Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 33 · 24 oktober 2002 · Årgång 32      
NADA
Öppet hus på Nada
onsdag 30 oktober 15-17

För första gången, tror jag, har vi bjudit in de studenter som ska välja kompetensinriktning till ett öppet hus på Nada. Det blir onsdag 30 oktober kl 15-17. Studenterna kommer att i första hand gå till fikarummet på plan 4 för att därifrån slussas ut till de olika forskargrupperna. Det är svårt att veta hur många som kan tänkas komma, men inbjudan har gått ut till DEF studenter i årskurs 3 och till våra SU-studenter.

Kerstin
Prefekten bortrest

Torsdag 24-27/10 är jag i Lund - Sonja Kovalevsky-dagarna. Jag kommer till Nada torsdag fm. Onsdag 30/10-3/11 har jag semester. Jag är troligen på Nada onsdag fm.

Stefan Arnborg är ställföreträdande prefekt under min frånvaro.


Ingrid
Förändringar i
posthantering på KTH

Posten AB Engelbrektsgatan 6 upphör med utlämning av paket samt rekommenderade brev från och med den 22 oktober. KTH-POST kommer att åka till det nya upphämtningsstället som är Postcenter Nybrogatan, Nybrogatan 57A en gång om dagen. Tyvärr kommer vi inte att kunna hämta ut rekommenderade brev.

Rekommenderade brev som är adresserade med ett personnamn överst i adressen kommer att hamna på Nybrogatans Postcenter, vilket innebär att dom måste hämtas där personligen.

För att undvika detta, be avsändaren skriva Kungliga Tekniska Högskolan överst i adressen, då hamnar dessa rek på KTH-POST (ska göra) där ni sedan kan hämta dessa mot utskickad avi plus leg.

Om något är oklart ring 8812
KTH-POST
PÅ GÅNG

Hälsoundersökningar
Feelgood kommer i början av november att påbörja arbetet med att göra hälsoundersökningar för personal på Nada. Hälsoundersökningarna kommer att genomföras på Nada. Du som kommer att beröras denna gång kommer att få en inbjudan i ditt postfack i slutet av denna vecka eller i början av nästa vecka.

Semesterdagar
Jag har börjat titta över den totala semesterdagssituationen för samtliga anställda på Nada. Det jag ser direkt är att det finns flera som inte har lämnat in någon semesteransökan alls. Enligt mitt förmenande måste det vara fel, det är lätt att glömma, för semester förutsätter jag att alla har haft. Det finns en lag som reglerar hur många dagar (minst 20 dagar) som måste tas ut. Det anges även i lagen att högst 40 dagar får sparas. Har du över 40 dagar vid årets slut kommer de att helt enkelt att tas bort. Du som har glömt eller redan nu vet att du har för avsikt att ta ut semesterdagar under hösten, skriv ledighetsansökan redan nu. Ledighetsblanketten kan du hämta från KTHs hemsida
(KTH/anställd/blankettarkivet/personal). Blanketten ska vara signerad av er närmaste arbetsledare innan den läggs i mitt postfack. Är du osäker på hur många dagar du har tagit ut eller sparade dagar kan du läsa ut detta på ditt lönebesked. Du kan även ringa Susanne Bergman ankn 6610 eller e-post. susanneb@nada.kth.se. Inom kort kommer respektive gruppansvarig att få en sammanställning över hur många dagar som är uttagna för gruppens Ta-personal

Undantagna från att lämna in semesteransökan är följande yrkesgrupper: professorer, forskare, forskarassistenter, lärare och doktorander. För er gäller, om ni inte har begärt att få spara några dagar, att samtliga semesterdagar kommer att tas ur systemet. Detta sker förmodligen nästa månad och efter det kommer även semestertillägget att utbetalas. För samtliga gäller att om du önskar spara semesterdagar måste prefekten godkänna det.

