Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 2 · 17 december 2002 · Årgång 32     
NADA

Provföreläsningar

Provföreläsningarna äger rum onsdagen den 30/1

Vill ni hjälpa till och sprida information om provföreläsningar för lektoraten i datalogi. Öppna provföreläsningar med tre sökande
Lokal: E3
Ämne för provföreläsningarna: Den första föreläsningen i en ny kurs Programsystemkonstruktion som är en valfri kurs för elekrotekniker som redan läst grundläggande programmering och datalogi. Föreläsningen ska bland annat motivera kursens innehåll med avseende på den tänkta målgruppen.

Föreläsningen ska hållas på svenska.
Erik Fransén 13.20 - 13.40
Herbert Sander 13.40 - 14.00
Frank Hoffman 14.00 – 14.20

Alla är välkomna

Ingrid


Sista chansen gå med i 5:e ramprogrammet

Det femte ramprogrammet närmar sig slutet med stormsteg. Det finns dock fortfarande möjlighet att delta. 15 nya partnersökningar hittar du på:
http://www.ideal-ist.net/psIST.html
Observera att sista ansökningsdag för de flesta ansökningarna är den 21/2 2002.
Om du har frågor rörande IST-programmet, Ideal-IST, partnersökning eller vill vara med på en sändlista om detta, kan du kontakta Niklas Wingborg.

Under våren kommer han också att ge dig aktuell information om det sjätte ramprogrammet.
Niklas finns på:
EU/FoU-rådet
Tel:08-454 64 49
e-mail:niklas@eufou.se
http://www.eufou.se


Utbildning och eliter

Donald Broady, professor i pedagogik vid Uppsala universitet och forskare vid CID, broady@nada.kth.se
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Datum: 2002-01-23. Tid: 14.00 - 15.00

Sammanfattning:
Donald Broady kommer att berätta om resultat från tidigare och pågående utbildningssociologiska studier av svensk gymnasieskola och den högre utbildningen. En central fråga är hur konkurrensen mellan olika utbildningsinstitutioner förändrats på senare år. På gymnasienivån har de olika utbildningsinriktningarna blivit alltmer profilerade och inom högskolan har kampen hårdnat om de åtråvärda studenterna. En annan central fråga är hur skilda sociala grupper använder sig av utbildningsväsendet. Vilka banor genom genom utbildningsväsendet beskriver studenter med olika socialt ursprung och med olika slags materiella och symboliska tillgångar i bagaget? Särskilt intressant är hur eliterna bär sig åt. På vilka slags skolor och studieprogram placerar verkställande direktörer, civilingenjörer eller läkare sina barn?

Välkomna!


Maria Engström


What do "users" know anyway? And why should designers care?

IPLab seminar. Jeanette Blomberg, Sapient, USA and Blekinge Institute of Technology

Friday, January 25, 10.15 - 12.00
Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH

Abstract cont.

 

Cont. What do "users" know anyway? ...

Abstract
In a recent article in the Harvard Business Review Stephen Brown writes that, "The truth is, customers don't know what they want. They never have. They never will. The wretches don't even know what they don't want, as the success of countless rejected-by-focus-groups products, from the Chrysler minivan to the Sony Walkman, readily attests. A mindless devotion to customers means me-too products, copycat advertising campaigns, and marketplace stagnation." I've been hearing some version of this critique of user-centered design since my early days at Xerox PARC nearly 20 years ago.

In this talk I will discuss why and how designers should be listening to users. Clearly asking users directly what they want or even more commonly how much they would be willing to pay for some new device or service is not the answer. But users have a great deal to teach designers if only we could develop strategies for tapping into their knowledge and insights. I'll point to some possible directions forward and to some nagging unanswered questions.


Tessy Cerratto

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Kalendarium

Fre. 18 januari

kl 13.00kl.10.00

Docentföreläsning i filosofi. John Cantwell: "Justifying decision principles: the pragmatic approach", i föreläsningssal B3, Brinellvägen 23

Seminarium i teoretisk datalogi. Markus Jakobsson, RSA Laboratories: Fractal Hash Sequence Representation and Traversal
Plats: Rum 1537 Lindstedstvägen 3.

Ons. 23 januari kl. 14.00 - 15.00

CID Seminarium. Donald Broady: Utbildning och eliter.
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Fre. 25 januari

kl. 14.15kl. 10.15 - 12.00

Lic-avhandling. Maria Normark: Using Technology for Real-Time Coordination of Work A study of work and artifact use in the everyday activities at SOS Alarm. Seminarierum D2, Lindstedtsvägen 5.

IPLab seminar. Jeanette Blomberg, Sapient, USA and Blekinge Institute of Technology. What do "users" know anyway? And why should designers care? Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH.

Ons. 30 januari

kl. 13.20-14.20 Provföreläsningar. Erik Fransén, Herbert Sander och Frank Hoffman. Sal: E3

"Character is doing what's right when nobody's looking."

J.C. Watts