Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 26 · 5 september 2002 · Årgång 32      
NADA

Exjobbsseminarium i datalogi

Onsdagen den 11 september 2002 kl 15.15 i rum 4523 Jesper Bruzelius
En studie av tredimensionella texturers utseende
för olika material - att hitta 3en metod för texturigenkänning oberoende av betraktnings- och belysningsriktning.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Cvap, Nada
Handledare: Peter Nillius, examinator: Jan-Olof Eklundh
Opponent: Per Magnusson
Hans Eriksson
Ett jämförelseverktyg för produktlistor lagrade i XML.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Ericsson AB
Handledare: Kjell Lindqvist, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Casimir von Platen
Seminariet leds av Jan-Olof Eklundh


Mathematica-användare?

KTHs avtal för programvaran Mathematica går ut i nästa månadsskifte. Det används dock allt mindre på Nada (och KTH överlag) och därför känns det inte självklart att plöja ned massa nya pengar på ett sådant avtal.

Finns det dock någon/några som använder det fortfarande, så hör av er till system@nada.kth.se så får vi se om det finns tillräckligt med underlag för att fortsätta ingå i avtalet.

Tack,

Systemgruppen, Nada

 

Påminnelse
Hemkomstdagen på Nada

måndag 9 september 2002
Lindstedtsvägen 3, plan 3/sal E 1

Tema/Innehåll

14.00 Välkommen till Nada - Ingrid Melinder, prefekt
14.05 Datorer i Fokus – Informationsteknologi i människans tjänst. Film om Nada/under produktion
14.20 NADA nära utifrån - Sten Henriksson, universitetslektor i datalogi vid Lunds universitet, betraktar en systerinstitution
14.50 Finns det bevisligen säkra krypteringsmetoder? - Johan Håstad, professor i datalogi på KTH
15.20 Simulering med varierande geometri - Björn Engquist, professor i numerisk analys, KTH och Princeton University och Anna-Karin Tornberg, forskarassistent i numerisk analys på KTH och Courant Institute

ca 16.00
Mingel i Ljusgården och besök i forskargrupp-erna på Nada. Här finns goda möjligheter att knyta kontakt med studenter, lärare och forskare inom
-datalogi
-människa-datorinteraktion
-medieteknik
-numerisk analys

Välkommen till NADA - Räkna med oss - Vårt fokus är datorer i människans tjänst!

Serverar Lättare förtäring


Seminar in Numerical Analysis

Speaker : Gunilla Kreiss
Title : "Recent results on the stability of viscous shock waves"
Time : Thursday Sept 12 at 14.15-15.00
Place : 4523CVAP Seminar

Monday 23 September 2002, 10:30 BB1,
Fiskartorpsvägen 15A
HOW TO USE MULTIPLE CUES FOR ROBUST APPEARANCE-BASED OBJECT RECOGNITION: KERNELS DO THE TRICK.
Barabra Caputo
Smith kettlewell Institute, San Francisco, CA

In this talk I present a new kernel method for appearance-based object recognition which is higly robust to noise, occlusion and cluttered background, and that allows to use multiple cues like shape and color. It consists in a fully connected Markov random fields that integrates results of spin glass theory with Gibbs probability distributions via nonlinear Mercel kernel mapping. I call the resulting model Spin Glass-Markov Random Field(SG-MRF).

The talk will consist of three parts: in the first part I will present the model derivation, connections with existing methods (kernel methods and not) and some benchmark experiments. The second part will explore theoretically and experimentally robustness of SG-MRF with respect to noise, several kinds of occlusion and heterogeneous backgrounds. The third part will show how SG-MRF allows to use multiple cues (like shape and color) in a flexible and effective ways. Again, results will be discussed theoretically and with benchmark experiments.

WELCOME!

Förfrågan till Matlab-
och Femlab-användare

KTHs nya licensavtal med Comsol gällande Matlab och Femlab är i det närmaste klart. Det omfattar ett stort antal licenser för personal och studenter inom KTH samt även möjligheter för studenter att få cd-skivor med programvaran på. (För detaljer kring avtalet kan ni kontakta <kthprog@kth.se>.)

Nu behöver vi få veta hur många av lärarna som måste ha Matlab respektive Femlab installerat på sina bärbara datorer eller datorer i hemmet. Alla s k 'stand-alone' licenser måste registreras med namn, institution (projekt) och plattform (datormiljö) man arbetar i.

Observera att antalet installationer av stand-alone licenser är begränsat och påverkar naturligtvis Nadas kostnader i licensavtalet.

Alla som har intresse av Matlab och/eller Femlab ombedes kontakta <system@nada.kth.se> snarast.

Tack.
Systemgruppen, Nada

Studievägar till Nada!

Nu finns ett kompletterande insticksblad till Nadas skrift "Datorer i fokus". Det är en sammanställning av de olika studievägarna till Nada och kommer att delas ut vid senare tillfälle.

Rickard Buch


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.

Kalendarium

Mån. 9 september kl. 14.00-17.00 Hemkomstdag på Nada.
Ons. 11 september kl 15.15

Exjobbsseminarium i datalogi. Jesper Bruzelius och Hans Eriksson. Rum 4523

Tors. 12 september kl. 14.15-15.00

Seminar in Numerical Analysis. Gunilla Kreiss: Recent results on the stability of viscous shock waves. Place : 4523

Mån. 23 september kl. 10.30

CVAP Seminar. Barabra Caputo, Smith kettlewell Institute, San Francisco, CA: HOW TO USE MULTIPLE CUES FOR ROBUST APPEARANCE-BASED OBJECT RECOGNITION: KERNELS DO THE TRICK. Room BB1, Fiskartorpsvägen 15A

 

"Failure is only postponed success as long as courage coaches ambition.
The habit of persistence is the habit of victory. "

Herbert Kaufman