Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 24 · 22 augusti 2002 · Årgång 32      
NADA

PÅ GÅNG

Välkommen tillbaka från en ledighet som jag hoppas har varit bra. Under en lång period har solen strålat på oss och den sprider en härlig värme. Den yttre värme har vi åtminstone fått en hel del av och jag hoppas då att den har bidragit till att även ge en inre värme. En inre värme som ger oss kraft och energi att återigen ta oss an höstens och vinterns uppgifter.

Arbetsmiljöseminarie
Under juni hade vi det första arbetsmiljöseminariet av tre. En huvudtes som vi har i alla seminarier är att försöka få vissheten om vi är så nöjda som vår prefekt Ingrid Melinder säger att vi är. Föredragshållare vid samtliga seminarier är Agnes Robson från Feelgood. Agnes är psykolog och har en mångårig erfarenhet av ämnet.

Temat för juniseminariet var ”Arbete och Fritid”. Underrubrikerna var: Vad påverkar ditt arbetsförhållande? Är vi lediga när vi är lediga eller är vi på rymmen från jobbet? Är arbetet och fritiden i harmoni?

Här kommer en kort resumé från juniseminariet.
Ämnet är högaktuellt eftersom flera forskningar pekar på att balansen mellan arbetet och fritiden kanske inte är så bra. Det är många som upplever det förhållandet stressigt. Bl a har Folkhälsoinstitutet visat att sjukskrivningarna har ökat med 30 % och att sjukhuskostnaderna har ökat med 25 milj per dag. Agnes visade en bild som sa ”Beeing alive is stressfull”. Hon betonade att stress är en del av livet och det behöver inte vara negativt om vi klarar av att balansera arbetet och fritiden på ett bra sätt. Oftast gillar människor utmaningar och får adrenalinkickar av dessa. Det som resulterar i en negativ stress är mycket individuellt. Agnes menade att vi ska lära oss lyssna på våra egna signaler. Hon gav tips på olika typer av signaler men den viktigaste var ”att du själv upplever att något inte stämmer”. Ett annat tips hon gav var att vi bör se livet utifrån ett helhetsperspektiv och fundera på vad vi mår bra av. Våra egna svar på denna fråga är grundfundamentet för vårt liv, ett slags rättesnöre att följa. Du måste själv bestämma gränsen var din balans är. Agnes slutade ungefär så här, att det är viktigt att ha balansen och vilja se den och njuta av livet, både på fritiden och arbetet.

I ditt postfack har du fått kallelse till nästa seminarium med temat ”Kommunikation”. Den 26/8 kl 15.00.17.00 i E2. OBS vi har ändrat sammanträdeslokal från E3 till E2.

KTHs anmodan att söka medel till Kompetensutveckling/kompetensväxling
Jag vill endast påminna om det upprop som KTH gjorde under juni månad att söka medel till Kompetensutveckling/kompetensväxling. Under juni fick du den i ditt postfack.
Sista ansökningsdagen är den 2002-08-30.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Magnus Rosell, adjunkt
Thomas Sundberg, adjunkt
Gabriela Maguid, utredare på Cid
Johan Carstensen, forskningsingenjör på Cvap/Cas
Jag ber dem presentera sig i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar
Marie-Louise Rinman, fofu-ing
Kjeld Jensen, forskningsingenjör
Emanuel Johansson, forskningsingenjör
Ulf Borelius, forskningsingenjör
Tomas Wilhelmsson, fofu-ing

Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena

 

Felrättande koder, doktorandkurs

Vi kommer att under period 2 hålla en kurs i felrättande
koder. En del klassiskt material kommer att tas upp
men senare delen av kursen behandlar material som
delvis kommer från den teoretiska datalogin. Exakt
innehåll i kursen kommer diskuteras med deltagarna
i början av kursen men en första approximation ges
av nedanstående lista.

Vecka 1. Inledning, linjära koder, Hadamardkoden,
Reed Solomon-koder, Reed Muller-koder.

Vecka 2. Parametrar för koder och deras begränsningar.
Gilbert Varshamov-begränsningen samt några klassiska övre gränser för storleken på koder.

Vecka 3. Duala koden. Linjärprogrammeringsbegränsningen.
Krawtchoukpolyonom.

Vecka 4. Effektiv avkodning av Reed Solomon-koder.
Både unik avkodning och listavkodning.

Vecka 5. Koder som baseras på expandergrafer och
kan rättas i linjär tid.