Upplysningsvis kan jag även nämna att KTHs Rektor, Anders Flodström, har gett alla institutioner i uppdrag att noga kontrollera semestersituationen.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Johan Carstensen, forskningsingenjör på Cvap/Cas
Gabriela Maguid, utredare på Cid
Magnus Rosell, adjunkt
Thomas Sundberg, adjunkt
Jag har bett dem presentera sig i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !

Eva-Lena

 

CID seminarium
Isabelle Chemin

Isabelle Chemin (fransk konstnär och 3D designer)
Tid: onsdagen den 30/10, kl 14.00-15.00.
Plats: Torget på CID, NADA, KTH. Lindstedtsvägen 5 pl 6, till höger i valvet mot gården.

VEPSY-PROJECT
Officially started on the 1st January 2001, VEPSY-Updated Project is a 5FP European-Union funded project focusing on applications of Virtual Environ-ments and Telemedecine for Clinial Psychology. The Vepsy project has been proposed and is coordinated by Istituto Auxologico Italiano IRCCS - an italian research and care institute of national interest.

The main goal of the project is to prove the technical and clinical viability of using portable and shared Virtual Reality systems in clinical psychology. VEPSY-Updated involves partners from an international network of academic institutes, health-care providers and industrial companies and joins the major European players in the field.

Now 12 partners from three countries are involved in VEPSY, Italian, Spain and France. The last country had develop 4 virtual worlds specific for the anxiety desorder or social phobia.The team works in collaboration with the St Anne hospital in Paris and the technical university ISMRA-GREYC of Caen. (Institut scientifique pour le rayonnement et la matière).

Välkommen!
Exjobbspresentation

Tisdag 29/10 kl 10.15 - 11 (ca) i rum 4523 presenterar SciComp studenten Anna Gatzoflia sitt exjobb i Numerisk Analys: "Runge-Kutta Nyström för Second Order Ordinary Differential Equations in Matlab". Handledare har varit Michael Hanke.

Lennart Edsberg
Niornas vecka

Den 21-25 oktober gästas Campus Valhallvägen av ca 1 000 niondeklassare från hela länet. Det är med andra ord åter dags för Niornas vecka.

I år har eleverna 13 olika stationer att välja bland under sina halvdagslånga besök. Ett nytt spekta-kulärt inslag är Lasergrottan i Vetenskapens hus vid AlbaNova. I övrigt väntar alltifrån superdatorer, robotar och åsksimulatorer på att tilldra sig de unga besökarnas intresse.

Niornas vecka syftar till att slå ett slag för teknik och naturvetenskap bland de elever som står på tur att välja utbildningsprogram till gymnasiet.

För mer information kontakta KTHs Info-center på telefon 790 61 76.

KTH Info
Medieteknik-seminarium

Torsdag den 24 oktober kl. 13-15
Titel - Genre i media och teknik
Plats - Medietekniks seminarierum, plan 2, Lv5
Föreläsare - Daniel Pargman

Sammanfattning
Genre är ett välkänt begrepp för att prata om olika, tja, genrer i media. I mitten av 90-talet skrev Brown & Duguid (1994, 1996) uppmärksammade texter där de använde genre-begreppet för att analysera framväxande sociala konventioner för användninga av nya media och ny teknik.

I en miniseminarieserie om ett seminarium per läsperiod (sammanlagt fyra seminarier under läsåret 2002/2003) kommer genrebegreppet och dess tillämpning för att analysera (användningen av) ny teknik att belysas på NADA/forsknings-gruppen för Medieteknik. Detta - det första seminariet - kommer inte så mycket att ge svar som att presentera begreppet och föra upp frågor som handlar om genre på agendan. Speciellt fokus kommer att fästas vid tillfällen när man medvetet bryter mot (gör våld på/prövar gräserna för) existerande genrer.

Seminariedeltagare uppmuntras starkt att läsa artikeln av Brown & Duguid (1996) innan seminariet. Uppkopierade exemplar finns att hämta hos forskningsgruppen för Medieteknik (utanför expedi-tionen).

