Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 1 · 10 december 2002 · Årgång 32     
NADA

Tack för året som gått!

Ett år med skakande världshändelser och skakig finansiering. Mycket tid har lagts ned på att söka forskningsmedel i ny organisation och vi har arbetat med att få grundutbildningsmedlen att räcka till. Det har varit ett fantastiskt produktivt år och ni är alla värda en eloge. Aldrig tidigare har så många tagit forskarexamina och aldrig tidigare har vi haft så många professorer och forskarassistenter. Det bådar verkligen gott för framtiden. Nedan följer en liten resumé. Inom kort kommer Nadas årsrapport för perioden 2000 till 2001. Där kan man läsa mer.

Linux Laboratorium
I februari invigdes KTH Linux Laboratorium. Viss utbildningsaktivitet har satts igång, men förhoppningen är att vi under året får ett ökat utbud på initiativ av PDC och KTHNoc.

Lärarseminarium
Under våren startade en ny seminarieserie för lärare med två teman: ”Kurser och Utbildning” och ”Professorernas tankar om forskning och framtid”. Under hösten fick vi lyssna till flera docentföreläsningar, med i vår fortsätter seminarieserien. Då kommer vi också att uppmärksamma att KTH inrättade datalogi som eget akademiskt ämne och Stefan Arnborg blev vår förste professor i ämnet. Mycket har hänt sedan dess.

Gymnasieelever

Vi har ökat vårt engagemang med aktiviteter för gymnasieelever. För andra året i rad ordnade Nada på ett förtjänstfullt sätt Sonja-Kovalevskydagarna, där 200 elever fick god inblick i universitetsmatematiken och dess tillämpningar. Vi genomförde också en lyckad interaktiv tävling i samarbetets tecken mellan tre skolor i Sverige. Där visade sig den senaste tekniken fungera nästan problemfritt. Vi tog emot 4 klasser för att lära dem numeriska metoder under en intensiv eftermiddag i maj. Vi har också givit en kortkurs för lärare i Matlab. I framtiden kommer samarbetet med gymnasieskolan att behöva ökas.

Vi gratulerar
- Studenterna Fredrik Niemelä, David Rydh och Mattias de Zalenski som vann en europeisk regionfinal i ACMs världsomspännande programmeringsmästerskap.
- ÖvningsassistentVahid Mosavat som utsetts till mottagare av Gerd Erikssonpriset 2001.
-Anna-Karin Tornberg och Lars Engebretsen som har belönats med Werthén-stipendiet 2001.
Anna-Karin som också vann årets "The Leslie Fox Prize".
- Johan Håstad som invalts till KVA, Kungliga Vetenskapsakademien.
- Karl Meinke som befordrats till professorer.
- Hercules Dalianis , Ann Lantz, Mikael Goldmann och Henrik Eriksson som har antagits till docenter. Henrik har också utsetts till årets lärare på I.
- Ulf Andersson, Alex Jonsson, Panagiota Koulvouvari, Gunnar Ledfelt, Björn Eiderbäck, David Nistér, Kristina Sabelström Möller, Danny Roobaert, Sergei Simdyankin,
Danica Kragic, Patrik Jensfelt
(reglerteknik), Anders Ytterström (flygteknik),
Öjvind Johansson, Konrad Tollmar, Patrik Skogqvist, Hedvig Sidenbladh,
Mattias Liefvendahl, Hee Cheol (Ezra) Kim
och Christian Persson som disputerade.
- Anders Hedman, Ola Knutsson, Joakim Möller, Henrry Rodriguez, Karim Oukbir,
Fredrik Winberg, Jonas Rehn, Malin Siklosi, Kyoung-Sook Moon, Maria Enroth
och Anastasios E. Politis som blev licentiater.

Nya lärare
- Axel Ruhe har anställts som professor i numerisk analys.
- Teresa Cerrato, Lars Engebretsen, Jesper Tegnér, Anna-Karin Tornberg och Olof Runborg har anställts som forskarassistenter.

Utvärdering och rapporter

- SSFs storskaliga satsnig inom neurovetenskap, datavetenskap och robotik blir i Stockholm med Cas och Sans som viktiga partners.
- Högskoleverkets utvärderingar av vår utbildning är genomförd. I datalogi fick vi ett mycket positivt omdöme - ”för bra för att vara sant” stod det inte, men sades på ett samlingsmöte.
För numerisk analys väntar vi på en slutrapport inom kort.

