Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 39 · 22 november 2001 · Årgång 31       
NADA

Nominering till Gerd Eriksson-pristagare

för förtjänstfull insats i grundutbildningen vid NadaGerd Eriksson-priset utdelas för första gången år 2001 och tilldelas övningsassistent vid Nada för förtjänstfullt arbete i grundutbildningen. Särskilt beaktas muntliga och skriftliga insatser som levande gör ämnet genom kreativ presentation, illustrativa aktiviteter och okonventionell exemplifiering. Vi kommer att anslå en lista på de övningsassistenter som varit verksamma under 2001.

Stadgar

  • Pristagare utses av en kommitté bestående av Gerd, Nadas prefekt, och studierektor
  • Priset består av ett vandringspris och litteratur och utdelas en gång årligen vid tillfälle som bestäms av kommitté, prismotivering skall offentligöras.
  • Kandidater kan föreslås av vem som helst
  • Kommittén är enväldig och har att genom kontakter med lärare och studenter och på annat lämpligt sätt underrätta sig om kandidaternas kvalifikationer.
  • Kommittén kan ändra stadgar vid det årliga besluts sammanträdet.

Instiftande
Priset instiftades med anledning av Gerds födelsedag 2001 och utdelas för första gången detta år. Kommittén har till uppgift att skapa ett vandringspris. Institutionen står för kostnaderna för pris och ceremoni.

Nominering
Alla är välkomna att till kommittén nominera en eller flera
kandidater med tillhörande kort motivering. Förslag emotses senast den 10 december till Gerd Eriksson. Kommittén sammanträder den 12 december.

Gerd Eriksson Ingrid Melinder


Påminnelse -Docentföreläsning

Henrik Eriksson: Darwin som bridgespelare. Måndag 26 nov 2001 kl 15.15-16, sal E51.

Se bifogat abstract

Nadastött teknologlag vann programmeringsmästerskap

Ett tremannalag bestående av D-teknologen Fredrik Niemelä (ledare), F-teknologen David Rydh och Mattias de Zalenski åkte till Portugal den 18 november för att representera Nada och KTH i en av de europeiska regionfinalerna i ACMs världsomspännande programmeringsmästerskap.

Efter en mycket spännande tävling under 5 timmar hade laget lyckats lösa 7 av 9 uppgifter, vilket var fler än något annat lag. Tvåa kom ett lag från franska Ecole Polytechnique och trea kom ett lag från universitetet La Sapienza i Rom. Därmed är Nadalaget kvalificerat för världsfinalen på Hawaii i mars.

Fredrik kommer att förbereda sig för finalen genom att vara övningsassistent i kursen Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, vilket troligen är den bästa tänkbara uppladdningen. Uppgifter och resultat från tävlingen finns på http://swerc.up.pt


IPLab seminar!

Shumin Zhai, IPLab, NADA and IBM, USA
"The Partial Occlusion Effect: Utilizing Semi-transparency in 3D Human Computer Interaction"

Friday November 30 at 10.15
Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH

Abstract
This study investigates user performance when using semi-transparent tools in interactive 3D computer graphics environments. We hypothesize that when the user moves a semi-transparent surface in a 3D graphic display, the partial occlusion effect introduced through semi-transparency acts as an effective cue in target localization an essential component in many 3D manipulation tasks. This hypothesis was tested in a controlled experiment in which subjects were asked to acquire dynamic 3D targets (virtual fish) with a 3D „Silk cursor‰ (Zhai, Buxton, Milgram, 1996, 1994).

In the experiment, cursors with and without semi-transparent surfaces were compared in monoscopic and stereoscopic displays. Results show the partial occlusion cue was effectively used by subjects in both monoscopic and stereoscopic displays and it was no less effective than stereopsis for successful 3D target acquisition.
Licentiatavhandling!

Fredrik Winberg: Auditory Direct Maniupulation for Blind Computer Users .

Onsdag 12 december kl. 10.00, föreläsningssal E2, Linstedtsvägen 3, Kungl Tekniska Högskolan.

Hela avhandlingen kan hämtas på http://cid.kth.se/sv/publikationer/

CAS Seminar today!

Fusion of Human and Machine Intelligence
Thursday 22 Nov @ 15.30, Fiskartopsvägen 15A BB4
T.J. Tarn, Washington University, St. Louis, USA

The objective of this project is to develop an analytical scheme to integrate the heterogeneity of human and robot functions to achieve a human friendly robotic operations. The heterogeneity of human and robot functions can be characterized by the fact that humans are intelligent while robots are fast, powerful and accurate. Humans can use their knowledge and experience to quickly respond to unexpected events, which makes it easy for humans to deal with unstructured environments. In contrast, robots can
easily enhance the mechanical power of humans and the ability of humans to work remotely. Therefore, robots are capable of performing precise and repetitive tasks at high speed or in a hazardous environment. The important issue, in light of human/robot heterogeneity, is how to plan and control a robotic operation such that the human and the robot can cooperate in a complementary manner. Thus, a task which cannot be done by either human or robot alone can be performed efficiently and robustly by both. This project function-based human/robot cooperation. A new perceptive action reference frame will be developed. It matches human perception and robot sensory measurement, and provides a platform for modeling the human/robot cooperative operations.


Licentiatavhandling!

Jonas Rehn, Media Technology and Graphic Arts.

Title: Information Flow and Physical Distribution Planning in Newspaper Delivery

Fredagen den 7 december 2001m kl. 11.00 i seminarierum E3, Osqarsbacke 14, KTH.

