Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 27 · 12 september 2002 · Årgång 32      
NADA
PÅ GÅNG

Arbetsmiljöseminarium

Vi har nu hållit två av tre arbetsmiljöseminarier. Ett övergripande tema igenom samtliga seminarier är att få en klarhet i, om vi är så nöjda som prefekten Ingrid Melinder säger att vi är. Föredragshållare vid seminarierna är Agnes Robson från Feelgood. Agnes är psykolog och har en mångårig erfarenhet av ämnet. I Numero nr 24 gjorde jag en kort resumé från första seminariet ”Arbete och fritid”

Här kommer en resumé från augusti seminariet med temat ”Kommunikation”.
Agnes började med att säga att kommunikation är av betydelsefull faktor för att vi ska må bra. Ett bra klimat skapar en attityd för att främja en bra kommunikation.

Att stanna upp och invänta varandras budskap är en av grunderna för en bra kommunikation. Agnes visade en bild som beskrev att vi har en valmöjlighet när vi börjar en kommunikation. Vill vi ha en dialog för att komma fram till en gemensam sak? I den dialogen respekterar vi varandras åsikter och jämkar oss samman till det gemensamma. Eller ska vi argumentera för att driva igenom vår egen åsikt? Det blir en slags debatt. I ett sådant samtal har vi en vinnare och en förlorare.

En annan bild som hon visade var en trappa som består av ett antal trappsteg. Det första steget är inledningen. Agnes menade att en av förutsättningarna till att få en bra kommunikation är att vi har lust att börja samtalet och försöker hitta öppningar. Steg två på trappan är saknivån, det vi pratar om. Det tredje steget är den indirekta nivån där den värsta faran finns för att gå vilse i samtalet. Det fjärde steget är, du och jag, där vi ger oss tid att lyssna, är öppna för varandra, vågar utmana våra förutfattade uppfattningar, nyfiken på varandra osv.

De 23/9 kl 15.00-16.30 i E 32 håller vi det tredje seminariet med temat ” Ständiga förbättringar”
Inom kort kommer en separat inbjudan.

Nada har subventionerade motionsaktiviteter i KTH-hallen
NADA subventionerar olika aktiviteter i KTH-hallen. Du kan få 50 % av avgiften betald, upp till 250 kr per person och termin. Rent praktiskt går det till så att när du betalt terminsavgiften, går du med kvittot till Inger Bengtsson på plan 4 som ersätter dig enligt ovan. Har du/ni en banhyra för exempelvis innebandy så behövs, förutom kvitto, även en deltagarförteckning.

Har du ytterligare frågor eller funderingar så hör av dig till mig.

Nyanställda
Följande personer har fått en anställning på Nada
Charlotte Eriksson, doktorand på Sans
Mikael Naeslund, systemingenjör på Cvap/Cas
Magnus Strömgren, doktorand på Na
Mikael Sundström, systemspecialist på systemgruppen
Angelo Pablo, forskningsingenjör på Cvap/Cas
Örjan Svensson, doktorand på TCS
Samuel Andersson, doktorand på TCS
Jag ber dem presentera sig i Numero vid ett senare tillfälle
Välkommen till oss på Nada

Personer som slutar
Andrew Miller, forskare på Cvap/Cas
Öjvind Johansson, forskare på TCS
Angela Kotsell, systemadministratör på KTHNoc
Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

 

Eva-Lena

 

Jubileumsseminarieserie på Nada hösten 2002

Återblickar och framtidsblickar

Måndag 30 september kl. 15.15–16 i sal D2
Hans Riesel: Från Eniac till Cray
Hans Riesel var aktiv redan på den ”gamla goda tiden” när Sverige låg med i täten i utvecklingen av datorer. Han har sedan dess med stort intresse följt utvecklingen och framför allt blickat mot hur den ökade datorkraften kan användas inom hans specialintresse: numerisk talteori. Vid seminariet kommer han att gå igenom hårdvarans utveckling från Eniacen år 1946 och cirka 35 år framåt i tiden.

Måndag 28 oktober kl. 15.15–16 i sal E2
Magnus Persson: Några aspekter på ”Grid Computing”

Seminariumet kommer att med mina personliga kommentarer redovisa några företags och organistioners syn (historik, nutid samt framtid) på 'Grid Computing'.

Grid Computing kan lite förenklat beskrivas som beräkningar användande ett antal autonoma kraftfulla 'klustrade' datorsystem sammankopplade med effektiva kommunikationssystem. Ett klustrat datorsystem består av datorer sammankopplade till en beräkningsenhet. Många förespår att Grid Computing kommer att bli mycket betydelsefull för att kunna lösa stora beräknings-problem i framtiden.

Måndag 11 november kl. 15.15–16 i sal E2
Danica Kragic: Visual Servoing in Robotics: State of The Art and Future Avenues

Obtaining visual feedback in everyday environments is usually a trivial task from human point of view. How can some of the methods we human use to perform simple tasks such as fetching objects and opening doors be used by robots? We concentrate on example tasks and give an overiview of the state of the art in terms of robotic visual servoing and grasping in domestic environments. We touch upon object recognition, visual tracking and pose estimation and present avenues for our future research.

