms Stadshus, kl 16.30 med akademisk ceremoni i Blå Hallen och bankett i Gyllene Salen.

I Blå Hallen installeras professorer, promoveras heders-doktorer, teknologie och filosofie doktorer.
Inbjudan kommer att börjas skickas ut from den 16 september.

För ev information går det bra att kontakta
Marianne Westman, tel 790 7040 eller Anette Nyström, tel 7907059.
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.


Kalendarium

Tors. 14 november kl. 14:15 NA Seminar. Hans Karlsson, Quantum Chemistry, Uppsala: Lanczos algorithms and cross-correlation functions. Place: 4523
Fre. 15 november kl. 14:15


kl. 10.15
Seminarium i teoretisk datalogi. Johan Håstad: PRIMES is in P. Sal E2.

SANS Seminar. Per Uhlén from Karolinska Hospital will give a seminar entitled "Intracellular Calcium Signalling". Room 1635.
Ons. 20 november kl. 13.00-15.00 CID-seminarium på Tekniska museet. Gustav Taxén: Vill du vara med och förändra en museiutställning? Plats: CID-seminarium på Tekniska museet
Mån. 25 november kl. 15.15–16.00 Jubileumsseminarieserie på Nada. Gustav Taxén: Några strandhugg i datorspelens historia. Sal E2.
Tors. 28 november kl 16.15 - ca 18 Inbjudan till informationsträff för nya forskarstuderande. Doktorandsektionen och KTHs ledning inbjuder till en informationsträff om forskarstudier. Plats: Kollegiesalen, Valhallavägen 79, Administrationshuset, nb.
Fre. 29 november kl 10.00 Licentiate’s Thesis. Reynir L. Gudmundsson: On stability of solutions to the two-fluid models for dispersed two-phase flow. Sal E3, Osquarsbacke 14.
Mån. 9 december kl 15-17 Seminarieserie om ledaskap på Nada! Plats meddelas senare.

 

"I never think of the future - it comes soon enough"

Albert Einstein