Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 4 · 31 januari 2002 · Årgång 32     
NADA

NADA-JUBILEUM - Påminnelse!

Imorgon, fredag, 1/2 2002 kl 14-16.

Ämnet datalogi inrättades 1982 på KTH. Nada kommer att uppmärksamma detta med ett eget jubileumsår, samtidigt som KTH firar sin 175 åriga historia.

Vi öppnar med två föredrag den 1 februari kl 14.00-14.55 i sal E1. Kl 15.00 öppnar Rektor KTHs jubileumsår. Vi på Nada kan följa detta från E1 och därefter gå ut till Ljusgården och fira med tårta och skumpa.

14.00 Ingrid Melinder hälsar alla Nadaanställda välkomna
14.05 Dekonstruktionistisk datalogihistoria -
40 år bakåt och 40 år framåt
Stefan Arnborg, Nadas första datalogiprofessor
Abstract: Den dekonstruktionistiska historieskolan betonar att historia är något som historikern skapar och som inte har ett nödvändigt samband med vad som faktiskt skett. Således är det fritt fram för myter, skrönor, påhittade berättelser och framtidsvisioner. Några av KTHs hedersdoktorer liksom dess vanliga doktorer och civilingenjörer kommer att skymta fram i översikten. Denna gång kommer jag att begränsa mig till den tidsperiod som ges i rubriken.
14.35 Historisk betraktelse över datalogiutbildningen
Yngve Sundblad, Nadas första ordförande för datalogiutbildning
15.00 KTHs jubileumsår öppnas. Anders Flodström
15.15 Tårta och Skumpa i Ljusgården

Under året kommer olika arrangemang att genomföras med kulmen på hemkomstdagen, måndagen den 9 september. Då blir det aktiviteter från tidig morgon till sen kväll. Notera också Quarnevalen som går av stapeln lördagen den 11 maj.

Välkomna att lyssna och fira!


Ingrid

På gång

Administratörerna på utbildning
Den 4-5 februari åker nästan alla NADAs administratörer på en utbildning. Vi stänger även studentexpeditionen. Detta betyder att du inte kan få någon administrativ service dessa dagar. Jag hoppas att detta inte ska innebära några bekymmer för dig.

Feelgood
Feelgood, vår nya företagshälsovård, besökte KTH den 16-17 januari. De informerade om sin verksamhet och höll ett miniseminarium. Det har berättats för mig att det inte var så många från Nada på informationen. Det var synd. Jag får en hel del frågor av personer på Nada om dem. Nu planerar vi att Feelgood ska komma till Nada men det återkommer jag om. Redan nu får ni telefonnumret till dem 08-4020580 och adressen är Lilla Nygatan 13.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada

Charlie Gullström-Hughes, forskningsingenjör på Media
Erik Markensten, Fofu-ing på IPLab
Ingemar Nilsson, systemtekniker på PDC

De kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.
Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar
Jonas Rehn, doktorand, Media
Niklas Wedin, forskningsingenjör, Cvap/Cas
Suzanne Åsbrink, sekreterare
Hedvig Sidenbladh, doktorand, Cvap/Cas
Kim Hee-Cheol, fofu-ing, IPLab
Gunnar Ledfelt, forskare,NA

Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena

 

Graduate course ("Forskarutbildningskurs för doktorander") at DBB/SBC in

GENOMES: ORGANIZATION, FUNCTION AND EVOLUTION

(1) This course is intended to cover our current understanding of genomic organization, function and evolution, based on information presently available for a wide variety of species. The course shall take the form of group presentations, and shall require active participation by the students. Based on themes and questions proposed by the teachers, each group shall be prepared to present an informal seminar on their assigned topics, and to lead a discussion group on the topic. This process shall be repeated for each of the four sessions (cf. below), which shall take place approximately once every month, between 15.00 (afternoon) and late evening.

(2) The general topics to be covered at four session during the spring semester are: (i) Methods for the determination of genome sequence and chromosome organization, (ii) Genes and proteins: Numbers and types in selected prokaryotes (incl. archaea), eukaryotes and parasites, (iii) Lifestyles of organisms versus genome content, and (iv) The genome as a fossil, and the "tree of Life".

(3) The course will be limited to approximately 12 students. We shall start mid-february with a short session on the organization of the course, the composition of the various student groups, and definitions of the questions and issues to be discussed at the first session (see above) in the middle of March. Full and active participation will correspond to 5 points in the PhD program ("forskarutbildningen"). The teachers ("discussion partners") involved will be Arne Elofsson, Per Kraulis and
Jesper Tegner from SBC, and Buck Nelson and Åke Wieslander. We also expect to invite several outside "experts" to give seminars on certain topics not covered by the expertise of this senior staff.

(4) Apply to ÅW not later than February 10, and include the focus of your undergraduate studies, the title of your PhD-project (+ research group), and the time for the start of your PhD-candidate studies. Priority (if needed) shall be given to those students nearing their PhD exams.

Jesper Tegnér
jespert@nada.kth.se
"Senaste nytt inom ISO-standardisering"

Jan Gulliksen, Tomas Berns
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Datum: 2002-02-06 Tid: 14.00 - 15.00

Sammanfattning:
Jan och Tomas kommer att berätta om de senaste aktiviteterna inom ISO-standardiseringen inom HMI-området och Ergonomi och vilket CIDs användarorienteringsprojekt medverkar i.

