Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 41 · 6 december 2001 · Årgång 31       
NADA

På gång

Löneförhandlingen
Förhandlingen om nya löner för doktorander är klara och förhoppningsvis har alla fått den utbetalt retroaktivt från 2001-04-01.

Enligt Sven Englund som är KTHs förhandlare ser det ut som om de nya lönerna för övriga kommer vara klara de närmaste dagarna. Lönekontoret ligger i beredskap för att lägga in de nya lönerna i systemet. Detta innebär att om det går vägen så kommer vi att få utbetalningen i decemberlönen.

Feelgood övertar företagshälsan
KTHs nya företagshälsovård, Feelgood har varit på KTH och presenterat sig. Som jag ser det så blir det ingen stor förändring bortsett från att vi måste lära känna andra personer. Vi kommer att kunna besöka Feelgood efter den 1 januari 2001 med arbetsrelaterade frågor. Vid annan medicinsk vård måste vi anlita vårdcentraler eller andra läkare.
En sak som kan kännas lite knöligt är att Feelgood inte kommer att finnas på campus utan vi måste åka till Lilla Nygatan 13 i Gamla Stan. Jag återkommer med mera information.

Vid presentationen gav personerna ett kunnigt och förtroendefull intryck.

LUCIA
Lucia besöker oss den 13 december. Vi dukar fram glöggen, kaffe och lussebullen
kl 13.45 i fikarummet på plan 4. Lucia kommer kl 14.00.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Gian-Luca Volpato, programutvecklare, PDC
Ola Ramström, doktorand, Cvap/Cas
Eric von Swerin, doktorand, NA
De kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !


Personer som slutar
Michael Ortman, teknikinformatör, Cid
Sergei Simdyankin, doktorand, Na
Patrik Skogqvist, doktorand, NA
Matthias Liefendahl, doktorand Na
Michael Plexousakis, PostDoc, NA
John Lundgren, forskningsingenjör, Media
Wolfgang Ponweiser, forskningsingenjör, Cvap/Cas
Andreas Archenti, robotingenjör, Cvap/Cas
Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena

IPLab seminar!

Shumin Zhai, IPLab, NADA and IBM, USA

"Control, Navigation, and Coordination in 3D user interfaces"

Friday December 14 at 10.15
Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH

Abstract
This seminar reviews a series of experimental studies on user performance as a function of various input control devices properties for manipulation (Zhai & Milgram 1993, Zhai 1995, Zhai, Milgram, Buxton 1996) and navigation (Zhai, Kandogan, Smith, Selker 1999). A measure of quantifying coordination and its application to evaluating 6 DOF input devices will also be presented.

All welcome!
Teresa Cerratto


Ny EU-sida på KTH-webben

Enligt överenskommelse i Bryssel har vi skapat en intern EU-sida som kommer att uppdateras med aktuell information. Den finns på:
http://web.kth.se/forskning/samverkan/fp6.html


Mer Nobel

Ytterligare evenemang i Aula Magna om Nobel
Nobeljubileumssymposiet Frontiers of Molecular Sciences avslutar sina dagar med en öppen diskussion med tillfälle för frågor fredag 7 december 9.30-11.30. KVA anordnar och det är fritt inträde och ingen
föranmälan.

Närmare information på KVA:s hemsida, www.kva.se
Agneta PaulssonExjobbsseminarium
i datalogi och MDI

Måndagen den 10 december 2001 kl 15.15 i rum 4523

Niklas Becker
Multimodala gränssnitt för mobila klienter.
Ämne: MDI.
Uppdragsgivare: Cid, Nada
Handledare:Anders Hedman och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Juan Cristobal Zagal
Niklas du Rietz
Händelsekommunikation med meddelanden av vindinformation till mobiltelefon.
Ämne: MDI.
Uppdragsgivare: Market makers technology och Brädseglarförbundet
Handledare: Olle Bälter och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Ararad Wartanian
Integration av Customer Relationship Management (CRM) och Product
Data Management (PDM).
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Exertus AB
Handledare och examinator: Stefan Arnborg
Malin Forsgren
Prestandatrimning av Java-applikation i klient/server-miljö.
Ämne: Datalogi.
Uppdragsgivare: Cats AB
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg

Civilingenjör med inriktning kommunikation och lärande - en dubbel examen på KTH

Som flera av er kanske hört talas om så har KTH ansökt om examensrätt för lärare. KTH ser detta som ett sätt att utveckla vår pedagogiska kompetens och förnya civilingenjörsutbildningen, samtidigt som vi gör en god
samhällsgärning och motverkar en tydlig lärarbrist inom området naturvetenskap och teknik. Utbildningen kommer att innebära att KTH-lärarstudenten får en dubbelexamen som både civilingenjör och lärare.

