Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 7 · 21 februari 2002 · Årgång 32      
NADA

Exjobb

Master-studenten Iana Siomina presenterar sitt exjobb "Lean Optimization Using Design of Experiments", torsdag 7/3, 16.15-17 (ca) i rum 4523. Handledare har varit Sven Ahlinder på Volvo och Lennart Edsberg på Nada. Examinator är Axel Ruhe.

Lennart Edsberg


Exjobbsseminarium i datalogi

Måndagen den 25 februari 2002 kl 15.15 i rum 4523
Torbjörn Frisk
Individanpassning av webbinformation med artificiellt
neuralt nätverk.
Uppdragsgivare: Adaptlogic AB
Handledare: Anders Sandberg, examinator: Anders Lansner
Opponent: David Eriksson
Magnus Rosell
Klustring av svenska tidningsartiklar.
Uppdragsgivare: Nada
Handledare: Viggo Kann, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Erik Lindberg
Per Johansson
Automatiserad testning för ett aktiehandelssystem.
Uppdragsgivare: Neonet Technology
Handledare: Karl Meinke, examinator: Stefan Arnborg
Opponent:

Onsdagen den 27 februari kl 15.15 i rum 4523
Ola Nygren
Skapande av telekomtjänster med Parlay API.
Uppdragsgivare: Teligent
Handledare: Henrik Eriksson, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Anders Bornholm
Anna Eriksson
Ett tillgänglighetssystem baserat på Session Initiation Protocol.
Uppdragsgivare: Ineo Konsult AB.
Handledare och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Johan Nedin
Carl Rozkalns
Hur man bör tänka när man väljer en J2EE-baserad server.
Uppdragsgivare: Itech
Handledare: Björn Eiderbäck, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Per Johansson

Doctoral Dissertation

Dennis Tell (CVAP): Wide Baseline Matching with Applications to Visual Servoing.

Fredagen den 15 mars 2002, kl. 14.00 i Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden


IPLab och Cid seminarium

E-learning ur ett praktiskt perspektiv
Pelle Lind, Gravity
Friday, March 1, 10.15 - 12.00, Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6,

Abstract
När ett nytt media växer fram, krävs en ny produktionsorganisation och nya roller. Inom denna organisation skall "traditionella pedagoger", programmerare, webbdesigners m.fl. mötas och hitta former för ett samarbete. Jag kommer att beskriva en del av dessa möten, vilka konkreta problem och möjligheter som skapas vid byggandet av ett nytt - interaktivt - media. Problem med otydlig rollfördelning, och obestämd beslutsrätt, men även möten mellan tekniker och humanister där summan av 1 + 1 plötsligt visar sig vara 3. Jag kommer att dels att tala utifrån mina erfarenheter från produktion av pedagogiska barntitlar som "Krakel Spektakel" och "Mulle Meck" , men även beskriva hur vi arbetat med en vuxenmålgrupp vid produktionen av SPPs Fondskola på webben. Ett nytt media innebär också ovana beställare, ett sådant förhållande ställer stora krav på oss som leverantör. Vår kund skall bli nöjd med slutresultatet, men även med arbetsprocessen fram till färdig produktion. Här uppstår ibland konflikt mellan kundens egna kreativa och pedagogiska idéer och produktionsbolagets erfarenheter. Mitt föredrag bygger inte på någon vetenskaplig undersökning utan baserar sig på sju års erfarenheter av projektledning av pedagogiska interaktiva produktioner.

 


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.

Kalendarium

Fre. 22 februari kl. 10.15 - 12.00

IPLab & CID Seminar! Gunilla Jansson, Dept.of Scandinavian Languages, Stockholm University: Sociocultural theory and second language learning: The impact of interaction on the writing process. Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH.

Mån. 25 februari

kl. 10.00

 

kl 15.15

Doctoral Dissertation! Hongliang Yang: Numerical simulation of continuous casting of steel with applied magnetic field. Sal: Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

Exjobbsseminarium i datalogi! Torbjörn Frisk, Magnus Rosell och Per Johansson. Rum 4523

Ons. 27 februari kl 15.15 Exjobbsseminarium i datalogi! Ola Nygren, Anna Eriksson, och Carl Rozkalns. Rum 4523. Rum 4523
Fre. 1 mars

kl. 14.00

 

kl. 10.15 - 12.00

Doctoral Dissertation!Lars Petersson: A framework for Inegration of Processes in Autonomous Systems. Sal: kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

IPLab och Cid seminarium! Pelle Lind, Gravity: E-learning ur ett praktiskt perspektiv. Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Tors. 7 mars kl. 16.15-17

Exjobb: Master-studenten Iana Siomina presenterar sitt exjobb "Lean Optimization Using Design of Experiments", i rum 4523.

Fre. 15 mars kl. 14.00

Doctoral Dissertation! Dennis Tell (CVAP): Wide Baseline Matching with Applications to Visual Servoing. I Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

"Most of the change we think we see in life, Is due to truths being in and out of favor."

Robert Frost