Seminariet kommer att ge en kort generell beskrivning av hur standardiseringsarbete går till inom ISO och en överblick över vilka ISO-standarder som kan vara relevanta för personer som är yrkes-verksamma inom MDI- och användbarhetsområdet.

Särskilt så kommer ISO 20282, en kommande standard för användbarhetsmärkning av konsumentprodukter behandlas. Dessutom behandlas ett nystartat arbete att ta fram en standard för användbarhet på webben. Slutligen beskrivs ett projekt för att avgöra utvecklingsprocessens kapacitet att vara användarcentrerad.

Relevanta standarder och arbeten kommer att finnas tillgängliga under seminariet samt därefter deponeras i HMI-rummets bibliotek. Åhörarkopior av seminariet kommer att publiceras på CIDs webb direkt efter seminariet.

Välkomna!
--
Maria Engström
Informatör
CID - Centrum för användarorienterad IT-design


Handledarutbildning

Det finns platser kvar till handledarutbildningen på Tammsvik 17- 19 april.

Är tacksam om ni vill sprida den informationen och be ev. sökande lämna in ansökan senast 31 januari.
Bifogar anmälningsblanketten!

Med vänliga hälsningar

Bibi Pehrson
Matematisk-naturvetenskapliga
fakultetskansliet
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
tfn +46 8 16 22 92
fax + 46 8 16 35 71Licentiate Thesis

Simultaneous Localization and Mapping for Navigation in Realistic Environments
Guido Zunino

20 feb. kl. 14.00. Sal E3.

Centre for Autonomous Systems
Numerical Analysis and Computer Science

http://www.nada.kth.se/guidoz/LicThesis/licentiate.pdf

Abstract
Navigating autonomously in a domestic environment is a problem that has attracted a great deal of interest in mobile robotics. A robotic system that operates in ordinary furnished rooms without the need of an engineered environment has many different applications such as ser-
vice, cleaning and surveillance tasks or simply entertainment. Robotic systems that use artificial landmarks or pre-stored maps of the environment are available today. However,these systems are not very flexible. The user must in fact supply a map of the environment,which can be interpreted by the system. This thesis deals with the problem of Simultaneous Localization and Mapping (SLAM). The mobile robot builds a map of an unexplored environment while simultaneously using this map to localize itself. The feature based approach used in this thesis utilizes the Extended Kalman Filter (EKF)machinery to estimate the pose of the robot and the location of the features. This approach is referred to as stochastic mapping Point features in the environment are robustly extracted from sonar data using triangulation techniques.

In addition,this thesis explores a method for recovering from the most common mode of failure of the stochastic mapping approach.This method allows the EKF algorithm to continue in a consistent manner after a failure has been detected.

Finally,the thesis presents a method for achieving more accurate navigation by using the architectural properties of most domestic environments.This method drastically improves navigation,when the stochastic mapping algorithm can not be used due to poor quality sensor data.
All the algorithms presented in this thesis have been tested and verified in real world experiments.


C F Liljevalch j:ors resestipendier

För yngre forskare inom matematisk-naturvetenskaplig fakultet vid Stockholms universitet. Utlyses i januari varje år.

Sista ansökningsdag är den 15 februari.

Ansökningsblankett: www.su.se/forskning/stipendier/liljevalchansökan.pdf


Resebidrag ur Wallenbergsstiftelsens jubileumsfond

Stiftelsen ställer 690 000 kr (netto) till förfogande för bidrag till främst yngre forskare vid Stockholms universitet, i första hand för sådana resor som befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning.

Sista ansökningsdag den 31 januari 2002.

Ansökningsblankett: www.su.se/forskning/stipendier


Doctoral Dissertation

Topics in Soft Computing
J.H.D.Keukelaar

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl Tekniska Högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie doktorsexamen fredagen den 15 februari
2002 kl 10.00 i Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

Abstract
This thesis discusses visual programming languages, representation of uncertainty in geographical data and a combination of genetic programming and optimization.

A new visual programming language is described, based on a novel version of the dataflow paradigm.In this version, cyclic graphs are replaced with nested graphs,which also have other uses. Furthermore,the programs become more structured, readable and scalable. This language is then formally defined using a novel extension of plex grammars.

Various representations of uncertainty in geographical data are discussed, including some novel ones based on rough sets. Various novel measures are developed, and used in two experiments that verify the usefulness of the representations chosen. Furthermore, a novel theory of topological relations between uncertain data is presented.

A novel combination of genetic programming and optimization is presented. This has been implemented in a system that is in actual use. The system is described, as is the combination. An experiment has been done to test the performance of this combination, and in this experiment it performed better than plain genetic programming.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Kalendarium

Fre. 1 februari

kl. 10.15 - 12.00

 

kl. 14.00-16.00

IPLab & CID Seminar. Marcelo Milrad: Supporting Collaborative Knowledge Building Through Interactive Modeling, Design and Construction. Room 4523.

NADA-JUBILEUM. Sal E1.
Ons. 6 februari kl. 14.00 - 15.00

CID seminarium. Jan Gulliksen, Tomas Berns: "Senaste nytt inom ISO-standardisering". Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Fre. 15 februari kl 10.00

Doctoral Dissertation. J.H.D.Keukelaar: Topics in Soft Computing. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

Ons. 20 februari kl. 14.00

Licentiate Thesis. Guido Zunino: Simultaneous Localization and Mapping for Navigation in Realistic Environments. Sal E3.

"As a rule, he or she who has the most information will have the greatest success in life. "

Disraeli