Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 21 · 13 juni 2002 · Årgång 32      
NADA

Introduction to High -
Performance Computing

PDC/NGSSC Summer School
KTH, Stockholm, Sweden
August 19 – 30, 2002

Background

This is an intensive two - week summer school course, for a limited number of participants. To earn the credits of this course, the student must complete a post-course project. Participants are strongly encouraged to bring their own problems or progams for discussion and projects .

Participants will have remote access to PDC super-computers. Lecturers and PDC staff members will assist in the computer labs. Industrial participation is very welcome.

Grants for academic participants will be based on application. The Summer School is a collaboration between SSF, the National Graduate School in Scientific Computing (NGSSC), and PDC.

Topics
Anumber of topics will be covered in overview lectures, in-depth technical lectures, and hands-on computer lab sessions, for a total of about 40 hours of lectures and 40 hours of computer lab sessions. The main themes are as follows :
Introduction to HPC Programming • Programming Environment at PDC • Parallel Programming • Modern Computer Architectures • Parallel Algorithms Scientific Visualisation • Efficient Programming • Case Studies

Lecturers
ULF ANDERSSON, application expert, PDC
BJÖRN ENGQUIST, professor at Princeton and KTH
THOMAS ERICSSON from CTH
KAI-MIKAEL JÄÄ-ARO, visualization expert, NADA and IPLAB
LENNART JOHNSSON, professor at University of Houston and director of PDC
NILS SMEDS, application expert, PDC
PER ÖSTER, associate director of PDC
To regi ster – and for more detailed information :
http://www.pdc.kth.se/training/2002/

SummerSchoolPDC/NGSSCSummerSchool

Grattis Hercules!

Hercules Dalianis, IPLab, har blivit utnämnd till gästprofessor vid Centrum for sprogteknologi i Köpenhamn från 1 augusti. Tjänsten är på deltid, och är inriktad mot textsammanfattning och informationssökning.


Exjobbspresentationer

Fredagen den 14/6 presenteras två exjobb i Numerisk Analys i sal 4523:
10.15-11.00 (ca) Björn Hårdemark, F97, "Avancerad strålbehandling av cancer - en algoritm för sista steget i behandlingsplaneringen"
11.15-12.00 (ca) Jesper Carlsson, F98, "Option hedging - optimal strategies in the presence of stochastic volatility and transaction costs"
Handledare: Anders Szepessy och Raul Tempone

Lennart Edsberg


Grattis Professorn!

Nada vill passa på att gratulera Jens Lagergren till hans befordran till professor.


Jag doktorerade i teoretisk datalogi med Stefan Arnborg som handledare. Min avhandling behandlade grafer med begränsad trädbredd. Efter det jag doktorerat så fick jag tämligen snart en särskild forskartjänst i algoritmer och komplexitet hos NFR. Jag blev docent 97 och sedan december 99 har jag varit lektor i datalogi med inriktning mot bioinformatik/beräkningsbiologi med placering på Stockholm Bioinformatics Center (SBC). På NADA har jag undervisat i parallella algoritmer, komplexitetsteori och algoritmisk bioinformatik. Jag har förnärvarande 2 postdocs och en doktorand, men fler doktorander är på väg in. Mina forskningsintressen är fylogeni, genomevolution och genreglering.

Jens

 

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI

Torsdagen den 13 juni 2002 kl 12.15 i rum 4523
David Eriksson
Simulering av synaptisk plasticitet och dess bidrag till dynamiken i en kortikal mikrokrets.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Sans, Nada
Handledare: Erik Fransén, examinator: Anders Lansner
Opponent: Alexander Baltatzis
Ivan Rodriguez
MIAH: an application programming interface for HGVbase.
Presentationen hålls på engelska.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Center for genomic research, Karolinska institutet
Handledare: Henrik Eriksson, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Guillermo Torres
Seminariet leds av Stefan Arnborg

Torsdagen den 13 juni 2002 kl 15.15 i rum 4523
Henrik Nilsson
Riktlinjer för utveckling och visualisering av stora bilddokument över Internet.
Ämne: datalogi. Program: matematisk datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: iBusiness AB
Handledare: Björn Eiderbäck, examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Martin Johannesson
AnnSofie Börjesson
Design av koncept för att stödja vila eller sömn i offentliga miljöer.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: L
Uppdragsgivare: Interaktiva institutet
Handledare: Eva-Lotta Sallnäs, examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Erika Jönsson
Marianela Garcia Lozano
Att hitta vägen i simuleringsrymden. En studie av parametrar och kriterier för utveckling av modeller och simuleringar i det svenska försvaret.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
Handledare: Joel Brynielsson, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Robert Malmström
Seminariet leds av Stefan Arnborg

Fredag 14 juni kl 13.15 i rum 4523
Åsa Henriksson
Robust och effektiv protokollarkitektur för Digital Rights Management.
Ämne: datalogi. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Ericsson
Handledare: Mikael Goldmann, examinator: Johan Håstad
Opponent: Mattias Moltkesson
Lisa Kaati
Kryptografiska tekniker och metoder för upphovstättsskydd av digitala media.
Ämne: datalogi. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Ericsson
Handledare: Mikael Goldmann, examinator: Johan Håstad
Opponent: Jonas Sjöstedt
Per Heselius
Utvärdering av smartkortsplattformar för betalningar och signaturgenerering.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Handelsbanken
Handledare och examinator: Johan Håstad
Opponent: AnnSofie Börjesson
Seminariet leds av Johan Håstad

