Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 14 · 18 april 2002 · Årgång 32      
NADA

Seminarium i teoretisk datalogi

Tid och plats: måndagen den 22 april,
klockan 14:15-15:15, rum 1537.
Titel: Statistisk grammatikgranskning
Föredragshållare: Johnny Bigert, NADA, KTH

Sammanfattning:
Grammatikgranskare är ofta användbara verktyg när man skriver stora mängder text. Traditionella språkgranskningsprogram (såsom Granska, www.nada.kth.se/theory/projects /
granska) hittar stavfel genom uppslagning i lexikon och grammatikfel genom att matcha skribentens text mot regler. Vissa vanliga typer av fel förblir dock oupptäckta eftersom de inte lämpar sig för att beskriva med regler och lexikon. Ett exempel på en sådan feltyp är stavfel som resulterar i befintliga ord.

Trots att grammatik till sin natur är nära knutet till regler visar det sig att statistik kan hjälpa oss med dessa feltyper. Från stora mängder text kan man bygga statistik över vilka konstruktioner som är grammatiska i språket. Denna information används sedan för att avgöra vilka grammatiska konstruktioner som är osannolika i den text som ska grammatikgranskas.

En statistisk grammatikgranskare har utvecklats tillsammans med Ola Knutsson på Nada. Jag kommer att berätta om de bakomliggande teorierna och hur statistisk grammatikkontroll kan komplettera en traditionell grammatik-granskare. En testversion finns integrerad i Granska på Granskaprojektets hemsida (www.nada.kth.se/theory/projects/ granska).


Prefekten bortrest

Jag är bortrest den 22-23/4.
Stefan Arnborg är ställföreträdande prefekt.

Ingrid

Inbjudan till
'Lärande i nya former'

Lärandets galleria inbjuder dig till: Lärande i nya former Bodil Jönsson Tisdag 14 maj kl. 14-18, Aula Magna

Vi välkomnar alla lärare, forskare, studenter, administratörer till en eftermiddag om lärande och pedagogik med stöd av IT och en presentation av projektet Lärandets galleria.

PROGRAM
14 – 15 OM LÄRANDETS GALLERIA med prorektor Gunnel Engwall och överbibliotekarie Gunnar Sahlin
15 – 17 INTERNET SOM ANARKISTISK MED- OCH MOTSPELARE – Vad gör Internet med universiteten och vad kan vi göra med Internet? Professor Bodil Jönsson, Certec (Lund), fysiker, pedagog, forskare, författare, känd inte minst från TV-programmet ”Fråga Lund” och för boken ”Tio tankar om tid”.
17 – 18 EFTERSNACK: DRINK MED TILLTUGG Hur går vi vidare vid Stockholms universitet? Ingen anmälan är nödvändig, men vill du vara med på eftersnacket och få något att äta och dricka, vill vi att du anmäler dig på www.lrc.su.se/bodil/

Välkommen!


CID-seminarium

Interactive Television for distance Education
Anders Hedman, ahedman@nada.kth.se.
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6
Datum: 2002-04-24 Tid: 14.00 - 15.00

Sammanfattning
The seminar reports from a usability study of Interactive Television (ITV) with 30 subjects. ITV can work in many different ways. In this seminar ITV is seen as consisting of a set-top box with remote and a simple information service with images and text that complements a TV show. It was found that the content of the ITV information service should be evaluated in terms of concrete and conceptual nearness with respect to the TV show. Additionally, several features of the ITV application interface were salient in user evaluations: navigation and structure, level of engagement, interface display and timing, responsiveness, and multimedia design.

Välkomna!

 

Cid Seminarium

LÄRANDE OCH IT: PEDAGOGIK, TEKNIK, SAMHÄLLE.
Edutella, Conzilla, SCAM - Design av lärteknologier för nästa generations Internet

Föredragshållare: Ambjörn Naeve, Mikael Nilsson, Matthias Palmér

Tid: 10.15 - 12,00, Fredagen den 19 April
Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6

Abstract: Vi kommer att följa upp Ambjörns seminarium (den 5:e april) om kunskapsmångfalder genom att berätta om KMR-gruppens (http://kmr.nada.kth.se) olika forskningsprojekt inom lärteknologiområdet med fokus på den s.k. semantiska webben (http://kmr.nada.kth.se/el/index.html).
Vår presentation kommer att inkludera

 • Behovet av semantik på webben
 • RDF & metadata
 • Den begreppsliga webben - hur metadata kan stödja mänskliga aktiviteter
 • Arbetsprinciper för metadata-hantering
 • KMR-gruppens verktyg och prototyper:
  - Edutella
  - Conzilla
  - SCAM
 • Scenarios för arbete med dessa verktyg.
Välkomna!