 

Exjobbssseminarium i datalogi och människa-datorinteraktion

Onsdagen den 28 november 2001 kl 9.15 i sal E32

Alexander Piatidis
Användbarhetsstämpel på konsumentprodukter - ett sätt att underlätta kundernas köp och påverka företagens arbetssätt.
Ämne: Människa-datorinteraktion.
Uppdragsgivare: Nomos management AB
Handledare: Ann Lantz och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh

Sandra Thörner
Användbarhet i Internetbanker - rekommendation av en metod för utvärdering av konkurrerande produkter.
Ämne: Datalogi. Program: MD, SU
Uppdragsgivare: SEB
Handledare: Henrik Artman och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh

Gustav Aaro
Röststyrda internat-applikationer med VoiceXML.
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: room33 AB
Handledare: Fredrik Winberg och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Ararad Wartanian

Fredrik Öhrström
Stereoskopisk visualisering i ett flygstridsledningssystem.
Ämne: Datalogi. Program: NV, SU
Uppdragsgivare: Saab Tech systems (Celsius Tech systems)
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl
Seminariet leds av Lars Kjelldahl

Onsdagen den 28 november 2001 kl 15.15 i rum 4523

Jonas Pegerfalk
Seende system för handföljning.
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Cvap, Nada
Handledare och examinator: Tony Lindeberg

Christina Falk
Färgklustring och segmentering med hjälp av BCPNN.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Sans, Nada
Handledare och examinator: Anders Lansner

Pekka Laitinen
Ett ramverk som sammanför ljud, telefoni och taligenkänningstekniker tillgängliga i programmeringsgränssnittet S.100 .
Ämne: Datalogi. Program: MD, SU
Uppdragsgivare: Ericsson data AB
Handledare och examinator: Johan Håstad

Niklas Hedlund
Automatisk konstruktion av böjningsregler.
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Teorigruppen, Nada
Handledare: Viggo Kann, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Eva Andreasson

 

 


Seminarer om beslutsstöd och informationsfusion

Tisdag 4 december kl. 15.15-17.00 , sal E33, Lindstedtsvägen 3, plan 3.
ON RATIONALITY, TECHNOLOGY AND ACTION IN THE MODERN ORGANIZATION. Per-Arne Persson (Försvarsmaktens armètaktiska kommando) och Arne Worm (FOI)
   Modern management usually means highly controlled organizations, relying on sophisticated control measurements and tools, among them large integrated management information systems (MIS). Workflows, global business processes and network(ed) economies belong to this situation. Research and industries search for improved use of information technology (IT) for the integration in human practice through various kinds of coordinating mechanisms.
   Opportunities to find socially satisfactory IT applications may be overshadowed by the contextual conditions and views on rationality, design, and organizing. In order to establish a theoretically sound platform for independent research, avoiding technology-driven business and research development, control, and within it decisionmaking has to be understood, possibly re-evaluated, and put into context. This context is modern high-risk society, its institutions and businesses, described by modern sociology. IT artifacts can be consciously designed, applied ad hoc, or grow as a strategy for managing power, meaning and norms. In other words, several rationalities may be interwoven in decision and action.
   The presentation provides a theoretical background and findings from an ethnography, accounts from work design within military management and command work. This leads to a discussion about rationality, technology and action.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Kalendarium

Tors. 22 november kl. 15.30

CAS Seminar! Fusion of Human and Machine Intelligence
Fiskartopsvägen 15A BB4. T.J. Tarn, Washington University.

Fre. 23 november kl. 10.15

IPLab Seminar! Mariëlle Leijten & Luuk Van Waes, University of Antwerp, Belgium "The Influence of Voice Recognition on the Writing Process of Initial Users" A case study of problem solving, pausing times and revisions. Room 1625.

Mån. 26 november kl 15.15-16 Docentföreläsning Henrik Eriksson: Darwin som bridgespelare,
sal E51.
Ons. 28 november

kl 9.15

 


kl. 15.15

Exjobbssseminarium i datalogi och människa-datorinteraktion. Alexander Piatidis, Sandra Thörner, Gustav Aaro och Fredrik Öhrström i Sal E32

Jonas Pegerfalk, Christina Falk, Pekka Laitinen och Niklas Hedlund i rum 4523

Fre. 30 november kl. 10.15

IPLab seminar! Shumin Zhai, IPLab, NADA and IBM, USA
"The Partial Occlusion Effect: Utilizing Semi-transparency in 3D Human Computer Interaction". Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5.

Tis. 4 december kl. 15.15-17.00

Seminarer om beslutsstöd och informationsfusion
ON RATIONALITY, TECHNOLOGY AND ACTION IN THE MODERN ORGANIZATION. Per-Arne Persson (Försvarsmaktens armètaktiska kommando) och Arne Worm (FOI) , Sal E33, Lindstedtsv. 3, plan 3.

Fre 7 december kl. 11.00

Licentiatavhandling! Jonas Rehn, Media Technology and Graphic Arts. Title: Information Flow and Physical Distribution Planning in Newspaper Delivery. Seminarierum E3, Osqarsbacke 14, KTH.

Ons. 12 december kl. 10.00

Licentiatavhandling! Fredrik Winberg: Auditory Direct Maniupulation for Blind Computer Users . Sal E2.

" You can tell whether a man is clever by his answers. You can tell whether a man is wise by his questions. "

Naguib Mahfouz