 

Ämneskonferens i Linköping 29-31 maj

Serafim Dahl, Carina Edlund, Lennart Edsberg, Erik Fransén, Kerstin Frenckner, Ingrid Melinder och Stefan Nilsson har varit på ämneskonferens i Linköping. Det brukar ju vara sådana vartannat år. I år höll vi hus på universitetet i Linköping, där institutionen IDA fått nyrenoverade lokaler. Föreläsningssalen vi var i hade avancerad utrustning med åtta bakprojicerade dukar, två dokumentprojektorer där man alltså kunde använda vanliga papper istället för OH-plast och dator/videoprojektorer. Bilder visades normalt på fyra dukar, så det blev ett störande kors i mitten på grund av skarvarna. Salen var normalt låst men alla anställda hade nyckel. Till årets konferens hade även de mindre högskolorna med magisterutbildning bjudits in och där fanns representanter från elva högskolor/universitet. Men det var ganska få deltagare från varje ställe.

Anders Haraldsson, som var värd, har gjort en webbplats http://www.ida.liu.se/conferences/SC2002 där han ska försöka lägga ut en del material, bl.a. en presentation av alla deltagande institutioners verksamhet.

Konferensen inleddes med att värdarna presenterade sig, sin utbildning och sin forskning. IDA har ungefär lika mycket undervisning som Nada och relativt lika uppläggning. Numme hör dock till matteinstitutionen. På D har man en ny introkurs i åk 1 som ska ge perspektiv. Den innehåller grupparbete och en minikonferens. I hela utbildningen ingår tre projektarbeten i storgrupp: perspektivkursen i åk 1, datorkonstruktion termin 5 och software engineering termin 7. Man försöker att integrera ämnesområden och införa fler personlighetsutvecklande inslag (grupparbeten, kommunikation etc.) (Känns det igen?) Det finns ca 18 profiler bl.a. IT, ekonomi och affärsprocesser (Mikael Ankelius) och Teknik i användning (Sabrina Thelander, Tema). IT-programmet antar 30 studenter (planerad utökning till 60) och där bygger de tre första pren på problembaserat lärande. Hela termin fem är ett projekt tillsammans med studenter från ekonomi och psykologi (Ulla Ouchtgerlony). Det datavetenskapliga programmet (ej civ.ing) jobbar man på att överföra till 3-5-8-modellen.

Linde W-Koch berättade om att undervisa studenter i Matlab när de inte läst någon programmeringskurs (det kommer vi att göra för MMT framöver).

Peter Johansson berättade om en webbaserad introduktion till Unix. Det är i princip en bok på webben där studenterna läser och skriver diagnostiska prov som automaträttas. De jobbar hela tiden mot webben och aldrig mot Unix. Cirka 1000 studenter har läst kursen, och de har gillat den. Sparar lärartid i drift. Men Peter uppskattade att det låg cirka ett manårs arbete (bl.a. hans exjobb) bakom utvecklingen. Cirka hälften är IDA-specifik information.
Patrick Doherty berättade om Witas-projektet – en autonom helikopter. Och Uwe Assman berättade på ett säljande sätt om Rise-projektet, semantisk webb.

På kvällen åkte vi genom Bergs slussar och på sjön Roxen och åt räkor.

Torsdag förmiddag fick alla högskolor presentera sig. Alla hade skrivit två sidor papper, som delades ut. Här är ett kort axplock ur vad som sades.

Blekinge: Mats-Ola Landbris. Hösten 2002 startar man en civilingenjörsutbildning i datateknik med 60 platser med inriktning mot telekom och data. Man har ganska många program med relativt få studenter. Av teknikstudenterna är 35 % kvinnor och 65 % av studenterna kommer från andra län än Blekinge.

Chalmers: Patrik Jansson berättade om deras IT-program (civ.ing.) som startade 2001. Det fokuserar på mjukvaruutveckling i jämförelse med D-programmet. Genom de tre första åren har man en strimma av ämnet ingenjörskompetens på totalt 7 poäng. Programmet innehåller: 60p IT, 14p projekt, 30 p matte, 15p naturvetenskaplig och teknisk bredd, 16p humanvetenskap, 20 p exjobb och 25 p valfritt. Årskurs 1-3 avslutas med projekt som knyuter ihop vad studenterna lärt sig under året (ca 6 stud. i grupp).

Växjö: Nytt program: computer science in a multicultural world, som vänder sig mot humaniststudenter. Jens Magnusson berättade också om tutorgrupper där sju studenter får handledning av samma lärare under hela åk 1.
Lund: Robert Pallbo.Organisationen görs om efter påpekande från Högskoleverket. Nytt program: Teknisk matematik, Pi med 30 studenter. Ny kurs: Extreme programming för åk 2 på D. Programutveckling i grupp med lärare från en doktorandkurs i extreme programming.