Årets motto – Resultat - skördetid
De fyra senaste årens motton har varit Tydlighet, Ordning och Reda, Framförhållning och Uppföljning. Det är en extra stor utmaning att fastställa mottot resultat, när det gick så bra förra året, men jag uppfattar det som mycket logiskt.
För ett år sedan skrev jag ”Nu är det dags att se om vi har uppnått några förbättringar. Uppfattar vi att servicen blivit bättre? Har det blivit några förändringar för doktoranderna efter Max Schejas rapport? Har lärarna fått det bättre med ett nytt bemanningssystem. Ekonomisystemet tycks alltid stå i skottgluggen för kritik – är det rättvist?”.
Vi har lagt ned mycket engagemang i uppföljning, men har ännu inte slutfört den enligt ovan. Det mesta krutet har lagts ned på självvärderingarna inom utbildningen och personalfrågor. Under detta år fortsätter arbetet.

Avslutning
Under de många och långa helgerna har jag haft förmånen att träffa hela storfamiljen och många vänner – snackat, ätit, skottat och skidat. Hoppas att ni också har passat på att koppla av och motionerat. Vi ses på nya utmaningar under året.
Vi på Nada är en viktig del av KTH och SU och därmed viktiga för Sverige!
En nyantagen doktorand sa ”det verkar trevligt att vara på Nada” och jag kunde bara instämma.

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET

önskar

Ingrid

Lic-avhandling

Maria Normark: Using Technology for Real-Time Coordination of Work A study of work and artifact use in the everyday activities at SOS Alarm

Licentiate Thesis in Human Computer Interaction
Department of Numerical Analysis and Computer Science (Nada) Royal Institute of Technology (KTH)
Full thesis: http://www.nada.kth.se/~marian/lic.pdf
Email: marian@nada.kth.se

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl. Tekniska Högskolan framlägges till offentlig granskning för licentiatexamen i människa-datorinteraktion fredagen den 25:e januari 2002, kl. 14.15 i seminarierum D2, Lindstedtsvägen 5.

forts.


Seminarium i teoretisk datalogi

Fractal Hash Sequence Representation and Traversal

Markus Jakobsson, RSA Laboratories
Plats: Fredag 18 januari, 10.00 i rum 1537


Abstract:
We introduce a novel amortization technique for computation of consecutive preimages of hash chains from a common seed. While all previously known techniques have a memory-times-computational complexity of O(n) per chain element, the complexity of our technique can be upper bounded at O(log^2 n), making it a useful primitive for low-cost applications such as authentication, signatures and micro-payments. Our technique uses a logarithmic number of ''helper values'' associated with points on the hash chain. The locations of these helper values are modified over time. Like fractals, where images can be found within images, the helper values move within intervals and sub-intervals according to a highly symmetric pattern.

Jubileumsåret 2002 - boka den 1 februari

Två händelser kommer speciellt att uppmärksammas av KTH detta år: KTH fyller 175 år och THS fyller 100 år. Du kan läsa mera på www.kth.se/175/jubileumskalendern/index.html
och www.ths.kth.se/100ar

Den 1 februari blir det jubileumsinvigning vid 15-tiden med tårta och "skumpa". Vi på Nada träffas det i sal E1 och Ljusgården. Mer om programmet kommer senare.

September
Under september visas Jubileumsspexet
Den 6 september är det speciellt högtidlig promovering
Den 9 september är det hemkomstdag för alla KTHalumner – alla som studerat på KTH. Det blir ett späckat program under hela dagen och kvällen. Hjälp gärna till att sprida detta vidare till dem du känner. Det blir inte lätt att hitta alla adresser och en muntlig inbjudan är trevligare än ett e-brev.

Olika aktiviteter som genomförs under året och har intresse utanför den egna kretsen bör anmälas till jubileumskalendern. Just nu finns ingen Nada-aktivitet uppsatt.

Karneval lördagen den 11 maj
Det stora Quarnevalståget går från KTH lördagen den 11 maj. Detta jubileumsår tänkte jag att det kunde vara kul om KTH-alumner och KTH-lärare deltog med var sitt ekipage. Du som nappar på denna idé kan väl höra av dig till mig. Jag ska försöka ordna plats i tåget.

Idéer till jubileumsåret
Kom gärna med idéer till olika aktiviteter under året.Ingrid


Docentföreläsning
i Teoretisk datalogi

på Nada - 2002
Stefan Nilsson - När algoritmen möter hårdvaran
Måndag den 14 januari kl. 15.15-16.00
KTH, Sal E3 Lindstedtsvägen 5.

Sammanfattning bifogas.

 

Sans seminar!

The first Sans seminar for the year will be by Jesper Tegnér 11/1 at 10.15 in 4523.

