Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 15 · 25 april 2002 · Årgång 32      
NADA

PÅ GÅNG

Förstärkning på vaktmästeriet
Den 17 april började vår nya vaktmästare, Kent Svensson, på Nada. Det är en utökning med en heltidstjänst. Med denna satsning är det vår förhoppning att kunna ge en ännu bättre service till er alla. Kent kommer att presentera sig själv i nästa nummer av Numero.
Hans mobila telefonnummer är 070-2629608.
Vi hälsar Kent välkommen till oss.
Alfred (Affe) kommer att återgå till sitt ordinarie arbete på KTH den 1 maj. Vi tackar honom för ett gott arbete på Nada.

Semesteransökan

Alla (utom undantagen enligt nedan) semesteransökningar för perioden juni-augusti ska vara mig till handa senast den 31 maj. Semesteransökan ska vara signerad av er närmaste arbetsledare innan den läggs i mitt postfack. Jag vill att alla som har sparade semesterdagar kontrollera, exempelvis på lönebeskedet, antalet dagar som du har. Om du nått taket 40 dagar så måste samtliga årets semesterdagar tas ut. KTH tillåter inte att anställda har fler än 40 sparade dagar vilket innebär att dagarna utöver 40 nollas vid årets slut. Ledighetsblanketten kan du hämta från KTHs hemsida. (KTH-anställd+blankettarkivet+personal). Jag vill även påminna de personer som har haft ledigt under året, och som inte har lämnat ledighetsansökan, att den måste lämnas in senast den 31 maj.
Är det någon som på grund av arbetssituationen inte vet hur semestern kan förläggas innan den 31 maj ska du ändå lämna in ansökan och korrigera den i efterskott.

Undantag
Följande yrkesgrupper är undantagna från att lämna in semesteransökan: professorer, forskare, forskarassistenter, lärare och doktorander. För samtliga gäller att önskar du spara semesterdagar måste prefekten godkänna detta.
Har du några funderingar hur många semesterdagar du har kan du kontakta Agneta Jansson agnetaj@nada.kth.se eller tel 8165 eller undertecknad.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Jan Gulliksen, forskare på Cid
Mikael Huss, doktorand på Sans
Anna Stockhaus, doktorand på IPLab
Ulf Blomqvist, forskningsingenjör på Media
Isaac Elias, doktorand på TCS
David Eriksson, forskningsingenjör på Sans
Gunnar Guldstrand, forskningsingenjör på Cvap/Cas
Kent Svensson, vaktmästare
Jag har bett dem presentera sig i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !
Personer som slutar
Johan Carlberger, forskningsingenjör på TCS
Ylva Lindahl, adjunkt
Per Svensson, adjungerad professor
Gunnar Ledfelt, applikationsexpert, PDC
Alfred Urban, vaktmästare
Anders Ålund, programutvecklare på PDC

Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet


Eva-Lena

 

Doctoral Dissertation

Self-gravitating systems and Beam Dynamics in a Storage Ring
Duccio Fanelli
Stockholm University
Department of Numerical Analysis and Computer Science

Akademisk avhandling som med tillstånd av Stockholms Universitet framlägges till offentlig granskning för avläggande av filosofie doktorexamen måndagen den 17 maj 2002 kl 13.00 i seminarierum D3, Kungl Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 3, Stockholm.

Abstract: www.nada.kth.se/numero/bilagor/phd-abs.pdf


CAS Seminar

Friday May 22, 2002, @ 10.15 in Room BB1, Fiskartorpsv. 15

Wide-baseline Stereo and Image Retrieval as Correspondence of Distinguished Regions

Jiri (George) Matas
Center for Machine Perception, CTU Prague, Czech Republic

In the talk, we will present
- a method for establishing correspondences between a pair of images taken from different viewpoints, i.e. the ``wide- baseline stereo'' problem
- its application for image retrieval and object recognition.

We will focus on the choice of image elements that are put into
correspondence in the matching. The concept of a distinguished region will be introduced and formally defined. We will argue that distinguished regions are highly suitable elements for matching, since they are stable and detected in an affinely-invariant manner.

Two new types of distinguished regions, the Separated Elementary Cycles of the Edge Graph (SECs) and the Maximally Stable Extremal Regions (MSERs) will be introduced. For both types, an efficient (near linear complexity) and practically fast detection algorithm will be presented.

