Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 32 · 17 oktober 2002 · Årgång 32      
NADA
Delfi stängt på
fredagseftermiddagarna


Från och med fredagen den 25 oktober kommer Delfi att ha stängt även för anställda efter lunch (alltså öppet 8-12). Denna tid kommer att nyttjas för utbildning och personalutveckling samt för service av utrustning. Ärenden hänvisas till system@nada.kth.se eller till vår telefonsvarare på 7146. Allvarliga driftsstörningar hänvisas till systemgrupp-ens journummer.
Mvh Delfi

Forskarens evenemang: 24 oktober

Mer än 300 personer besökte i förra veckan kick-offen till Excitera Innovation Challenge@KTH. Redan under kommande vecka är det dags för nästa evenemang. Detta evenemang är utformat speciellt för dig som forskare. Skicka din evenemangsanmälan till olof@excitera.nu. Bjud gärna med en kollega.

Kvällens tema är rättigheter till idéer och forsknings-resultat, lärarundantaget samt patent.
Plats: Nya fräscha biblioteket, KTH Campus,
Valhallavägen
Tid: 24 oktober kl. 17:00
Program:
kl. 17-18 Mingel med mat och dryck
kl. 18-20 Experter och forskare berättar om sina erfaren-heter kring kvällens tema.Mer information om Excitera Innovation Challenge@KTH hittar du på nya webbsidan: www.excitera.nu.
Datorer för
parallella körningar


Nu finns 20 st. datorer avsedda för parallella körningar.

Det handlar om 20 st. Sun Ultra 5 med 256 MB RAM. De heter bunch01,..., bunch20.

Skicka ett e-brev till system@nada.kth.se om du vill använda dessa. I samband med detta kan vi passa på att nämna att det är förbjudet att använda salsdatorer för parallella körningar.

Nadas systemgrupp

Exjobbspresentationer i
numerisk analys

Tisdag den 22/10 kl 13.00 (prick) presenterar SciComp studenten Magnus Strömgren sitt exjobb "A High Order Accurate Numerical Method for the Simu-lation of Waves in a Moderately Rarefied Gas". Handledare har varit: Jacob Yström, Nada och Lars Söderhom (Mekanik). Plats:1537
Fredag 25/10 kl 15-16 (ca) presenterar SciComp studenten Olga Simdyankina sitt exjobb:"Adaptive finite element method for inverse scattering problem with Dirichlet boundary conditions". Handledare har varit Larisa Beilina, Nada. Plats: 4523

Lennart Edsberg


Presentation av nyanställd

Jag heter Örjan Svensson och är sedan 1/9 anställd som doktorand i algoritmisk bioinformatik vid TCS. Den geografiska placeringen är SBC (Stockholm Bioinfor-matics Center) i Albanova och min handledare heter Jens Lagergren. Jag tog examen från KTH-Fysik år 1997 och gjorde mitt examens-arbete i teoretisk kärnfysik på ett institut i Strasbourg, Frankrike. Sedan dess har jag arbetat i den s.k. IT-branschen i Stockholm; nu senast som egen företagare. Jag har sedan tidigare en viss koppling till Nada eftersom jag känner flera av de anställda privat, samt dessutom är son till Per Svensson som var adjungerad professor vid TCS t.o.m. nyligen.

Fritiden ägnas åt sportdykning (mer sällan än ofta så här på hösten), resor (dito), olika former av idrott samt stugan i Stockholms skärgård.

Örjan Svensson
Email: osv@sbc.su.se

 

Exjobbsseminarier i datalogi
och människa-datorinteraktion


Måndagen den 21 oktober 2002 kl 15.15 i rum 4523


Magnus Vesterlund
Automatiserad finansiell teknisk analys i realtid.
Ämne: datalogi. Program: D
Handledare: Kjell Lindqvist, examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Roland Mattsson
Mattias Moltkesson
Ett distribuerat system för automatisk värdepappers-handel - arkitektur och modell.
Ämne: datalogi. Program: D
Handledare: Björn Eiderbäck och examinator:
Stefan Arnborg
Opponent: Sara Neri
Seminariet leds av Lars Kjelldahl

Onsdagen den 23 oktober 2002 kl 15.15 i rum 4523

Sara Néri
Automatiserad klienttestning inom
börshandelssystemet Saxess.
Ämne: datalogi. Program: D
Handledare: Henrik Eriksson, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Mikael Eriksson
Per Magnusson
Användar-orienterad implementering av en affärs-
systemkomponent.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: I
Handledare och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Kristoffer Hallén
Seminariet leds av Yngve Sundblad

Kursen lärande
och undervisning 2

Lärande och Undervisning 2 (LUL2) vänder sig till alla undervisande lärare på KTH. För doktorander som önskar gå LU 2 gäller som förkunskap Högskolepedagogik 1 (LU1).

Enligt Regeringens proposition 2001/02:15, Den öppna högskolan, föreslås högskole-pedagogisk utbildning och fortbildning för doktorander, lärare och personal med peda-gogiska uppgifter. LU2 är en kurs som omfattar ca fem veckors arbete och är en av de kurser som KTH erbjuder som fortbildning till undervisande lärare. Avklarad kurs ger ett intyg. I intyget kommer att stå att kursen kan anses motsvara 5 högskolepoäng.

Kursavgiften är 5000 kr. För mer information eller preliminär anmälan, kontakta Ewa Olstedt via e-post: ewaols@lib.kth.se
Kursen startar den 30 oktober kl. 15.00 – 17.00. Kursen fortsätter under vårterminen 2003 fram t.o.m. maj månad.
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.

 Kalendarium

Fre. 11 oktober kl. 10.00-12.00 Doctoral dissertation. Raul Tempone Olariaga: Numerical Complexity Analysis of Weak Approximation of Stochastic Differential Equations. Sal D3, Lindstedtsägen 5, Entreplan.
Tor. 17 oktober kl 14.15-15 Seminarium i Numerisk Analys. Anders Forsgren: ON THE SOLUTION OF KKT SYSTEMS THAT ARISE IN OPTIMIZATION.
Sal D4523.
Mån. 21 oktober kl 15.15 Exjobbsseminarier i datalogi. Magnus Vesterlund och Mattias Moltkesson. Rum 4523
Tis. 22 oktober kl 13.00 Exjobbspresentation i numerisk analys. Magnus Strömgren: "A High Order Accurate Numerical Method for the Simulation of Waves in a Moderately Rarefied Gas". Plats:1537
Ons. 23 oktober
kl 15.15 Exjobbsseminarier i människa-datorinteraktion. Sara Néri och Per Magnusson. Rum 4523
Fre. 25 oktober kl 15-16 (ca) Exjobbspresentation i numerisk analys. Olga Simdyankina: "Adaptive finite element method for inverse scattering problem with Dirichlet boundary conditions". Plats: 4523

 

" Even if you're on the right track, you'll get run over if you just sit there."

Arthur Godfrey