Mälardalen: Jan Gustafsson. Program som leder till kandidat- eller magisterexamen. Magisterstudenter får egen arbetsplats på institutionen sista året. Femtiotal internationella ansökningar till magistgerår. C- och D-kurser undervisas mest påp engelska. Obligatorisk kurs i vetenskapsmetodik, för magister även i forskningsmetodik. Hösten 2001 startade ett civ.ing.program.

Mitthögskolan: Ting-Ting Zhang. Nytt civ.ing.program i Interaktion och design. Objektorientering var inte så enkelt som man trodde att introducera i inledande programmeringsteknik. Problem med stor spridning i studentgrupperna och dålig genomströmning. Därför nytt kursupplägg med Truly objects first och BlueJ, som är en akademisk programvara.

Uppsala: Stafan Pålsson. Man har en grundutbildningsprefekt och en forskningsprefekt. Det omtalade humanistingenjörsprogrammet utökas fårn 30 platser 2001 till 60 platser. Det har högt söktryck och hälften flickor. En tredjedel är humaniora/samhällsvetenskap. Dubbelexamen med 140 p teknisk fysik + 40 p företagsekonomi införs.

Dalarna: Hasan Fleyeh. Man har högskoleingenjörsutbildning och ett magisterprogram i datateknik med 50 stud. och gott söktryck. Internationell inriktning där en del av studierna görs i annat land (studenterna betalar själva flyttandet). Utbildningen i Sverige ges på engelska.

Skövde: Göran Falkman. Fil.kand.-program och ett datavetenskapligt program på 160 p. Datavetenskap påbyggnad på 40-50 p. Han berättade om deras hårt styrda exjobb, som görs i industrin med har ett hårt tidsschema med hårda dödslinjer.

Datavetenskap på svenska
Sten Henriksson, Lund, pratade om vikten att korrekt svenska används vid undervisning på svenska. Förutom Datatermgruppens arbete bör institutionerna samarbeta och ta ett gemensamt ansvar för att ta fram och använda rimliga svenska översättningar.

Nybörjarnas kunskaper i matte
Lars Alexandersson, Linköping. Det har skett en stabil nedåtgång i resultat i diagnostiska prov de senaste åren. Kunskaper som ger MVG nu gav VG för fyra år sedan och det gäller alla delar av matten. För tre år sedan infördes i Linköping en fyrapoängs mattekurs på gymnasienivå i civ.ing.utbildningen. Det gav bra resultat de två första åren, men sämre i år. Det stora problemet om matte E försvinner som förkunskapskrav är inte att studenterna inte läst det stoffet utan att de oftast inte läser matte alls i årskurs 3 i gymnasiet. Diverse förslag haglade: Introkurs där studenterna lär sig att studera på högskolan, sprid matten över flera år, skapa elitprogram, fler studenter bör gå korta utbildningar.

Gruppdiskussioner
Delar av eftermiddagen och påföljande förmiddag hade vi gruppdiskussioner. Jag deltog i exjobbsdiskussioner och en diskussion om svårgiheter att ta emot nybörjare med skiftande bakgrund.

Datorgrafik i Norrköping

På kvällen gjordes ett studiebesök i Norrköping, där man har en omfattande verksamhet med datorgrafik. Anders Ynnerman visade deras avancerade 3D-bio (ett alternativ till kuben).

Nästa konferens
År 2004 blir det ämneskonferens vid högskolan i Skövde.
 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.

Kalendarium

Mån. 10 juni kl. 14.15

Licentiate Thesis. Tomas Wilhelmsson: Parallelization of the HIROMB Ocean Model. Sal D3.

Tors. 13 juni

kl 14.00


kl 12.15


kl 15.15

Doctoral Dissertation. Marco Zucchelli: Optical Flow Based Structure from Motion. Hörsal E1.

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. David Eriksson ochIvan Rodriguez. Rum 4523.

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Henrik Nilsson, AnnSofie Börjesson och Marianela Garcia Lozano. Rum 4523

Fre. 14 juni

kl.10.00

 

kl 15.30

 

kl. 10.15-12.00

Doctoral Dissertation. Mårten Björkman: Real Time Motion and Stereo Cues for Active Visual Observers.
Plats: Sal E1, Lindstedtsvägen 3

T.G.I.F - 2002/Nadas vårasvlutning. Vi startar med öppet hus på Medieteknik, Lv5 kl. 15.30. Kl. 16.00 serveras en lätt vårbuffé i ljusgården, hus D.

Exjobbspresentationer i Numerisk Analys. Björn Hårdemark: "Avancerad strålbehandling av cancer - en algoritm för sista steget i behandlingsplaneringen". Jesper Carlsson: "Option hedging - optimal strategies in the presence of stochastic volatility and transaction costs". Sal 4523.

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Åsa Henriksson, Per Heselius och Lisa Kaati. Rum 4523

Mån. 26 augusti kl. 9.00

Licentiate Thesis. Jesper Fredriksson: Evolutionary Development of Brain Imaging Meta-analysis Systems. Seminarierum D31, Lindstedtsvägen 3.

"Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent."

Robert H. Schuller