Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 11 · 21 mars 2002 · Årgång 32      
NADA

På gång

Fungerar dina gardiner
Det är flera som har påtalat att deras gardiner inte fungerar och det måste vi givetvis åtgärda. För ett år sedan gjorde vi en genomgång men det behövs tydligen en sådan nu igen. För detta behöver jag din hjälp.

För att vi ska få ett samlat grepp om situationen vill jag att ni alla kontrollerar era gardiner och meddelar eventuella problem och felaktigheter till Agneta Jansson. Då du meddelar henne måste du ange ditt rumsnummer och det du vill ha åtgärdat. Ditt svar vill vi ha senast den 31/3 till agnetaj@nada.kth.se. Du som redan tidigare påtalat fel och brister och detta inte är åtgärdat ska även du meddela Agneta. På så sätt får vi all felanmälan på ett ställe och det blir lättare att få allt åtgärdat på en gång.

Feelgood
Vår företagshälsovård, som nu är Feelgood, står till tjänst med en hel del saker och just nu är det flera personer som vill ha ett arbetsplatsbesök för att se över sin arbetsergonomi. Om du vill ha en sådan analys så ska du ringa Anne Ilstad tel 08-55630716 eller 0733-904730. Vill du komma i kontakt med Feelgood av annan orsak ring 08-4020580 och adressen är Lilla Nygatan 13.

Motionera i KTH hallen
Vi vill igen påminna dej om att NADA subventionerar olika aktiviteter i KTH-hallen. Du kan få 50% av avgiften betald, upp till 250 kr per person och termin. Rent praktiskt går det till så att när du betalt terminsavgiften, går du med kvittot till Inger Bengtsson på plan 4 som ersätter dig enligt nämna regler. Vad gäller banhyra för exempelvis innebandy så behövs, förutom kvitto, även en deltagarförteckning.

Har du ytterligare frågor eller funderingar så hör av dig till mig.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Ester Appelgren , doktorand på Media
Ann-Charlotte Berglund, post-doc på TCS
Jonas Bergsten, övningsassistent
Magnus Carlebjörk, nättekniker på KTHNoc
Erhan Demir, ekonomiassistent på Cvap/Cas
Johan Edén, doktorand på Cvap/Cas
Hannelore Eklund, sekreterare på studentexpeditionen
André Jaun, lektor
Alexei Loubenets, fofu-ing på Na
Gilbert Netzer, operatör på PDC
Jakob Nordström, doktorand på TCS
Jonas Persson, doktorand på Cvap/Cas
Ann Rosén, forskningsingenjör, Cid
Anna Stockhaus, doktorand på IPLab
Juan Zagal Montealegre, forskningsingenjör på Cvap/Cas
Per-Olov Åsén, doktorand på Na
Jag har bett dem presentera sig i Numero så fort som möjligt.
Välkomna till oss på Nada !
Personer som slutar
Simon Berg, systemutvecklare, AMT
Emma Gniuli, sekreterare
Johan Helsing, lektor
Fredrik Jägerskog, forskningsingenjör, Cvap/Cas
Johannes Keukelaar, doktorand, TCS
Hee-Cheol Kim, doktorand, IPLab
Ann-Sofie Ljunggren sekreterare
Lars Pettersson, doktorand, Cvap/Cas
Thomas Pettersson, programutvecklare, AMT
Michael Strömberg, systemansvarig, AMT
Guido Zunino, doktorand, Cvap/Cas
Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena

 

Seminarium i teoretisk datalogi

Tid och plats: måndagen den 25 mars, klockan 14:15-15:15, rum 1537.
Titel: Bandbredd kontra frihet i interna videosystem
Föredragshållare: Lars Engebretsen, NADA

Sammanfattning:
Om man på exempelvis ett hotell tillhandahåller filmer på en internkanal är det vanligt att man har en fix programtablå. Som gäst vill man däremot själv kunna välja när man ska tittapå en viss film och man vill inte behöva vänta två timmar på nästa utsändning av filmen bara för att man råkat missa första
kvarten.

I det här seminariet kommer jag att prata om ovanstående problem ur ett datalogiskt perspektiv. Den modell jag kommer att behandla bygger på att det finns en central utsändningskälla och tunna klienter i varje TV-mottagare. Problemet blir då att tillhandahålla flexibilitet för tittarna utan att det går åt alltför mycket bandbredd i nätet.

De resultat jag presenterar är frukterna av ett samarbete med Madhu Sudan vid MIT.


