Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 23 · 15 augusti 2002 · Årgång 32      
NADA

Docentföreläsning

Docentföreläsning: Aspekter på bildkvalitet hos bildskärmar
Fredag den 30 augusti kl. 10.15, Rum E32, Lindstedtsvägen 3, plan 3
Bo Schenkman, IPLab/Acreo AB

Sammanfattning:
Bildskärmar ställer andra och delvis nya krav än tidigare mått på bildkvalitet. Bildkvalitet hos bildskärmar har på senare tid börjat att förklaras utifrån deras plats på olika dimensioner. Tre sådana dimensioner har föreslagits, vilka efter modifikation, kan betecknas som Likhet (Fidelity), Användbarhet och Skönhet. Varje dimension
anger en teoretisk syn med åtföljande syfte, speciella metodik och dataanlys. Varje dimension har sina speciella förutsättningar och begränsningar. Exempel på de olika angreppssätten kommer att ges. Ett alternativt, och delvis kompletterande, synsätt är att se bildkvalitet som en kvalitetscirkel, där teknologiska, fysikaliska, perceptuella och andra variabler påverkar varandra. Detta synsätt
kommer även att belysas.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!


Doctoral Dissertation

Christer Andersson
Phase-field Simulation of Dendritic Solidification

Fredagen den 30 augusti 2002 i Seminarierum D3, Lindstedtsvägen 5.

For abstract see: www.nada.kth.se/~christe/phd_thesis.pdfExjobbsseminarium i datalogi

Tisdagen den 20 augusti 2002 kl 15.15 i rum 4523 Susanna Hedbring
Användbarhet för mobila meddelandesystem - sociala och pragmatiska aspekter.
Ämne: datalogi.
Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Cid, Nada
Handledare: Anders Hedman, examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Carola Andersson
Alexander Baltatzis
Språkgranskning med reguljära uttryck.
Ämne: datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Nada, teorigruppen
Handledare: Viggo Kann, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Jesper Bruzelius


Nytt informationsmaterial
från Nada!

Nadas nya årsapport 2000-2001 är nu klar. Även en ny version av Datorer i fokus har framarbetats. Båda kommer att delas ut och finns också tillängliga i pdf-format vid www.nada.kth.se/aktuelltNetlearning2002

- changed roles for students and teachers
International Conference
November 25-27, 2002, Ronneby, Sweden

At Netlearning2002 teachers, students, researchers and managers will discuss these and many other issues associated with the “loved child” - learning: flexible, distant, distributed problem based, e-, m-, technology supported, collaborative and supportive…  After the conference we hope that you have found the benefits and your role in netlearning

Call for papers
You are invited to submit a paper for presentation at charied workshops the international conference Netlearning2002, November 25-27. All contributions must be submitted by September 15th, 2002. Notice of acceptance will be sent to you by e-mail by September 24th. Paper and presentation should be in English.
Presentation must be no longer than 20 minutes, including 5 min for questions.
The subject of your paper must lie within the themes of the Workshops.

 

For further information: http://netlearning2002.org
 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.


 

Kalendarium

Tis. 20 augusti kl 15.15

Exjobbsseminarium i datalogi. Susanna Hedbring och Alexander Baltatzis. i rum 4523

Mån. 26 augusti kl. 9.00

Licentiate Thesis. Jesper Fredriksson: Evolutionary Development of Brain Imaging Meta-analysis Systems. Seminarierum D31, Lindstedtsvägen 3.

Fre. 30 augusti kl. 10.15

Docentföreläsning. Bo Schenkman: Aspekter på bildkvalitet hos bildskärmar. Rum E32, Lindstedtsvägen 3, plan 3.

" If you want truly to understand something, try to change it. "

Kurt Lewin