An adaptive additive spike-timing dependent plasticity rule

Hebbian learning rules are generally formulated as static rules. Under changing condition (e.g. neuromodulation, input statistics) most rules are parameter sensitive and may require case-by-case adjustment. Here we address this problem of robustness for a recently discovered, spike-timing-dependent plastcity (STDP) rule. Previous work has focused on two different formulations of spike-timing-dependent plasticity rules. Additive STDP (Song et al. 2000) is remarkably versatile but also very fragile, whereas multiplicative STDP (van Rossum et al. 2000) is more robust but lacks attractive features such as synaptic competition and rate stabilization. We show that additive STDP can be made more robust by using a dynamic scheme to adjust learning. Using a Fokker-Planck approach we derive an adaptive control scheme, where the learning function is dynamically controlled by postsynaptic activity to stabilize learning under a variety of conditions. Such control scheme can be implemented using known biophysical mechanisms of synapses. Greater stability is achieved because the learning rule is explicitely dependent on the underlying neural dynamics. One experimental prediction from our fast adaptive control loop is that spikes will count differently depending on the history. Recent experiments bear this prediction out. We discuss how metaplasticity controlling the learning rule's dependence on neuronal dynamics can be used to reach different types of learning regimes.

Very welcome,

Erik and Anders


Nominering till pris för framgångsrik kunskapsspridning

Institutionerna inbjuds härmed at inkomma med nominering till ett av Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse pris på 100.000 kr. Priset skall utgå till en i Sverige verksam person som synnerligen framgångsrikt har bidragit till att sprida forskningsresultat från universitet och högskolor till praktisk tillämpning.

Förslaget skall ställas till:
Naturvetenskapliga fakultetskansliet
Anna Riddarström
Bloms Hus

Senast den 28 februari 2002

forts. Lic-avhandling

Abstract
Work in control rooms, or so-called Centers of coordination, places demands both on humans and technology. The people working there have to be able to make quick decisions as well as be alert during less busy times. The work has to be coordinated within the group, since the operators are much depending on each other's work. This places special demands on the technology; it should be fast, trustworthy and easy to
manipulate so that the complexity of the work is reduced. This type of work has been a source of interest in the research area of Computer Supported Cooperative Work, especially so since the needs for real-time coordination is great in these settings.

SOS Alarm is a company that is responsible for managing the telephone calls made to the emergency number 112 in Sweden. They have 20 centers covering Sweden. This thesis present an overview of the SOS operators work; how they coordinate the information and tasks between them; how the technology supports that work. This study presents a fully computerized setting, compared to many other studies of centers of coordination that are not.

This ethnographic workplace study has been inspired byethnomethodological perspectives as well as earlier field studies of work and technology use. Its main results are a description of the work practice and technology at two centers, implications for design of a new computer aided dispatch system that is currently developed at SOS Alarm and general design ideas for control rooms.


Kurs 2D5342: Knowledge Discovery and Data Mining

Course begins Jan 25, 13:15-15, in room 1537.
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/
2D5342/news02.html
Send me a mail if you are interestd!

Hälsningar, Stefan Arnborg
http://www.nada.kth.se/~stefan/

Stefan Arnborg, Nada, KTH

 

 

Beslut om anställning av doktorander vid Nada

Minst 2 doktorander inom något av ämnesområdena datalogi, medieteknik, människa-datorinteraktion eller numerisk analys med ref.nr 240-325-10-01. 49 ansökningar har inkommit till institutionen. Två av dessa har erbjudits excellenstjänst på KTH, Alexei Loubenets och Jakob Nordström.

Inför valet inom ämnesområdet Människa-datorinteraktion pågår intervjuer. Beslut fattas när dessa är genomförda.

Institutionen har beslutat att erbjuda nedanstående personer doktorandtjänst. Dessa bör kontakta prefekten för närmare diskusson.

Anställda på Nada – KTH
Ester Appelgren - medieteknik
Isaac Elias - datalogi
Ej fastställt - människa-datorinteraktion

Anställda på Nada – SU
Johan Larsson - datalogi
Magnus Strömgren - numerisk analys

Reserver: listade efter ämne, ej i prioritetsordning
Jonas Sjöbergh - datalogi
Petter Lindblad - medieteknik
Ej fastställt - människa-datorinteraktion
Per Olov Åsén - numerisk analys

Externfinansierade doktorandanställningar på Nada - KTH:
Jonas Sjöbergh – datalogi
Per Olov Åsén – numerisk analys

Vid urvalet har nedanstående kriterier använts:
- personliga meriter och förväntad prognos att genomföra studierna inom stipulerad tid
- tillgång på fakultetsfinansierade doktorander inom
ämnen/forskargrupper
- nytillskott

Beslutet kan ej överklagas

.Ingrid Melinder
prefekt
tel. 790 7798; epost. melinder@nada.kth.se


First announcement

Today's research training - tomorrow's scientific quality a PhD-course in scientific theory, philosophy and ethics, scientific communication and project management.