The stability of the proposed DRs will be demonstrated on disparate views of real-world scenes with significant change of scale (more than 3x), camera rotation, and 3D translation of the
viewpoint. Applications of the method to view-point invariant
recognition and image retrieval robust to occlusion and illuminatin change will be disucssed and results on standard datasets shown. Achieved perfomance (e.g. 99.9% correct recognition on the COIL-100 set) is superior to published results.

Henrik

CID-seminarium 8/5

Connected Communities,
ett forskningsområde på CID
Sören Lenman, lenman@nada.kth.se.
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Datum: 2002-05-08
Tid: 14.00 - 15.00

Sammanfattning
I seminariet kommer jag att ge en översikt över projektområdet Connected Communities, ett av fyra projektområden på CID (de övriga är Användarorientering, Lärmiljöer och Nya interaktionsformer).
I Connected Communities studerar vi hur digitala nätverk kan användas för att upprätthålla olika former av social kontakt och gemenskap mellan människor på distans. Forskningen bedrivs i tre projekt: Videospace, Inhabited Digital Environments och Interactive Digital Broadcast Media.

I Videospace undersöker vi hur informella möten och sociala kontakter mellan människor på fysiskt åtskilda platser kan stödjas genom videoförbindelser av mycket hög teknisk kvalite. Jag kommer att ge några exempel på tillämpningar, bl.a. från ett nytt projekt som rör kontakt mellan personal vid polisens Call Centers i Stockholms skärgård.

Projektet Inhabited Digital Environments är inriktat på interaktion och kommunikation som medieras av en digital miljö. I första hand intresserar vi oss för delade, tredimensionella miljöer ("VR-miljöer"). Jag kommer att presentera några aktiviteter inom projektet: nätverk för arbetsplatser, publika utställningar samt utbildning. Projektet innefattar även utveckling av en plattform för delade miljöer: "Wasa".

I Interactive Digital Broadcast Media undersöker vi de olika möjligheter inom områdena drama, utbildning och tjänster som erbjuds av digitala broadcast-media (Digitaltv och Digitalradio) i kombination med den interaktivitet som karaktäriserar Internet. Bl.a. kommer jag att presentera några resultat från användarstudier om interaktiva tillämpningar för digital TV som vi bedriver tillsammans med UR.
Då seminariet är en översikt över projektområdet kommer jag inte att gå in i detalj på enskilda projekt eller aktiviteter. Mer ingående presentationer av dessa kommer att ges senare i CIDs seminarieserie.

Välkomna!

 

CAS Seminar

Monday April 29, 2002, @ 13:30 in Room BB1, Fiskartorpsvägen 15
The ARGO Intelligent Vehicle
Prof. Alberto Broggi
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione,
Universita` di Parma

The talk will present the research activities on Intelligent Vehicles focussing on the Univ of Parma's ARGO project. The main goal of the ARGO project is the development and test of artificial vision techniques to perceive the outside environment for both supervised and autonomous driving of an intelligent vehicle. Within the project, a test vehicle (ARGO) has been developed and tested with a 2000+ km test
drive on public roads in real traffic conditions along Italy.

The talk will focus on the vision techniques implemented to sense the lane, obstacles, other vehicles and pedestrians, and will present the main results obtained so far. The technology and techniques have been transferred also to other projects dealing with the automation of vehicles in extreme environments (South Pole).

Henrik

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.

Kalendarium

Mån. 29 april

kl. 13.30

CAS Seminar. Prof. Alberto Broggi, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Universita` di Parma: The ARGO Intelligent Vehicle. Room BB1, Fiskartorpsvägen 15.

Mån. 6 maj kl. 15.00 - 17.00

Institutionskollegium i E2

Ons. 8 maj kl. 14.00 - 15.00

CID-seminarium. Sören Lenman: Connected Communities, ett forskningsområde på CID. Plats: Torget på CID, NADA, KTH.

Mån. 17 maj kl 13.00

Doctoral Dissertation. Duccio Fanelli: Self-gravitating systems and Beam Dynamics in a Storage Ring. Seminarierum D3, Lindstedtsvägen 3.

Fre. 22 maj kl. 10.15

CAS Seminar. Jiri (George) Matas, Center for Machine Perception, CTU Prague, Czech Republic: Wide-baseline Stereo and Image Retrieval as Correspondence of Distinguished Regions. Room BB1, Fiskartorpsv. 15

"Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils. "

Hector Berlioz