CID-seminarium

Sonifiering och elektroakustisk musik.
Sten-Olof Hellström, soh@nada.kth.se.
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet
mot stora gården. Välkomna!
Datum: 2002-03-27
Tid: 14.00 - 15.00

Sammanfattning:
Vad finns det för samband mellan musik skapande och sonifiering (representation av data med hjälp av ljud)? Eftersom jag för närvarande doktorerar i komposition vid City University of London samtidigt som jag jobbar här på KTH med sonifiering tänkte jag ta tillfället i akt och berätta lite vad jag gör och vad det finns för koppling mellan min arbete på KTH och mitt musik skapande.

BRAINSONGS
WELCOME TO MY BRAIN

I N B J U D A N
Under hösten 2001 har jag arbetat här på PDC med ett nytt VR-verk, BRAINSONGS. Verket är baserat dels på mina tidigare arbeten inom VR, dels på ett spännande faktum som relativt nyligen kommit i dagen betraffande vår hjärnaktivitet.

Det visar sig - tvärt emot vad man hittills trott - att hjärnan har en enorm kapacitet till förnyelse och förändring, sk. 'neurogenesis'. Detta sker speciellt inom vissa områden: den prefrontala regionen,
som kontrollerar exekutivt beslutsfattande och korttidsminne; den nedre temporala regionen,som spelar en väsentlig roll vid igenkänning av mönster, ansikten och objekt; samt den bakre parietala regionen, som har stor betydelse för hur man orienterar sig i rummet.


Det här är livviktiga funktioner för vårt dagliga liv och leverne, men också väsentliga när man konfronteras med en virtuell verklighet, vilket gör dem dubbelt intressanta i mitt fall. Jag har låtit mig inspireras av dessa funktioner och BRAINSONGS tar oss med till världar där mangder av minnesbilder, standig konfrontation med okända former och objekt och nya rumskonstellationer ställer vår relation till verkligheten på sin spets. Vi pendlar mellan en realtidskalkyl som visar relationer mellan olika centra i en hjärna, utarbetad av Anders Sandberg på SANS, och mina mer personliga provokationer.
Ljudet ar komponerat av Jean Skarstedt och Dominic Andersson.

EN SPECIELL VISNING FÖR ALLA PÅ NADA ANORDNAS TORSDAGEN DEN 11.4.2002
KL.10.00 - 14.00
Eftersom endast 8 personer kan vara i kuben på samma gång vill vi gärna kunna planera in besökarna och ber er därför svara till
teresa@pdc.kth.se
senast tisdagen den 9.4.2002

Verket presenteras f.n. i Japan på InterCommunication Center (ICC)
i Tokyo och kommer sedan att visas för allmänheten i VR-Kuben KTH
från 18 April till 31 maj 2002.

http://www.ntticc.or.jp
http://www.nada.kth.se/~teresa
http://www.pdc.kth.se/projects/vr-cube

 

 

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI

Onsdagen den 27 mars 2002 kl 15.15 i rum 4523
Jan Lindberg
En utvärdering av olika alternativ för affärslogiklagret med avseende på pris, prestanda, underhåll och plattformsoberoende.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: SignOn AB
Handledare: Mikael Goldmann, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Christer Honda
Thérése Storheden
The Image Retrieval System (IRS) - hur ska sökresultatet av anatomibilder presenteras.
Ämne: människa-datorinteraktion.
Uppdragsgivare:Department of Biological Structure,
University of Washington
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro, examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Magnus Bäärnman
Magnus Bäärnman
Användbarhet i handlarapplikationer. Att finna och
utvärdera sätt att förbättra effektivitet i system för aktiehandel.
Ämne: människa-datorinteraktion.
Uppdragsgivare: Front Capital Systems
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Niclas Wahlgren
Anders Bornholm
Adaptiva webbgränssnitt.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Vndrosen AB
Handledare: Örjan Ekeberg, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Thérése Storheden

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.

Kalendarium

Fre. 22 mars kl. 10.15 - 12.00

IPLab och Cid seminarium: Patrik Hernwall: Barns digitala rum. Berättelser om e-post, chatt och Internet. Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6 .

Mån. 25 mars kl. 14.15-15.15

Seminarium i teoretisk datalogi. Lars Engebretsen: Bandbredd kontra frihet i interna videosystem. Rum 1537.

Ons. 27 mars

kl. 14.00 - 15.00


kl 15.15

CID-seminarium. Sten-Olof Hellström: Sonifiering och elektroakustisk musik. Plats: Torget på CID, plan 6.

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Jan Lindberg, Thérése Storheden, Magnus Bäärnman och Anders Bornholm. Rum 4523

"Education's purpose is to replace an empty mind with an open one. "

Malcolm S. Forbes