Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 8 · 28 februari 2002 · Årgång 32      
NADA

Glassa med Henrik

Måndag 4 mars kl 15 i fikarummet på plan 4 bjuder jag på glass för att fira att jag är på god väg mot de sjuttio. Då delas också för första gången GerdErikssonpriset till bästa timanställda Nadalärare ut och det är Vahid Mosavat som tar första inteckningen i vandringspriset.

Henrik Eriksson


IPLab seminar

"A human centered approach to speech interfaces"
Botond Pakucs, CTT - Centre for Speech Technology, KTH.
Friday, March 8, 10.15 - 12.00, Room 4523
Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH

Abstract

Currently, speech interfaces are about to be integrated in consumer appliances and embedded systems. These interfaces are expected to be used by mobile users in ubiquitous computing environments. The use of speech modality in these new environments may introduce new usability and human computer interaction related problems.

In my talk I will argue that a human-centered approach should be used when designing speech interfaces for these new environments. Furthermore, I will present a human-centered and application independent architecture for speech interfaces. This architecture relies on and supports personalization, user modeling and context awareness


Handledarkurs 17-17 maj 2002

En docentkurs för handledning av forskarstuderande

KTH-Learning Lab anordnar återigen en handledarkurs. Kursen ger deltagarna ett tillfälle att reflektera över sin verksamhet som handledare.
För mer information kontakta Ewa Olstedt, 790 7259, Ewaols@lib.kth.se

Fulbright Grants

Fulbright Commission har utlyst stipendier inom följande program: Fulbright Grants for Visiting Lectures and Research Scholars.
Deadline för ansökan är 15 april 2002. Mer information om stipendierna finns på adressen:
http://www.usemb.se/Fulbright/grants/
grants2003.html


Konferens- och resebidrag

I syfte att stimulera det utbildningsvetenskapliga forskningsområdets anknytning till internationell forskning och rörligheten inom den svenska högskolan, har Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet avsatt medel för konferens- och resebidrag. I första hand skall unga och/eller nydisputerade forskare ges möjligheter att etablera personliga kontakter med utländska forskare samt att under kortare perioder vistas i utländsk forskningsmiljö.

Ansökningar om bidrag kan skickas in fortlöpande under hela år 2002. Ytterligare upplysningar lämnas på bifogade PM samt på vetenskapsrådets hemsida www.vr.se/utbildningsvet


Cid-seminarium

Onsdag 6/3
Sound-environment
Sten-Olov Hellström
14.00 - 15.00, Torget på CID, NADA, KTH,
Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.

Välkomna!

 

Colloquium/KTH 175 lecture

SCFAB physics colloquium, Thursday 28/2, 16.15
The colloquium is included in the
"KTH 175th Anniversary Lectures on Physics and Biotechnology"Place: Oskar Klein Auditorium, SCFAB main building, level 4
TITLE: ACCELERATOR-BASED X-RAY SOURCES: NEW FRONTIERS IN STRUCTURAL SCIENCES

Speaker: Janos Hajdu (Department of Biochemistry, Uppsala University)

ABSTRACT:
Today, the bottleneck in the atomic resolution imaging of biological systems is a fundamental need for crystals. This limits the scope of detailed structural analysis to macromolecules and macromolecular assemblies which can be crystallised. Many biologically important target complexes are difficult or impossible to crystallise. As a consequence, there are large, and systematically blank areas in structural biology today. Only a handful of membrane protein structures are known, structural
studies on large assemblies are problematic, and there is no hope of reaching high resolution with currently available methods on non-repetitive and non-reproducible structures (e.g cells). X-ray free-electron lasers have the potential of changing this picture.

The talk will describe calculations, which explore the parameter space within which biomolecular imaging may be possible with an X-ray laser before damage-induced movements destroy the sample. The results show a substantially extended limit in radiation tolerance with intense X-ray pulses in the femtosecond time domain. The predicted radiation tolerance to hard X-rays in this regime is several orders of magnitude higher than theoretical limits in conventional X-ray experiments. At the outer extremes of these limits, scattering may be recorded from large single macromolecules, viruses, nanocrystals and nanoclusters of proteins without the need to amplify scattered radiation through Bragg reflections. Averaging procedures can be applied to extend resolution when a reproducible sample scatters a sufficiently large number of photons for its orientation to be determined. Holographic imaging, the utilization of increased radiation tolerance, numerical alignment and averaging of many images, and the ease with which the phase problem can be solved from continuous diffraction images through oversampling offers access to a whole new range of experiments in structural biology.

Coffee is served before the seminar.

Welcome!

