Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 42 · 13 december 2001 · Årgång 31       
NADA

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI


Måndagen den 17 december 2001 kl 15.15 i rum 4523
Patrik Rydberg
TagHeaven - ett metadatasystem för band i bandarkiv.
Ämne: MDI.
Uppdragsgivare: AMT, Nada
Handledare: Ann Fatton och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Linda Josefsson
Design av användargränssnitt för taxiväxel med användaren i fokus.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Mantacore AB
Handledare: Ann Lantz och examinator: Yngve Sundblad
Gunnar Elvers
Att bygga fylogenetiska träd.
Ämne: Datalogi.
Uppdragsgivare: Nada och Institutionen för matematik, KTH
Handledare: Viggo Kann och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Gustav Grundin

Tisdagen den 18 december 2001 kl 15.15 i rum 4523
Simon Josefsson
Säkerhet för nätverksapplikationer med domännamnssystemet.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: RSA Security
Handledare: Mikael Goldman och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Niklas Persson
Karl Norrman
RTP-säkerhet i 3G-nätverk.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Ericsson Radio Access
Handledare: Mikael Goldman och examinator: Stefan Arnborg
Tobias Karlsson
Att använda ett artificiellt liv för att lösa problem - ett aktivt utnyttjande av en evolutionär process för att forma ett ekosystem till att bli ett problemlösande fleragentsystem.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Nada, Sans
Handledare: Anders Sandberg och examinator: Anders Lansner
Opponent: Maciej Zurawski
Ulf Gerhardsson
Studie av Stabilitet-Plasticitets-dilemmat i neuronnät.
Ämne: datalogi.
Uppdragsgivare: Nada, Sans
Handledare: Anders Sandberg och examinator: Anders Lansner

Exjobbspresentation!

Fredag den 14/12 kl 13.15-13.45 presenterar Juan ZagalMontealegra sitt examensarbete "Evolutionary Design of Robotic Behaviours" inom Nadas Masterprogram Scientific Computing.

Plats: Seminarierum 1537


Delfi och Studentexpeditionen

Delfi och Studentexpedetionen tar jullov. Vi kommer att hålla stängt vecka 52 och vecka 1 Vecka 2 kommer vi ha öppet för studenter 10.00-11.00, för anställda är det vanliga öppettider.

God jul och gott nytt år
Önskar vi på plan 2


Välkomna til Luciafirande
på Nada idag!

Idag, torsdagen den 13/12, kl. 13.45 samlas vi fikarummet på plan 4, Lindstedtsvägen 3. Lucia kommer kl. 14.00.
 

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Kalendarium

Tors. 13 december

kl. 13.45

kl. 13.00

 

kl 10.00

Luciafirande på Nada. Fikarummet på plan 4

Licentiatseminarium! Maria Enroth
Title: Tools for Eco-efficiency in the Printing Industry
Seminarierum E2.

Licentiate Thesis! Anastasios E. Politis, M.Sc.: Human Resource Management Strategies within the Graphic Arts and Media Sector
Sal E2, Lindstedtsv 3.

Fre. 14 december

kl. 10.00

 

Kl. 10.15

 


kl 13.15-13.45

Doctoral Dissertation! Christian Persson: Strategies for enhancing consumer interaction in electronic retailing.
Room D2, Lindstedtsvägen 5.

IPLab seminar! Shumin Zhai, IPLab, NADA and IBM, USA:
"Control, Navigation, and Coordination in 3D user interfaces"
Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH

Exjobbspresentation! Juan ZagalMontealegra: Evolutionary Design of Robotic Behaviours". Plats: Seminarierum 1537

Mån. 17 december kl 15.15

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Patrik Rydberg, Linda Josefsson och Gunnar Elvers. Rum 4523

Tis. 18 december

kl 9.15


kl 15.15

Licentiatseminarium. Malin Siklosi : Two Aspects of Viscous Shocks: Existence of a Solution and Numerical Errors. Sal D3.

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Simon Josefsson, Karl Norrman, Tobias Karlsson och Ulf Gerhardsson. Rum 4523

"One does not discover new lands without consenting to lose sight of the shore for a very long time. "

André Gide