Brown & Duguid (1996). Keeping it simple. In T. Winograd (ed.), Bringing design to software. New York: Addison-Wesley.
CID Seminar
Professor Alan Borning

Thursday October 24 at 13.15 hrs
on CID-Torget, KTH, Lindstedtsvägen 5, floor 6
(to the right in the vault to Stora Gården)
Professor Alan Borning, Computer Science, University of Washington, Seattle, presents

UrbanSim: Integrated Land Use, Transportation and Environmental Modeling

Patterns of land use and available transportation systems play a critical role in determining the economic vitality, livability, and sustainability of urban areas. Transportation interacts with land use, and both have significant environmental effects, in particular on emissions, resource consumption, and conversion of rural to urban land. Decisions concerning land use and transportation are often contentious (at least in the U.S.); further, the long-term consequences of decisions may not be apparent at the time they are being made. Strong technical support may help foster informed deliberation on these issues. Toward this goal, we have been developing UrbanSim, a reusable urban land use and transportation modeling system. Our purpose is to provide a tool for citizens' groups, urban planners, elected officials, and others to help predict future patterns of urban development and impact under different possible scenarios over periods of 20 or more years.

The talk will include an overview of the modeling activity, followed by a discussion of a number of HCI aspects of the system, including providing more effective ways of understanding the results from and interacting with complex simulations, and ways of linking stakeholder values with design choices in simulations and their interfaces.

For more information on the project, please see
www.urbansim.org

 

Seminar in
Numerical Analysis


Title: Higher order difference approximations for the wave equation on embedded boundary grids.
Speaker: Anders Petersson, Lawrence Livermore Na-tional Laboratories, California, USA.
Time: Tue 29 Oct. at 14.15-15.00
Place: 4523

Forskarens evenemang:
24 oktober


Mer än 300 personer besökte i förra veckan kick-offen till Excitera Innovation Challenge@KTH. Redan under kommande vecka är det dags för nästa evenemang. Detta evenemang är utformat speciellt för dig som forskare. Skicka din evenemangsanmälan till olof@excitera.nu. Bjud gärna med en kollega.

Kvällens tema är rättigheter till idéer och forsknings-resultat, lärarundantaget samt patent.
Plats: Nya fräscha biblioteket, KTH Campus, Valhalla-vägen. Tid: 24 oktober kl. 17:00
Program:
kl. 17-18 Mingel med mat och dryck
kl. 18-20 Experter och forskare berättar om sina erfarenheter kring kvällens tema.Mer information om Excitera Innovation Challenge@KTH hittar du på nya webbsidan: www.excitera.nu.
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.


Kalendarium

Tors. 24 oktober
kl. 13.00-15.00


kl. 13.15
Medieteknik-seminarium. Daniel Pargman: Genre i media och teknik. Plats - Medietekniks seminarierum, plan 2, Lv5

CID Seminar
. Professor Alan Borning:
UrbanSim: Integrated Land Use, Transportation and Environmental Modeling.
CID-Torget, KTH, Lindstedtsvägen 5, floor 6.
Fre. 25 oktober kl 15-16 (ca) Exjobbspresentation i numerisk analys. Olga Simdyankina: "Adaptive finite element method for inverse scattering problem with Dirichlet boundary conditions". Plats: 4523
Tis. 29 oktober kl 10.15 - 11 (ca)kl. 14.15-15.00
Exjobbspresentation. Anna Gatzoflia: "Runge-Kutta Nyström för Second Order Ordinary Differential Equations in Matlab".
Rum 4523.

Seminar in Numerical Analysis. Anders Petersson: Higher order difference approximations for the wave equation on embedded boundary grids. Place: 4523
Ons. 30 oktober kl. 15.00-17.00


kl 14.00-15.00
Öppet hus på Nada. studenter som ska välja kompetens-inriktning besöker de olika forskargrupperna.

CID seminarium
. Isabelle Chemin:
VEPSY-PROJECT.
Plats: Torget på CID, NADA, KTH. Lindstedtsvägen 5 pl 6.

 

" We will either find a way or make one."

Hannibal (247-183 B.C.)