Nockebyhov, gästforskarbostäder

SU har idag fått en förfrågan från SSSB om eventuellt intresse för tillfälliga bostäder för gästforskare i Nockebyhov. Bostäderna beskrivs på nedanstående webbadress.De är tillgängliga omgående och eventuell intresseanmälan bör också göras omgående. Hyran uppges ligga på 4000-4400 kr/mån för 53-61 kvm. Ett fördelaktigt alternativ för den som letar bostad åt gästforskare alltså. Jag vill därför förmedla detta erbjudande så fort som möjligt.

Det går bra att anmäla eventuellt intresse till mig, så förmedlar jag kontakten med SSSB (eventuellt via den nya enheten för kommunikation och samverkan).

Hälsningar
Åke Nagrelius

Tel. +46-8-16 14 13
Fax +46-8-15 36 93


Det amerikanska forskningssystemet

Det amerikanska forskningssystemet sett med tillväxtglasögon

Det amerikanska forskningssystemet uppvisar såväl likheter som skillnader jämfört med det svenska. Kan skillnaderna ha någon betydelse för ländernas tillväxt? Hur ser balansen ut mellan resurser till olika områden? Hur kommer det att gå med stamcellsforskningen, energi- och miljöforskningen samt missilförsvaret? Kommer USA att samarbeta mer internationellt än tidigare?

Medverkar för Kerstin Eliasson, vetenskapsattaché i Washington och Sture Öberg, generaldirektör ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier
Tid: onsdagen den 20 mars, klockan 09.00 - 11.00
Plats: World Trade Center, lokal Stockholm, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: Senast torsdagen den 14 mars
Kostnad: 160 kronor plus moms (faktureras i efterhand)
Information och anmälan: marianne.lofgren@itps.se tfn 08-456 67 33.
Detta seminarium ingår i seminarieserien Update,som under 2002 arrangeras
av VINNOVA och ITPS.IPLab och Cid Seminarium

E-learning ur ett praktiskt perspektiv
Pelle Lind, Gravity
Friday, March 1, 10.15 - 12.00, Torget på CID, NADA, plan 6.

Abstract
När ett nytt media växer fram, krävs en ny produktions-organisation och nya roller. Inom denna organisation skall "traditionella pedagoger", programmerare, webbdesigners m.fl. mötas och hitta former för ett samarbete. Jag kommer att beskriva en del av dessa möten, vilka konkreta problem och möjligheter som skapas vid byggandet av ett nytt - interaktivt - media. Problem med otydlig rollfördelning, och obestämd beslutsrätt, men även möten mellan tekniker och humanister där summan av 1 + 1 plötsligt visar sig vara 3. Jag kommer att dels att tala utifrån mina erfarenheter från produktion av pedagogiska barntitlar som "Krakel Spektakel" och "Mulle Meck" , men även beskriva hur vi arbetat med en vuxenmålgrupp vid produktionen av SPPs Fondskola på webben. Ett nytt media innebär också ovana beställare, ett sådant förhållande ställer stora krav på oss som leverantör. Vår kund skall bli nöjd med slutresultatet, men även med arbetsprocessen fram till färdig produktion. Här uppstår ibland konflikt mellan kundens egna kreativa och pedagogiska idéer och produktionsbolagets erfarenheter. Mitt föredrag bygger inte på någon vetenskaplig undersökning utan baserar sig på sju års erfarenheter av projektledning av pedagogiska interaktiva produktioner.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.

Kalendarium

Fre. 1 mars

kl. 14.00

 

kl. 10.15 - 12.00

Doctoral Dissertation!Lars Petersson: A framework for Inegration of Processes in Autonomous Systems. Sal: kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

IPLab och Cid seminarium! Pelle Lind, Gravity: E-learning ur ett praktiskt perspektiv. Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Mån. 4 mars kl 15.00 GerdErikssonpriset delas ut! I fikarummet på plan 4 bjuder Henrik Eriksson på glass för att fira att han är på god väg mot de sjuttio. Då delas också för första gången GerdErikssonpriset till bästa timanställda Nadalärare ut.
Ons. 6 mars kl. 14.00 - 15.00

Cid-seminarium. Sten-Olov Hellström: Sound-environment. Torget på CID, NADA, KTH,

Tors. 7 mars kl. 16.15-17

Exjobb: Master-studenten Iana Siomina presenterar sitt exjobb "Lean Optimization Using Design of Experiments", i rum 4523.

Fre. 8 mars kl. 10.15 - 12.00

IPLab seminar. Botond Pakucs, CTT - Centre for Speech Technology, KTH: "A human centered approach to speech interfaces"
Room 4523,Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH.

Fre. 15 mars kl. 14.00

Doctoral Dissertation! Dennis Tell (CVAP): Wide Baseline Matching with Applications to Visual Servoing. I Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

"True Science teaches, above all, to doubt, and to be ignorant."

Miguel de Unamuno