Vecka 6. Turbo-koder. Konstruktion och viss analys.

Kursstart: Onsdagen den 23 oktober 2002, klockan 10.15 i rum 4523. Anmäl gärna intresse till undertecknade.

Föreläsningar: Onsdagar och fredagar 10.15-12.00 i rum 4523.

Kurslitteratur. De klassiska delarna av kursen baseras
på boken "Introduction to Coding Theory" av van Lint;
senare delar av kursen baseras på föreläsningsartiklar
av Madhu Sudan kompletterade med forskningsartiklar.

Målgrupp. I första hand doktorander i matematiska ämnen men alla intresserade är välkomna.

Examination. Diskuteras vid kursstart och beror på
deltagarnas intresse och antal.

Välkomna,

Lars Engebretsen            Johan Håstad
enge@nada.kth.se          johanh@nada.kth.se

Nadas hemkomstprogram

Ta dig tid!

Jag räknar med att många deltar under hemkomstdagen måndagen den 9 september. Det finns ett stort utbud av seminarier under förmiddagen, mellan 9 och 13, där Nadalärare aktivt deltar under tre teman:
- Boken, skärmen och musen 2010
- Ingenjörsmatematik i förändring
- Intelligens hos människan och maskinen

Lunch serveras på flera ställen på Campus mellan
12 och 14.

Nada välkomnar anställda, studenter och alumner mellan 14 och 17.

Vi samlas i E1 kl 14.00 under tema/Innehåll

14.00
Välkommen till Nada: Ingrid Melinder, prefekt
14.05
Datorer i Fokus – Informationsteknologi i människans tjänst
Film om Nada/under produktion
14.20
NADA nära utifrån
Sten Henriksson, universitetslektor i datalogi vid Lunds universitet, betraktar en systerinstitution
14.50
Finns det bevisligen säkra krypteringsmetoder?
Johan Håstad, professor i datalogi på KTH
15.30
Simulering med varierande geometri
Björn Engquist, professor i numerisk analys, KTH och Princeton University och Anna-Karin Tornberg, forskarassistent i numerisk analys på KTH och Courant Institute
ca 16.00
Mingel i Ljusgården och besök i forskargrupperna på Nada

Här finns goda möjligheter att knyta kontakt med studenter, lärare och forskare inom - datalogi - människa datorinteraktion - medieteknik - numerisk analys

Välkommen till NADA - Räkna med oss - Vårt fokus är datorer i människans tjänst! Mer information med eventuella förändringar hittas på
www.nada.kth.se/jubileum/ och
www.kth.se/alumni/hemkomstdagen/info/index.html

Ingrid,
som hoppas möta extra många denna dag. Externa relationer har flyttat...

...och finns numera på Valhallav 79, BV, till höger vid receptionen.

Välkommen hit med bl a ärenden som rör EU-forskning, stiftelse- och Vinnovaprogram mm.


Seminar in Numerical Analysis

Non Linear Dynamics of a
Nematic Liquid Crystal in a Shear Flow

Prof. Adam Wheeler från University of Southampton

Med anledning av Christer Andersson's disputation ger hans opponent ett seminarium. Fredagen den 30 augusti i rum 4523. Kl. 15.15-16.00


Seminar

Title: "Macroscale analysis based on microscale solvers"
Speakers: Björn Engquist and Olof Runborg
Time: 10.15 - 12.00, Thu 29 Aug,
Room: 4523

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.


 

Kalendarium

Mån. 26 augusti kl. 9.00

Licentiate Thesis. Jesper Fredriksson: Evolutionary Development of Brain Imaging Meta-analysis Systems. Seminarierum D31, Lindstedtsvägen 3.

Tors. 29 augusti kl. 10.15 - 12.00

Seminar. Björn Engquist and Olof Runborg: "Macroscale analysis based on microscale solvers". Room: 4523

Fre. 30 augusti

kl. 10.15


Kl. 15.15-16.00

Docentföreläsning. Bo Schenkman: Aspekter på bildkvalitet hos bildskärmar. Rum E32, Lindstedtsvägen 3, plan 3.

Seminar in Numerical Analysis. Prof. Adam Wheeler från University of Southampton: Non Linear Dynamics of a
Nematic Liquid Crystal in a Shear Flow. R
um 4523.

" It's okay to fall into a hole but make sure you get out of the hole and don't fall into the same hole again."

Jason Tan