Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 5 · 7 februari 2002 · Årgång 32     
NADA

Nadajubileum

Det blev en mycket lyckad start på Nadas jubileumsår. Professorerna Stefan Arnborg och Yngve Sundblad gav trevliga och intressanta tillbakablickar från tidiga Nadaår till nutid och i viss mån blickar in i framtiden. För oss som varit med länge var det extra trevligt att bli påmind om den gamla goda tiden då handskrifter präglade Numero och alla kände alla på institutionen. Till fanfar kunde Henrik Eriksson motta Slipsen som en sen gratulation på bemärkelsedagen. Senare under året fortsätta uppvaktningen och val av gåva förklaras.

BartendersTack alla som deltog i det praktiska arbetet så att KTHs jubileumskumpa kunde flöda och prinsesstårtan kunde spisas. Jag tänker speciellt på Susanne Bergman och Eva-Lena Åkerman och alla välvilliga gossar som tryckte upp korkarna.

IngridÄven KTH’s rektor Anders Flodström uppmärksammade, i sitt

inledningstal från det nya biblioteket, att Nada delar jubileumsåret när KTH firar 175 år. Nada uppmärksammar nämligen det akademiska ämnet Datalogi, som fyller 20 år 2002.

Nada inledde i fredags, som annonserat, med sin fokusering på ämnet datalogi. Stefan Arnborg och Yngve Sundblad berättade på olika sätt om datalogins födelse på Nada och om personer och verksamheten omkring. Numero visade sig vara ett bra historiearkiv när Yngve visade utdrag ur tidiga nummer för att bekräfta och minnas intressanta och roliga detaljer.

Klockan tre tog tekniken över i sal E1. Efter att ha blivit avtackad av Ingrid Melinder fick alla kliva åt sidan. På direktsändning från det nya biblioteket kunde man nu följa rektorns inledningstal på "vita duken", såväl som via datorn om man önskade. Det var AMT på Nada som låg bakom all teknik. ”En mycket lyckad sändning”, bekräftade informationsenheten när Numero frågar.
Efter att rektorn avslutat talet med ett skål fortsatte Nada sitt eget skålande i ljusgården. Tårta och Champagne fanns så att det räckte och blev över. Det var en bra uppslutning och glatt humör som rådde.

Rickard Buch

Upprop till fortsättningen av Nadas jubileum Datalogi 20 år

Nu har vi öppnat jubileumet och behöver planera och genomföra fortsättningen. Klart är at vi kommer att bjuda in alla personer som varit knutna till Nada genom åren till Hemkomstdagen den 9 september 2002. Jag söker några personer som tillsammans med mig kan sätta ihop ett trevligt datalogiår med många olika aktiviteter. Anmäl er till mig. Det behöver inte ta så lång tid men det kommer säkert att vara roligt.


Ingrid


Doctoral Dissertation!

A framework for Inegration of Processes in Autonomous Systems

Lars Petersson
ComputationalVision and Active Perception Laboratory (CVAP)

Fredagen den 1 mars, kl. 14.00 i kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

Meddelande från prefekten
februari 2002 2002-02-06

Professur i datalogi med inriktning mot naturvetenskapliga tillämpningar, SU
Anders Lansner har erbjudits professuren.

Professor i numerisk analys
Axel Ruhe har anställts som professor i numerisk analys från den 1/2 2002. Axel har sedan i höstas varit gästprofessor.

Professor i datalogi

Karl Meinke har befordrats till professor

Lektorat

Förutom Axel Ruhe har tjänsteförslagsnämnden rekommenderat institutionen att anställa André Jaun i numerisk analys. Diskussion och undersökning om finansiering pågår.
Provföreläsning och intervju i datlogi har genomförts med 3 sökande och i medieteknik med två sökande. Vi avvaktar tjänsteförslagsnämndens protokoll.

Forskarassistenter

Olof Runborg är anställd som forskarassistent sedan den 1/10 2001. Vi har utlyst en inom Mediateknik.

Doktorander
Alexei Loubenets, numerisk analys och Jakob Nordström, datalogi har erhållit excellenstjänster från KTH och anställs på Nada. Ester Appelgren - medieteknik, Isaac Elias – datalogi, Johan Larsson – datalogi, Erik von Schwerin – numerisk analys, Jonas Sjöbergh – datalogi, Magnus Strömgren - numerisk analys och Per Olov Åsén – numerisk analys har/kommer att anställas som doktorander på Nada. Beslut om MDI-doktorand är ännu ej fattat.

Disputation

Totalt disputerade 17 personer på Nada under 2001. Ytterligare två som var anställda på Nada disputerade i andra ämnen. Först ut i vår är Johannes Keukelaar , som disputerar i datalogi den 15/2.

Licentiatpresentation

Totalt presenterade 11 personer sina licentiatavhandlingar under 2001.
Först ut i vår var Maria Nordmark som presenterade sin licentiatavhandling i människa-datorinteraktion den 25/1 2002 medan Guido Zunino presenterar sin i datalogi den 20/2.

