Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 3 · 24 januari 2002 · Årgång 32     
NADA

NADA-JUBILEUM!

1/2 2002 kl 14-16

Ämnet datalogi inrättades 1982 på KTH. Nada kommer att uppmärksamma detta med ett eget jubileumsår, samtidigt som KTH firar sin 175 åriga historia.

Vi öppnar med två föredrag den 1 februari kl 14.00-14.55 i sal E1. Kl 15.00 öppnar Rektor KTHs jubileumsår. Vi på Nada kan följa detta från E1 och därefter gå ut till Ljusgården och fira med tårta och skumpa.

14.00 Ingrid Melinder hälsar alla Nadaanställda välkomna
14.05 Dekonstruktionistisk datalogihistoria -
40 år bakåt och 40 år framåt
Stefan Arnborg, Nadas första datalogiprofessor
14.35 Historisk betraktelse över datalogiutbildningen ...
(temporär rubrik)
Yngve Sundblad, Nadas första ordförande för datalogiutbildning
15.00 Anders Flodström öppnar KTHs jubileumsår
15.15 Tårta och Skumpa i Ljusgården

Under året kommer olika arrangemang att genomföras med kulmen på hemkomstdagen, måndagen den 9 september. Då blir det aktiviteter från tidig morgon till sen kväll. Notera också Quarnevalen som går av stapeln lördagen den 11 maj.

Välkomna att lyssna och fira!


Ingrid


Schemaändring för provföreläsningarna

Ons. 30 januari. Sal: E3

Frank Hoffman 13.20 - 13.40
Herbert Sander 13.40 - 14.00
Erik Fransèn 14.00 – 14.20

Ingrid

 

Exjobbspresentation

Den 24/1 kl 16.15-16.45 (ca) presenterar Daniel Martin, M-96, sitt exjobb i Numerisk Analys: "Learning to Cooperate in a Search Mission via Policy Search". Plats: 1537
Handledare har varit Peter Raicevic och examinator är Anders Lansner


Lennart Edsberg


"Learning and IT : Pedagogy, Technique and Society"

a series of seminars that will be given this spring semester at KTH in collaboration with Stockholm University and Lärarhögskolan-Stockholm.

IPLab & CID, NADA, Kungliga Tekniska Högskolan ger i samarbete med Multimediaprogrammet, Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet och Lärarhögskolan i Stockholm en öppen seminarieserie våren 2002:

Friday February 1, 10.15 - 12.00,
Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH
Supporting Collaborative Knowledge Building Through Interactive Modeling, Design and Construction
Marcelo Milrad, Learning Matters Group, Framkom and School of Mathematics and Systems Engineering (MSI), Växjö University

Abstract cont.

 

Cont. "Learning and IT "

Abstract
Learning about complex domains require more knowledge than any single person possesses because the knowledge relevant to a problem is usually distributed among learners. Considerable research has documented a variety of difficulties students have with learning concepts relevant to understanding complex systems in a variety of disciplines.

The central question I focus on this presentation is how interactive technologies can be designed to augment the cognitive and social processes of scientific understanding and learning.

I discuss design principles for such interactive learning environments that use modeling tools, construction kits and simulations to provide multiple representations to help students understand deep, underlying complex problems. Furthermore, I present my efforts in exploring new ways to design alternative interactive learning environments to support learning about complex scientific phenomena.

Welcome!

Tessy Cerratto & Maria Engström


SWEDEN-JAPAN FOUNDATION

Stipendierna utlyses för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Sökande skall ha fast anknytning till Sverige. Studietiden måste omfatta minst 3 månader.

Sista ansökningsdagar 1999/2000 är 1 september, 1 december samt 1 mars. Ansökningshandlingar och närmare information kan beställas på Tel: 08-611 68 73,
Fax: 08-611 73 44 eller per brev till Sweden-Japan Foundation, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm eller hämtas på hemsidan: www.swejap.a.se , E-post: info@swejap.a.se .

Öppna föreläsningar på SU

Vårens öppna föreläsningar har Stockholm som tema och det med anledning av att staden fyller 750 år. Stockholms stad hade ju mycket med tillkomsten av dåvarande Stockholms högskola att göra och vad är då inte naturligare än att universitetet firar sin stad med öppna föreläsningar. Både tisdagsföreläsningarna och Lördagsakademien ar valt Stockholm som tema för sina serier. På tisdagar när det Vårt Stockholm och på lördagarna Stockholm 750 år.

Programmet finns på
www.su.se/forskning/popularvetenskap/
Tryckta program har även skickats till institutionerna. De institutioner som har öppna föreläsningar kan gärna höra av sig till mig. Är det hela serier kan jag se till att de läggs in på nätet. När det gäller enstaka föreläsningar kan ni själva lägga in i Kalendariet på Insidan men gärna tala om för mig så informerar jag om det i universitetets informationstelefon 674 74 20. Förutsättningen i alla fallen är att de ska vara populärveteskapliga och ges på svenska.

Med hälsningar


Agneta Paulsson
SIGRID ARRHENIUS´ STIPENDIEFOND
VID NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN – STOCKHOLMS UNIVERSITET

Senast den 11 februari 2002 skall ansökan vara inkommen 10 EXEMPLAR PÅ SÄRSKILD BLANKETT med därpå angivna bilagor till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.
(Besöksadress: Naturvetenskapliga fakultetskansliet, Bloms Hus, i Frescati) Ansökningsblankett finns på de berörda institutionerna och kan dessutom hämtas på www.matnat.su.se/internt/index.html

Tre stipendier om 95.000 kronor vardera kommer att utdelas.

Stipendium ges som ekonomiskt stöd åt lovande forskare vid Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet, som skall avlägga doktorsexamen och bedriver avhandlingsarbete inom något av FYSIKENS, KEMINS, MATEMATIKENS, ASTRONOMINS, GEOLOGINS eller METEOROLOGINS ämnesområden.

Avhandlingen skall avses bli framlagd under åren 2002 eller 2003. Sökande får inte ha disputerat vid ansökningstidens utgång.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Kalendarium

Tors. 24 januari kl 16.15-16.45

Exjobbspresentation. Daniel Martin, M-96 presenterar sitt exjobb i Numerisk Analys: "Learning to Cooperate in a Search Mission via Policy Search". Plats: 1537. Handledare har varit Peter Raicevic och examinator är Anders Lansner.

Fre. 25 januari

kl. 14.15kl. 10.15 - 12.00

Lic-avhandling. Maria Normark: Using Technology for Real-Time Coordination of Work A study of work and artifact use in the everyday activities at SOS Alarm. Seminarierum D2, Lindstedtsvägen 5.

IPLab seminar. Jeanette Blomberg, Sapient, USA and Blekinge Institute of Technology. What do "users" know anyway? And why should designers care? Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH.

Ons. 30 januari

kl. 13.20-14.20 Provföreläsningar. Erik Fransén, Herbert Sander och Frank Hoffman. Sal: E3
Fre. 1 februari

kl. 10.15 - 12.00

 

kl. 14-16

IPLab & CID Seminar. Marcelo Milrad: Supporting Collaborative Knowledge Building Through Interactive Modeling, Design and Construction. Room 4523.

NADA-JUBILEUM. Sal E1.

"Don't be afraid of opposition. Remember, a kite rises against; not with; the wind. "

Hamilton Mabie