Inledningsvis är utbildningen planerad inom programmen för maskin-, kemi- och medieteknik, med lärarbehörighet inom matematik, fysik, kemi och datalogi. För den lärarspecifika 60-poängsdelen av utbildningen samarbetar KTH tillsammans med Lärarhögskolan (LHS). Studenterna kommer under de tre första åren att följa 30 poäng befintliga pedagogikkurser på lärarhögskolan som behandlar lärande och didaktik utifrån ett flertal olika perspektiv: individuellt, samhälleligt och kulturellt. KTH kommer i ömsesidigt samarbete med både TomTit och Lärarhögskolan utveckla återstående 30 poäng av tvärvetenskapliga pedagogikkurser som kommer att behandla såväl didaktik, kommunikation, datalogi och vetenskapsfilosofi. Flertalet av dessa kurser kommer även att stå öppna för studenter från lärarhögskolan. Såväl gymnasieelever som KTH-studenter har redan visat utbildningen stort intresse. Den 29 november synades rektor och projektledaren samt flera inblandade lärare från KTH och LHS av en bedömargrupp från Högskoleverket. Huvudfrågan var: Kommer KTH att kunna klara av att leverera en högkvalitativ lärarexamen? Bedömargruppen var mycket positiv till initiativet, och berömde särskilt de goda och ömsesidiga kontakterna mellan KTH och LHS, och ser utbildningen som ett viktigt och konstruktivt grepp för att utveckla
civilingenjörsutbildningen. Den programstruktur som KTH kan leverera, med en integrering av ämnen i varandra, såg man som en välkommen utveckling av lärarutbildningen och en möjlighet att bryta den ämnes fixering som finns i dagens lärarroll. Överläggningar pågår i skrivande stund för de få frågeställningar som bedömargruppen trots allt hade. KTHs förhoppning är
naturligtvis ett klartecken för lärarexamen och kommer i sådana fall att påbörja detaljarbetet snarast för att redan i höst bereda ny mark för nya studenter.


Projektledare och ansvarig är Björn Marklund.
Nadas engagemang har huvudsakligen drivits genom Henrik Artman.

 

 

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Kalendarium

Fre 7 december

kl. 11.00

 

kl 11:00

Licentiatavhandling! Jonas Rehn, Media Technology and Graphic Arts. Title: Information Flow and Physical Distribution Planning in Newspaper Delivery. Seminarierum E3, Osqarsbacke 14, KTH.

Licentiatavhandling! Kyoung-Sook Moon: Title: Convergence Rates of Adaptive Algorithms for Deterministic and Stochastic Differential Equations. Seminarierum 4523.

Mån. 10 december kl 15.15

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Niklas Becker, Niklas du Rietz, Ararad Wartanian och Malin Forsgren. Rum 4523

Ons. 12 december kl. 10.00

Licentiatavhandling! Fredrik Winberg: Auditory Direct Maniupulation for Blind Computer Users . Sal E2.

Tors. 13 december

kl.14.00

kl. 13.00

 

kl 10.00

Luciafirande på Nada

Licentiatseminarium! Maria Enroth
Title: Tools for Eco-efficiency in the Printing Industry
Seminarierum E2.

Licentiate Thesis! Anastasios E. Politis, M.Sc.: Human Resource Management Strategies within the Graphic Arts and Media Sector
Sal E2, Lindstedtsv 3.

Fre. 14 december

kl. 10.00

 

Kl. 10.15

Doctoral Dissertation! Christian Persson: Strategies for enhancing consumer interaction in electronic retailing.
Room D2, Lindstedtsvägen 5.

IPLab seminar! Shumin Zhai, IPLab, NADA and IBM, USA:
"Control, Navigation, and Coordination in 3D user interfaces"
Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH

Tis. 18 december kl 9.15

Licentiatseminarium. Malin Siklosi : Two Aspects of Viscous Shocks: Existence of a Solution and Numerical Errors. Sal D3.

"Those people who think they know everything are a great annoyance to those of us who do."

Isaac Asimov