Docent
Henrik Eriksson, Stefan Nilsson och Adrian Popescu har antagits till docenter i datalogi.

Genomgång av Nadas tidsskrifter
Professorsgruppen har gått igenom Nadas alla abonnemang av tidsskrifter och föreslagit uppsägning av ca hälften. Dessa kan nås via webb och några finns på KTH, matematiska institutionen. Alla lärare har haft möjlighet att påverka om en viss tidsskrift bör behållas. Detta bör minska kostnaderna med 2-300 000 kr under innevarande år.

Lönerevision och -översyn gällande från den 1/4-01
Löneförhandlingarna är avslutade. Korrigeringar för felaktigheter kommer att göras den närmaste tiden. Nytt avtal behöver förhandlas fram från den 1/4 2002.

Lokaler
Ombyggnaden av byggnad 43:22 för att inplacera Kuben blir mycket dyr. Byggnadsenheten på KTH gör en ny översyn av tillgängliga lokaler på campus. Detta kommer att senarelägga byggstart minst 6 månader.

Forskargruppen Medieteknik flyttar inom en månad in i lokaler efter KTHB i Byggnad 43:3, Lindstedtsvägen 5. Nada lämnar deras nuvarande lokaler.

Nytt fakultetskollegium på KTH

Fakultetskollegiets (FK) 47 ledamöter representerar KTHs ca 800 lärare. Efter en tid av lägre aktivitet undergår FK sedan i höstas en vitalisering. Syftet är bl a att i högre grad än förut förankra aktiviteter, diskussioner och ställningstaganden hos lärarna och att bidra till att lärarna vid KTH känner sig bättre informerade. FK har en egen webbplats www.kth.se/om/organisation/fakultetskollegiet.html
där man kan hitta information om FKs uppgifter, arbete och ställningstaganden och inom kort även om FKs fyra arbetsgrupper:
1. KTHs utveckling och prioriteringar
2. Lärares arbetssituation och inflytande
3. Grundutbildning
4. Forskning och f orskarutbildning)
I dessa arbetsgrupper kommer många av FKs ärenden att kanaliseras.
Information kommer att spridas via e-post.
Stefan Arnborg, Ingrid Melinder och Kerstin Severinson-Eklundh är institutionens representanter i FK. Frågor om Fakultetskollegiet kan ställas till dem, men det går också bra att kontakta FKs ordförande Åke Rasmuson, tel 8227, e-post rasmuson@ket.kth.se, vice ordförande Lena Mårtensson, tel 6175 e-post lena@lector.kth.se eller sekreterare, Per
Jacobsson, tel 9555, e-post perjac@admin.kth.se.

Ingrid


Villkor för berättelser i interaktiva medier

Friday, February 15, 10.15 - 12.00, Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH, Maria Nordmark och Niklas Forslund, Paregos Mediadesign AB

Abstract
The talk will be based on a dialog between the presenters, Maria and Niklas. We will show cases and talk about our experiences in designing interactive media.

The talk will be organized into four parts :
1. We discuss the difference between interactive and non interactive storytelling by looking at the difference between them and, by explaining the basic rules for writers,designers and programmers.
2. We define what is a good interactive storytelling.
3. We show cases in order to illustrate what we where trying to achieve. '
4. We conclude discussing "The future. Technologies and trends"

The talk intends to show that good storytelling in interactive media is based on targeting, purpose, content, concept and validation.

Tessy Cerratto

 

 


Välkommen till Öppet Hus på CID

http://cid.nada.kth.se/sv/default.lasso

Onsdag den 13 februari i KTHs huvudbyggnad.
Seminarium D1, ingång Lindstedtsvägen 17, snett upp till höger över stora gården, 2 tr. Öppet Hus på CID-torget, plan 6, Lindstedtsvägen 5, till höger i valvet mot gården.

Program
15.15 Steven Kyffin; The role of design in IT, Seminarium i D1.
Steven Kyffin är Creative Director på Philips Corporate Design, medlem i CIDs vetenskapliga råd och tidigare ansvarig för industridesignutbildningen på Royal College of Art.
16.00 Öppet Hus på CID
Välkommen till CID och vårt Öppna Hus, här får du reda på mer om CIDs verksamhet och våra spännande demonstrationer och prototyper som du är välkommen att pröva.
18.00 Buffé
Ungefär klockan 18.00 dukar vi fram buffé för alla som blivit hungriga.

Välkomna!


Att vara människa i IT-samhället

En konferens för dig som berörs av eller arbetar med IT.
Tid: 12 mars 2002, kl. 13-17. Plats: Storkyrkosalen vid Stortorget, Stockholm.

Konferensen anordnas av Stiftelsen Sverige och Kristen Tro och är ett samarrangemang med Stockholms Domkyrkoförsamling.