Arranged by NorFA and held outside Tartu 7 - 14 June 2002.

http://www.norfa.no/_img/
First_announcement.pdf


Application forms and futher detailes/ information will be available on www.norfa.no in January/ February 2002

LÄRANDE OCH IT:
PEDAGOGIK, TEKNIK, SAMHÄLLE

Öppen seminarieserie vt 2002

IPLab & CID, NADA, Kungliga Tekniska Högskolan
Multimediaprogrammet, Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet
Lärarhögskolan i Stockholm

I debatten kring lärande och IT sätts vanligen tekniken i fokus medan diskussioner om användning och lärande ofta saknas. En utvecklad debatt kräver dock fördjupad kunskap om villkoren för människors användning av teknik liksom villkoren för lärandet i det framväxande kunskapssamhället.

Samtidens utveckling inom IT orienteras alltmer mot utbildning och lärande. Begrepp och företeelser som distansutbildning, e-learning, IT-stöd för lärande, pedagogiska spel och pedagogisk design förekommer på företag och högskolor. IT möjliggör nya former av lärande och kunskap. IT bidrar också till att förändra vår syn på kunskap och relationen mellan personlig utveckling och formellt lärande.

I seminarieserien LÄRANDE OCH IT: PEDAGOGIK, TEKNIK, SAMHÄLLE kommer vi att undersöka spänningar mellan olika perspektiv och aktörer inom området och erbjuda en plattform för presentation av erfarenheter, perspektiv och teorier från teknikutvecklare såväl som kritiska pedagoger. Ambitionen är att skapa ett forum för diskussioner av nya perspektiv och nya frågeställningar.

Seminarieserien vänder sig till teknologer och pedagoger, utvecklare, utbildare och praktiker samt lärare och forskare.

Platsen för seminariet är i NADAs och CIDs lokaler på KTH, Lindstedtsvägen 5

För påminnelser och löpande information om seminarierna skicka ett mail till tessy@nada.kth.se

For information, please send an e-mail to tessy@nada.kth.se

Välkomna!


Sök bidrag för forskningsprojekt

hos Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) sensast den 1 februari 2002

FAS inbjuder till inlämning av projektskisser för forskningsprojekt med start tidigast januari 2003. Sista inlämningsdag är fredagen den 1 februari 2002, kl. 16.30.

Blankett och anvisningar finns på:
www.fas.forskning.se

 


 

Nytt utseende på Webben!

I januari 2001 lanserade KTH sitt nya webbutseende. I ett led av den centrala satsning som syftar till att skapa ett mer enhetligt utseende på högskolan och förstärka KTH-känslan bland alla institutioner försöker Nada anpassa sitt webbområde till de framtagna mallarna.

Nada har nu i samarbete med Informationsenheten försökt att utforma ett institutionspaket som skall underlätta en webbimplementering för även övriga institutioner.

Nada har en stor webbplats. Över 30.000 dokument är kopplade till vår domän. Arbetet kommer därför att ske fortlöpande och implementering och anpassning ske successivt.

En utvärderingsperiod kommer pågå i 6 veckor, där vi uppmanar alla att tycka till om allt det nya på webben, både bra och dåligt. Efter utvärderingsperioden skall en slutgiltig webbversion fastställas med struktur och eventuella bilder, med användarnas synpunkter som underlag. Vi vill därför uppmana alla användare att bidra med så konstruktiv kritik som möjligt. Själva stommen för sidorna är redan fastställd av KTH och kommer inte att ändras. Viktigare är dock val av bilder, struktur och navigation. www.nada.kth.se

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Kalendarium

Fre. 11 januari kl.10.15

Sans seminar! Jesper Tegnér: An adaptive additive spike-timing dependent plasticity rule. Room 4523.

Mån. 14 januari kl. 15.15-16.00

Docentföreläsning i Teoretisk datalogi: Stefan Nilsson - När algoritmen möter hårdvaran. Sal E3 Lindstedtsvägen 5.

Fre. 18 januari

kl 13.00

 


kl.10.00

Docentföreläsning i filosofi. John Cantwell: "Justifying decision principles: the pragmatic approach", i föreläsningssal B3, Brinellvägen 23

Seminarium i teoretisk datalogi. Markus Jakobsson, RSA Laboratories: Fractal Hash Sequence Representation and Traversal
Plats: Rum 1537 Lindstedstvägen 3.

Fre. 25 januari kl. 14.15

Lic-avhandling. Maria Normark: Using Technology for Real-Time Coordination of Work A study of work and artifact use in the everyday activities at SOS Alarm. Seminarierum D2, Lindstedtsvägen 5.

"Only those who risk going too far can possibly find out how far one can go. "

T.S. Eliot