Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 22 · 20 juni 2002 · Årgång 32      
NADA

Ställföreträdande
prefekt under sommaren

Prefekten kommer att ha semester från midsommar till mitten av augusti - förutom vecka 29. Under denna tid kommer ställföreträdande prefekt att ta hand om akuta ärenden och fatta beslut i ärenden som inte kan vänta. Jag råder alla att vara ute i god tid, eftersom tillgäng-ligheten kommer att vara mer begränsad under sommarmånaderna.

Ställföreträdande prefekt blir
24/6-30/6 Nils Enlund
1-4/7 Stefan Arnborg
5-6/7 Ingrid Melinder på distans
7-14/7 Kerstin Severinson-Eklundh
15-21/7 Ingrid Melinder
22-28/7 Jan-Olof Eklundh
29/7-7/8 Stefan Arnborg

Jag har redan plockat fram vilstolarna och hoppas att ni också har möjlighet att koppla av efter ett arbetsamt men fruktbart läsår.

Sommarhälsningar från Ingrid


Platser kvar till handledarutbildningen
i höst (20 - 22 november)

Det finns platser kvar till handledarutbildningen i höst!
Var vänlig och sprid detta till så många som möjligt på institutionen!
Sista ansökningsdag är förlängd till den 12 augusti!

Med vänliga och soliga hälsningar
Bibi Pehrson
Vilka ska vi bjuda
till Hemkomstdagen?

Hjälp!
Jag har gått igenom många gamla akter för att komma på vilka vi bör bjuda till Nadas hemkomstdag den 9 september (2002). För närvarande finns 175 namn. Givetvis saknas många och vi behöver hjälp att komma
ihåg. På nedan angiven adress hittar du listan på dem som nu finns upptagna. Här borde alla som disputerat och licat finnas med. Dessutom många som arbetat på Nada sedan 60-talet.

Tanken är att vi ska skicka ut ett inbjudningskort - vykort. Vi har många sådana (1 400 st) och ni kan också dela ut till dem ni finner lämpligt. Korten finns hos Susanne Bergman, Richard Buch och mig - de förvaras i förrådet på plan 4. De som ska skickas genom posten sköter Susanne om.

Titta gärna på namnlistan: www.nada.kth.se/jubileum/inbjudna/
Hjälp oss att komplettera den genom att sända ett mejl till buch@nada.kth.se och susanneb@nada.kth.se

Hälsningar och tack från
Ingrid


Sista Numero före sommaren!

Numero passar på att tacka alla läsare för årets första hälft och hoppas alla får en trevlig sommar. Numero är tillbaka med nästa nummer torsdagen den 15 augusti.

Red.Sveriges första ämneskonferens I MDI

Tog plats i Stockholm på KTH, NADA den 3-4 juni. Vi var 38 deltagare, från Växsjö i söder till Luleå i norr, som framförallt representerade högskolor och universitet men även några företagsrepresentanter fanns på plats. Under konferensen fick vi veta mer om MDI-utbildningen vid KTH, Uppsala universitet, Högskolan i Skövde samt Chalmers i Göteborg.

Ett studentperspektiv samt diskussionsämnen framförda av
lärare debatterades.

En inbjuden talare, Henriette Koblanck från Högskolan I Kalmar gav oss sin syn på design och gestaltning. Ämneskonferensen slutatde med en intressant diskusion om relationen MDI och Interaktionsdesign som en direkt följd av presentationen om magisterprogram i MDI- interaktionsdesign given av Lars Hallnäs.

Det var med många nya ideér och med stor inspiration jag avslutade konferensen.

Nästa år kommer konferensen att arrangeras av Tomas Kallén, Psykologiska institutionen, Umeå Universitet, tomas.kalen@psy.umu.se

2004 kommer Linköping vara värdar. Kontaktperson för Linköping är Linda Lidman, lilid@ida.liu.se
Vi har startat en distributionslista för alla som är intresserade av MDI-utbildning.
Om du vill gå med sänder du ett epostbrev till:
MDI-utbildning-subscribe@smartgroups.com
Gruppen har också en hemsida på:
http://www.smartgroups.com/groups/MDI-utbildning
Ann Lantz, lektor I MDI vid NADA, KTH
Arrangör av ämneskonferensen i MDI 2002

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N. 

Kalendarium

Mån. 26 augusti kl. 9.00

Licentiate Thesis. Jesper Fredriksson: Evolutionary Development of Brain Imaging Meta-analysis Systems. Seminarierum D31, Lindstedtsvägen 3.

"Happiness is not so much in having as sharing. We make a living by what we get,
but we make a life by what we give."

Norman MacEwan