Anmälan sker per telefon eller skriftligt senast den 6 mars till stiftelsens sekreterare Vivi-Ann Grönqvist, Skolgatan 21, 753 12 Uppsala, tel 012-12 74 13, epost: vgroenqvist@hotmail.com


Exjobbsseminarium i datalogi och MDI

Måndagen den 11 februari 2002 kl 15.15 i rum 4523

Liselott Botmar
Robotmedierad kommunikation.
Ämne: MDI
Uppdragsgivare: Telia Research AB
Handledare och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent: Jin Kjölberg
Anders Weijnitz
Användbarhet i stora system för elektronisk publicering - en
fallstudie om webbpublicering.
Ämne: MDI.
Uppdragsgivare: Futurniture AB
Handledare: Eva-Lotta Sallnäs, examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent: Liselott Botmar
Jin Kjölberg
Känselgränssnitt i virtuella samarbetsapplikationer: Grafiska och haptiska designkriterier för en virtuell samarbetsmiljö anpassad för att stödja säker informationshantering och överlämnande av objekt.
Ämne: MDI.
Uppdragsgivare: IPLab, Nada
Handledare: Eva-Lotta Sallnäs, examinator: Yngve Sundblad
Karl Danielsson
Användning av korrelation för analys av DNA-strängar.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Virtual Genetics
Handledare: Jens Lagergren, examinator: Stefan Arnborg
Seminariet leds av Kerstin Severinson-Eklundh

Onsdagen den 13 februari kl 15.15 i rum 4523
Jon Jensen
En 3D-modell av papper för simulering av ljusspridning.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Acreo AB
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Karl Danielsson
Robert Klintbom
Systemlösning för projektadministration.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Worldport Communications Inc.
Handledare: Henrik Eriksson, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Peter Wallqvist
Magnus Hanno
Utvärdering av protokollet SOAP. Är SOAP framtidens
kommunikationsprotokoll i distribuerade datorsystem över Internet?
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Agero creation AB
Handledare: Per Svensson, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Anna Wiksten
Hans Sandström
Schackbaserat krigsspel för forskningsändamål.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Försvarshögskolan
Handledare: Joel Brynielsson, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Ola Nygren
Seminariet leds av Lars Kjelldahl

2002 Raviv Postdoc Fellowship

IBM is proud to announce the 2002 Josef Raviv Memorial Postdoctoral Fellowship in Computer Science and Computer Engineering in memory of Dr. Raviv, the founder and director of IBM's Haifa Research Laboratory. IBM will offer one postdoctoral fellowship to a recent
Ph.D. who shows exceptional promise for a research career in computer science or computer engineering. The fellowship will be for one year, with an opportunity for IBM to renew for an additional year. The stipend will be at least $95,000 (depending on experience of the recipient) plus reasonable moving and travel expenses. A candidate must have received the Ph.D. degree between January 1998 and August 2002. More information can be found at http://www.research.ibm.com/compsci/
raviv_fellowship.html

Shumin Zhai, PhD
Research Staff Member


Stipendier från Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning

Förklaras härmed till ansökan lediga.

Ericsson är ett av världens ledande företag inom telekommunikation och försvarselektronik, med ca 85.000 medarbetare, verksamhet i mer än 130 länder och en omsättning 2001 av ca 232 miljarder kronor.

Ericsson satsar en avsevärd del av sin omsättning på forskning och utveckling. Koncernen bedriver egen forskning inom vissa nyckelområden, t ex radiosystem, optik, halvledarteknik, mikrovågsteknik och datalogi, men är beroende av forskningsresultat inom ett betydligt bredare område. Ericsson har därför ett omfattande samarbete med universitet och högskolor.Doctoral Dissertation!

Numerical simulation of continuous casting of steel with applied magnetic field.

Hongliang Yang
Måndagen den 25 februari 2002 kl. 10.00 i Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Kalendarium

Mån. 11 februari kl 15.15

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Liselott Botmar, Anders Weijnitz, Jin Kjölberg och Karl Danielsson. Rum 4523

Ons. 13 februari

kl. 15.15

 


kl 15.15

Öppet Hus på CID. I KTHs huvudbyggnad. Seminarium D1, ingång Lindstedtsvägen 17, snett upp till höger över stora gården, 2 tr. Öppet Hus på CID-torget, plan 6, Lindstedtsvägen 5, till höger i valvet mot gården.

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI.Jon Jensen, Robert Klintbom, Magnus Hanno och Hans Sandström. Rum: 4523

Fre. 15 februari

kl 10.00


kl. 10.15 - 12.00

Doctoral Dissertation. J.H.D.Keukelaar: Topics in Soft Computing. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

IPLab och Cid seminarium. Maria Nordmark och Niklas Forslund, Paregos Mediadesign AB: Villkor för berättelser i interaktiva medier. Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH,

Ons. 20 februari kl. 14.00

Licentiate Thesis. Guido Zunino: Simultaneous Localization and Mapping for Navigation in Realistic Environments. Sal E3.

Mån. 25 februari kl. 10.00

Doctoral Dissertation! Hongliang Yang: Numerical simulation of continuous casting of steel with applied magnetic field. Sal: Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden

Fre. 1 mars kl. 14.00

Doctoral Dissertation!Lars Petersson: A framework for Inegration of Processes in Autonomous Systems. Sal: kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

"One who knows that enough is enough will always have enough.. "

Lao-Tzu