Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 25 · 29 augusti 2002 · Årgång 32      
NADA

Doctoral dissertation

Christer Andersson: "Phase-field Simulation of Dendritic Solidification"

Avhandlingen försvaras fredagen 30 augusti kl 10.00 i D3.


Seminarieserie om Design på CID

Inom projektet "Uttryck och karaktär i webbinformation" har CID en serie om fyra seminarier där några olika aspekter av design diskuteras. Området är enormt men vi avser att göra ett ordentligt skrap på ytan och tror att både seminarierna och diskussionerna som följer blir givande.

"Design är kommunikation"
Henriette Koblanck
Onsdag 4/9, kl. 14-16
Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5,
plan 6, till höger i valvet mot stora gården.

Varför design? Behöver vi design?
Henriette Koblanck berättar på ett övergripande plan bl.a. om rollen som design spelar i ett företag eller organisation och dess betydelse för budskapet.

Henriette Koblanck är professor i Grafisk design vid institutionen för tillämpad kommunikationsvetenskap - GI/IHR vid Stockholms universitet.

Olle Bälter ny studierektor

Från 1 september och året ut är jag pappaledig. Under den tiden kommer Olle Bälter att vara huvudansvarig och datalogiansvarig studierektor på Nada. Som påminnelse är här en lista över alla som jobbar med studierektorsuppgifter på Nada:

Olle Bälter - huvudansvar och datalogi
Lennart Edsberg - numerik
Henrik Artman - MDI och medieteknik
Johan Håstad - forskarutbildning
Kerstin Frenckner - information och läro- och timplan
Linda Kann - arvodering och timräkning
Staffan Romberger - schema och lokaler
Beatrice Frock - labbsalar
Inge Frick - fort- och vidareutbildning
Caroline Nordquist - SU

Viggo


Extrainsatt
exjobbsseminarium i datalogi

Fredagen den 30 augusti 2002 kl 13.30 i rum 4523

Guillermo Torres
Research and application of services in GPRS
technology in the internet project.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Cid, Nada
Handledare: Björn Eiderbäck
Examinator: Yngve Sundblad


KTH 175th Anniversary Lecture

Colloquium This Thursday, 16:00, Oscar Klein Auditorium (FR4), Albanova

Life & Information from a Bacterial Perspective
or Bacterial Cybernetics
Eshel Ben-Jacob, Tel Aviv UniversityInbjudan till
gratis introkurs om FEMLAB

FEMLAB finns nu som sitelicens på KTH och kommer att vara tillgängligt på de flesta institutioner för såväl anställda som studenter!

Onsdagen den 25:e september håller COMSOL en introduktionskurs om FEMLAB i sal Fagott på KTH (Lantmäteri, Drottning Kristinas väg 30) mellan klockan 9-17. Denna kurs ingår i sitelicensen och är gratis för anställda, doktorander och forskare.

Anmäl dig till ulf@comsol.se
Platsantalet är begränsat!

Jag vill också meddela att höstens utbud av FEMLAB-kurser har förstärkts och innehåller flertalet nya och efterfrågade inriktningar. Förutom vår populära introduktionskurs om FEMLAB erbjuder vi nu fortsättningskurser samt kurser inom kemitekniska tranportprocesser, elektromagnetism och industriell strömningsmekanik.

Läs mer om detta på:
www.comsol.se/activities/courses/

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.


 

Kalendarium

Mån. 26 augusti kl. 9.00

Licentiate Thesis. Jesper Fredriksson: Evolutionary Development of Brain Imaging Meta-analysis Systems. Seminarierum D31, Lindstedtsvägen 3.

Tors. 29 augusti kl. 10.15 - 12.00

Seminar. Björn Engquist and Olof Runborg: "Macroscale analysis based on microscale solvers". Room: 4523

Fre. 30 augusti

kl. 10.15


Kl. 15.15-16.00kl 10.00


kl 13.30

Docentföreläsning. Bo Schenkman: Aspekter på bildkvalitet hos bildskärmar. Rum E32, Lindstedtsvägen 3, plan 3.

Seminar in Numerical Analysis. Prof. Adam Wheeler från University of Southampton: Non Linear Dynamics of a
Nematic Liquid Crystal in a Shear Flow. R
um 4523.

Doctoral dissertation. Christer Andersson: Phase-field Simulation of Dendritic Solidification. Sal D3.

Exjobbsseminarium i datalogi. Guillermo Torres. Rum 4523

Ons. 4 september kl. 14.00-16.00 Cid seminarium. Henriette Koblanck: Design är kommunikation"
Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5.

"Facts are stubborn things; and whatever may be our wishes, our inclinations,
or the dictates of our passions, they cannot alter the state of facts and evidence."

John Quincy Adams