Måndag 25 november kl. 15.15–16.00 i sal E2
Gustav Taxén: Några strandhugg i datorspelens historia

När William A. Higinbotham 1958 satte ihop sitt spel 'Tennis for two' med hjälp av analoga datorkretsar hade han ingen aning om att han skulle lägga grunden för en underhållningsindustri som idag omsätter mer än Hollywoods filmproduktioner. Den här föreläsningen kommer att berätta historien kring några av de tidiga datorspelspionjärerna och deras skapelser.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna till institutionen för Numerisk analys och datalogi
Sal D2 ligger i KTHs huvudbyggnad, Lindstedtsvägen 5, bottenvåningen. Sal E2 ligger också i KTHs huvudbyggnad, Lindstedtsvägen 3, plan 3.

Designseminarium på CID

Vad händer?
Hur skapas betydelser hos användaren?
Thomas Koppfeldt, adjungerad professor vid Dramatiska institutet, Sara Ilstedt Hjelm, industridesigner, doktorand vid NADA.
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Datum: 2002-09-19
Tid: 13.00 - 17.00

Sammanfattning
Thomas Koppfeldt och Sara Ilstedt Hjelm pratar om hur vi människor skapar oss mening och betydelse av de intryck vi får. Bl.a. kommer vi att fördjupa oss i Produktdesign och Semiotik.

Thomas Koppfeldt är adjungerad professor vid Dramatiska institutet och lektor vid Konstfack.
Sara Ilstedt Hjelm är industridesigner, doktorand vid NADA och arbetar på Interactive Institute.
Seminar in Numerical Analysis

Speaker: Axel Ruhe:
Title: "Information Retrieval using short Krylov sequences and some impressions from SIGIR 2002 in Tampere."
Time: Thursday 19 Sep. 14:15-15:00
Place: 4523

Exjobbspresentation

Masterstudenten Einat Robinson presenterar sitt exjobb "A Personal Digital Assistant (PDA) interface for Immersive Projection Technology (IPT) visualisation." fredag 13/9
kl 13.15 - 14 (ca ) i rum 4523.
Handledare har varit Kai-Mikael Jää-Aro.

Lennart EdsbergDocentföreläsning i datalogi på Nada - 2002

Erik Fransén
Hur fungerar hjärnan?
Torsdag den 26 september kl. 13.15-14.00
KTH, Sal D34 Lindstedtsvägen 5

Man kan tolka hjärnans funktion i termer av rörelsekommandon, minnesprocesser och sinnesbearbe-tning. Hur uppnås funktionen ur egenskaperna hos biomolekyler, nervceller och nätverk av celler? Detta kan man studera bland annat med modellering och simulering. För att arbeta med teorier och modeller av hjärnfunktion behöver man dels förståelse för grundläggande resultat inom tex maskininlärning, och dels kunskap om biologiska experimentella data. Utgående från frågor om lagringskapacitet, redundans eller brustålighet och principer som lokalitet i beräkningar, försöker man sammanställa olika resultat
och testa hypoteser genom simulering.

När man ska arbeta med biofysikalisk simulering ställs man inför ett antal datalogiska problem: simulatorarkitektur, modellbeskrivningsspråk, ekvationslösning, parallellisering, dataanalys och visualisering. Jag kommer att ge en bild av den typ av kunskap och förståelse man har idag av hjärnans
funktion, och ta upp exempel på hur modell och simulering kan bidra till syntes och teoribildning.

Presentation av nyanställd

Jag heter Henrik Olsson, och efter att ha haft en licentiattjänst i industrimatematik på Chalmers har jag nu följt efter min handledare Axel Ruhe hit och skall fortsätta som doktorand i numerisk analys här på Nada. Min licuppsats handlar om modellreduktion i FEMLAB.

Mycket av min fritid ägnar jag åt löpning, läsning och musik. För att skona mina grannar skall jag försöka hitta något rum här där jag kan spela på kvällarna (klarinett och barytonsax) utan att det stör någon (om jag misslyckas så att någon störs av att jag spelar så var vänlig och säg till så letar jag vidare).

Lite mer info finns på min nätsida
http://www.nada.kth.se/~khao/

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.

Kalendarium

Tors. 12 september kl. 14.15-15.00 Seminar in Numerical Analysis. Gunilla Kreiss: Recent results on the stability of viscous shock waves. Place : 4523
Fre. 13 september kl 13.15 - 14 (ca ) Exjobbspresentation.Einat Robinson: A Personal Digital Assistant (PDA) interface for Immersive Projection Technology (IPT) visualisation. Rum 4523.
Tors. 19 september

kl. 13.00 - 17.00

 


kl. 14:15-15:00

Designseminarium på CID. Thomas Koppfeldt pch Sara Ilstedt Hjelm, industridesigner, doktorand vid NADA. Vad händer? Hur skapas betydelser hos användaren?
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Seminar in Numerical Analysis. Axel Ruhe: Information Retrieval using short Krylov sequences and some impressions from SIGIR 2002 in Tampere. Place: 4523

Mån. 23 september

kl. 10.30

 


kl 15.00-16.30

CVAP Seminar. Barabra Caputo, Smith kettlewell Institute, San Francisco, CA: HOW TO USE MULTIPLE CUES FOR ROBUST APPEARANCE-BASED OBJECT RECOGNITION: KERNELS DO THE TRICK. Room BB1, Fiskartorpsvägen 15A

Arbetsmiljöseminarium. ” Ständiga förbättringar”. Sal E32

Tors. 26 september kl. 13.15-14.00

Docentföreläsning i datalogi. Erik Fransén: Hur fungerar hjärnan? KTH, Sal D34 Lindstedtsvägen 5

Mån. 30 september kl. 15.15–16 Jubileumsseminarieserie. Hans Riesel: Från Eniac till Cray. Sal D2

 

"One does not discover new lands without consenting to lose sight of the shore for a very long time. "

André Gide