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI

Måndagen den 22 april 2002 kl 15.15 i rum 4523
Fredrik Arnerup
Automatisk kärnvedsmätning på IR-bilder av stockändytor.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Flir Systems AB
Handledare och examinator: Jan-Olof Eklundh
Opponent: Martin Söderberg
Eva Andreasson
Reinforcement learning för en dynamisk Java virtuell maskin.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Appeal Virtual Machines
Handledare: Frank Hoffmann, examinator: Anders Lansner
Opponent: Magnus Hoem
Henrik Dyberg
Förbättrad individanpassning genom användning av
bayesianska metoder .
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Adaptlogic AB
Handledare och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Magnus Johansson
Oscar Sverud
Topologibevarande dimensionsreduktion av proteinstrukturer.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Stockholm Bioinformatics center
Handledare: Pål Westermark, examinator: Anders Lansner
Opponent: Fredrik Arnerup

Onsdagen den 24 april 2002 kl 15.15 i rum 4523

Christer Honda
Simulering av hotutvärdering/insatsplanering i luftvärnssystem.
Ämne: datalogi. Program: fristående kurs på SU
Uppdragsgivare: Bofors Missiles
Handledare: Mikael Goldmann, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Oscar Sverud
Maria Kruse
WAP2WIG - En utredning av möjligheterna att transformera
WAP WML till WIG WML.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: SmartTrust
Handledare: Kjell Lindqvist, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Mikael Andersson
Mikael Uvebrandt
Ett Java-ramverk för asynkrona distribuerade system -
design och implementation.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Adaptlogic AB
Handledare: Kjell Lindqvist, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Niklas Collin
Daniel Rios
RIOSNPS: An automated validation tool for data input to
HGVbase. (The presentation will be held in English).
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Karolinska Institutet
Handledare: Henrik Eriksson, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Iván Rodríguez

 

 

 

Svenskt-franskt seminarium 3-4/6

Vid Linköpings Universitet

Detta är det sjätte seminariet i en serie som började 1994 i Toulouse. Syftet är att under trivsamma former utbyta åsikter och erfarenheter mellan franska och svenska tekniska högskolor. Ämnen som behandlats är skillnader och likheter i våra utbildningssystem, samarbete mellan industri och tekniska högskolor inom grundutbildning och forskning, humanioras plats i civilingenjörsutbildningen, harmoniseringen av högre ingenjörsutbildning i ett europeiskt perspektiv, utbyte av elever och lärare mm. De tidigare seminarierna finns dokumenterade med proceedings som finns att beställa för intresserade. Denna gång är huvudtemat “Utbildningen av framtidens ingenjörer- kursprofiler och europeisk harmonisering.

Du inbjudes att deltaga i seminariet. Vi bifogar det preliminära programmet: www.nada.kth.se/numero/bilagor/program.pdf, samt en svarsblankett
www.nada.kth.se/numero/bilagor/svar.pdf, som vi ber Dig att fylla i och skicka in snarast möjligt om Du är intresserad av att delta i seminariet.


Om ni har några frågor kan ni vända er till
Torsten Ericsson (<torer@ikp.liu.se>); 013-28 11 68) eller
Christina Bratt (<info@afsr.se>; 08-678 10 00).

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.

Kalendarium

Fre. 19 april

kl. 10.15

 

10.15 - 12.00

SANS Seminar Mikael Djurfeldt: Changes in Correlated Activity in the Rat Sensorimotor Striatum During Learning of a T-Maze Task Room 4523.

Cid Seminarium. Ambjörn Naeve, Mikael Nilsson, Matthias Palmér: Edutella, Conzilla, SCAM - Design av lärteknologier för nästa generations Internet. Torget på CID, plan 6.

Mån. 22 april

kl. 14:15-15:15


kl 15.15

Seminarium i teoretisk datalogi. Johnny Bigert: Statistisk grammatikgranskning. Plats: rum 1537.

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Fredrik Arnerup, Eva Andreasson, Henrik Dyberg och Oscar Sverud. Rum 4523

Ons. 24 april

kl. 14.00 - 15.00


kl 15.15

CID-seminarium. Anders Hedman: Interactive Television for distance Education. Plats: Torget på CID.

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Christer Honda, Maria Kruse, Mikael Uvebrandt och Daniel Rios. Rum 4523

Mån. 6 maj kl. 15:00 - 17:00

Institutionskollegium i E2

"If it takes a lot of words to say what you have in mind, give it more thought."

Dennis Roch