Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 43 · 20 december 2001 · Årgång 31       
NADA

På gång

Administrativt stöd under mellan helgerna
Många av våra sekreterare ska vara lediga mellandagarna 27-28 december. Men det finns några tappra personer som ska arbeta hela tiden. På plan 4 kommer det att finnas två personer. Skulle ni behöva hjälp och inte har tillgång till ordinarie sekreterare så finns det alltid någon som svarar på ank 8176.
Personligen har jag för avsikt att vara ledig från den 20 december och är tillbaka den 8 januari.

Löneförhandlingen

Sven Englund som är KTHs förhandlare har meddelat att de nya lönerna är klara och kommer att utbetalas i decemberlönen.

Semestertillägg

Lönekontoret meddelar att dom har varit tvungna att prioritera de nya lönerna i systemet vilket innebär att de inte har hunnit få med alla lärares och doktoranders semestertillägg. De kommer med januarilönen i stället.

Nyanställda

Följande personer har fått anställning på Nada
Charlie Gullström-Hughes, forskningsingenjör, MEDIA
Erik Markensten, fofu-ing, IPLab
Ingemar Nilsson, systemtekniker, PDC
Catherine Plaisant, forskare Cid
De kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar
Johan Carlberger, forskningsingenjör, IPLab
Jonas Rehn, doktorand, Media
Niklas Wedin forksningsingenjkrö Cvap/Cas
Suzanne Åsbrink, sekreterare Cvap/Cas
Vi önskar dom lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena

 

Delfi - Öppettider i jul


Vecka 52 (24-28 december) STÄNGT
Vecka 1 (31 december-3 januari) STÄNGT
Vecka 2 (7-11 januari) Öppet mellan 10-11 för studenter. För anställda som vanligt.

Systemgruppen har jour hela jul- och nyårshelgen för allvarliga driftsstörningar. Journumret finns i Nadas telefonlista. Observera att endast anställda får använda jouren.


Internationella forskningsprogram

BULLETIN
om internationella forskningsprogram
December 2001 – Januari 2002.

Ny organisation, kurser och konferenser, stipendier och bidrag. Mer information finns här:
www.nt.nada.kth.se/numero/01.43filer/
Bulletin_dec-jan.pdf


Docentföreläsning i filosofi

Fil dr John Cantwell håller sin docentföreläsning, "Justifying decision principles: the pragmatic approach", fredagen den 18 januari 2002 kl 13.00 i föreläsningssal B3, Brinellvägen 23.

 


Docentföreläsning i filosofi

Fil dr John Cantwell håller sin docentföreläsning, "Justifying decision principles: the pragmatic approach", fredagen den 18 januari 2002 kl 13.00 i föreläsningssal B3, Brinellvägen 23.


Nada söker

Forskarassistent i medieteknik

I ämnet ingår teknik och metoder för stöd av mänsklig kommunikation över avstånd i tid och rum, med fokus på tre specifika delområden och deras skärningsområden: grafisk produktion, digitala interaktiva medier och affärsutveckling i media.

Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilt skäl.

Läs mer:
www.nada.kth.se/external/annonser/


Avveckling av Kontorsboden på KTH

Kontorsboden slutar att sälja över disk och att lagerhålla varor vid årsskiftet 01/02. Orsaken till detta är vikande försäljning kombinerad med lägre marginaler, vilket innebär att rörelsen inte går runt.

Den 2 januari 2002 kan du som kund beställa på följande sätt:

  • Fax med beställningsblankett som underlag. Faxnr 790 9095
  • E-post med eller utan beställningsblankett. E-post kontorsboden@admin.kth.se
  • Internpost med beställningsblankett som underlag. Internpostadress: Kontorsboden, KTH

GOTT SLUT !

Julen närmar sig och år 2001 är snart slut. Det är många tindrande ögon som med förväntan betraktar alla de ljus som lyser i hemmen idag. Ingen snö har vi ännu fått men det ryktas om att det kommer och tomten kommer nog ändå.

Året har som tidigare år varit fyllt av en mängd saker. Det som har hänt på Nada har i mångt och mycket präglats av Ingrid motto, uppföljning. Vissa uppföljningar har vi hunnit med, andra har vi varit tvungna att spara till ett senare tillfälle. En sak som vi kommer att genomföra under våren är uppföljningen av den undersökning om den tekniska och administrativa supporten som gjordes 1998. Att göra uppföljningar inom olika områden på Nada är viktig för att se om vi blivit bättre att t.ex. ge administrativ service.

Ingrids måtto för 2002 har vi inte ännu hört men jag ser med spänning på vad det blir.

Till sist vill jag tacka för ett gott samarbete utan det har vi inte kunnat nå det goda resultat som vi gjort.

Jag önskar er alla en riktig GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Eva-Lena


 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

ÖSKAR NUMEROREDAKTIONEN

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Kalendarium

Fre. den 18 januari 2002 kl 13.00

Docentföreläsning i filosofi. John Cantwell: "Justifying decision principles: the pragmatic approach", i föreläsningssal B3, Brinellvägen 23

"Neither genius, fame, nor love show the greatness of the soul. Only kindness can do that. "

Jean Baptiste Henri Lacordaire