Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 16 · 2 maj 2002 · Årgång 32      
NADA

PÅ GÅNG

Vår nya vaktmästare, Kent, har börjat. Han håller på att lära sig vår organisation, våra lokaler och vårt arbetssätt. För att underlätta för honom är det av största betydelse att vi följer de vaktmästarrutiner som finns.
Jag upprepar i korthet dessa rutiner
- beställning av kopiering. Det finns en blankett som finns dels på plan 2 och i ett postfacket på plan 4 samma fack där ni lägger era beställningar. Beställningarna måste läggas i avsedda fack på plan 2 och 4.
- annan hjälp ni önskar få av vaktmästarna. Använd ärendehanteringssystemet, vaktis@nada.kth.se. Vaktmästarna har nu för avsikt att bekräfta beställningen genom att svara dig och samtidigt ge ett svar på ungefär när du kan få hjälp. Eftersom Kent inte har lärt sig Nada måste han få reda på vem du är och vilket rumsnummer du finns på. Det är även bra om du anger på vilket våningsplan du sitter.
Det har visat sig att i ärendehanteringssystemet ligger många ärenden som det är svårt att få grepp om. För att komma ”på spåret” igen så vill vi att du som har någon beställning som du skicka före den 1 april-02, och inte ännu fått åtgärdad, var snäll och skicka den på nytt till ”vaktis”. Vi ska göra vårt bästa för att du ska få god service.

KTH-hallen
KTH-hallen erbjuder styrke, aerobics, spinning och les millesträning för 400:- under perioden 1/5-31/8-02. Mera information på www.kth-hallen.se.

Eva-Lena


Utlysning av nytt forskningsprogram

Sida och de svenska ventenskapsråden presenterar ett nytt forskningsprogram, Swedish Research Links. Programmet gäller samarbetsprojekt med länder i Asien och MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) och är öppet för projekt inom alla ämnesområden.

Mer information om detta program finns i bifogat annonsavdrag samt på Sidas och Vetenskapsrådets hemsidor (www.sida.se, www.vr.se). Senaste ansökningsdag för programmet 2002 är den 3 juni.

Institutionskollegium

Den 6/5 2002 kl 15.00-17.00 i föreläsningssal E2

Aktuella frågor är:
Presentation av nyanställda
Jubileumsår på KTH och Nada
Högskoleverkets utvärdering i matematik/numerisk analys
Datorer - kommande och redan införda nyheter
Nytt om lokaler på kort och lång sikt
Frågor från fakultetskollegiet
Lönerevision och löneöversyn för 2002
Övriga frågor - Säg vad du tycker!

Alla är välkomna

Ingrid


Boka och hyra lokaler

Den som vill hyra lokaler på KTH måste alltid tala med Viggo (lokaler för grundutbildning) eller Birgit (lokaler för allt annat) först. Anledningen är att lokalkostnaderna är så höga att vi måste kontrollera att finansieringen är helt klar innan lokaler hyrs.

Vanliga föreläsnings- och övningssalar hyrs inte utan bokas istället av Nada per timme. Schemaläggningen bokar automatiskt salar efter lässchemat. Om ytterligare bokningar behövs ska läraren kontakta Staffan Romberger via e-post till schema@nada.kth.se Enstaka akuta bokningar kan läraren ofta göra själv hos lokalbokningen på telefon 9400.

Salarna kostar pengar, så salar som inte används ska avbokas senast 14 dagar i förväg. Kontakta då Staffan eller 9400.

Viggo

 

Nyanställd vaktmästare

17 April började jag Kent Svensson min anställning som vaktmästare vid Nada. Nästan hela mitt yrkesliv har jag jobbat vid järnvägen. Huvudsakligen med tågreparationer och vaktmästeritjänster,både praktiskt och i arbetsledande ställning.

I tidigare jobb trivdes jag bäst med att skapa en vi anda. Sätta kunden i centrum. Och gemensamt arbeta mot ett fastställt mål. Omsätta mina tankar och ideer i praktiska handlingar. Föreslå och genomföra förändringar i produktionen och förbättringar inom arbetsmiljön. På grund av arbetsbrist blev jag uppsagd från mitt arbete vid Statens Järnvägar 31 Januari 2001 och blev arbetssökande på heltid.

I privatlivet är min familj det viktigaste för mig. Jag har en son som är 18 år gammal. Mina två papegojor ser till att jag inte har några sysselsättningsproblem på min fritid. Förutom familjen tycker jag om att vandra i skogen. Plocka godbitarna ur skogens skafferi och förhoppningsvis återvända hem med en välfylld svampkorg. Resor inrikes,utrikes och sport i alla dess former(numera framför TV soffan) är några andra fritidsintressen som jag värdesätter.

Det känns onekligen stimulerande att börja i en verksamhet som är så annorlunda mot mina tidigare yrkeserfarenheter. Jag är övertygad om att jag och personalen på Nada kommer att få ett givande samarbete.

Vi på "Vaktis" är till för er. Att ge och få service ser jag som en självklarhet. Jag är öppen för alla förslag som kan vidareutveckla, förbättra och förändra vaktmästeritjänsten till en ännu bättre fungerande verksamhet. Mina första intryck av min nya arbetsplats är mestadels positiva. Jag känner mig väl omhändertagen och jag ser möjligheter inte svårigheter i mitt nya jobb.

Hälsningar

Kent Svensson

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI

Måndagen den 6 maj 2002 kl 15.15 i rum 4523
Alex Olwal
Unit - en modulär plattform för design, utveckling och
implementation av interaktionstekniker.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Columbia University, New York, USA
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro, examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Nikolai Marquez von Hage
Niklas Kernby
Positionsbaserade spel för mobila terminaler - utveckling och
utvärdering av en fungerande prototyp med fokus på
användargränssnittet.
Ämne: MDI. Program: D
Uppdragsgivare: Telia research
Handledare: Kerstin Frenckner, examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Alex Olwal
Seminariet leds av Kerstin Severinson-Eklundh


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.


 


Kalendarium

Mån. 6 maj

kl. 15.00 - 17.00

kl 15.15

Institutionskollegium i E2

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Alex Olwal och Niklas Kernby. Rum 4523

Ons. 8 maj kl. 14.00 - 15.00

CID-seminarium. Sören Lenman: Connected Communities, ett forskningsområde på CID. Plats: Torget på CID, NADA, KTH.

Mån. 17 maj kl 13.00

Doctoral Dissertation. Duccio Fanelli: Self-gravitating systems and Beam Dynamics in a Storage Ring. Seminarierum D3, Lindstedtsvägen 3.

Fre. 22 maj kl. 10.15

CAS Seminar. Jiri (George) Matas, Center for Machine Perception, CTU Prague, Czech Republic: Wide-baseline Stereo and Image Retrieval as Correspondence of Distinguished Regions. Room BB1, Fiskartorpsv. 15

"The only place success comes before work is in the dictionary. "

Donald Kendall