Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 38 · 15 november 2001 · Årgång 31       
NADA

Docentföreläsning!

Docentföredrag måndag 26 nov 2001 kl 15.15-16, sal E51.
Henrik Eriksson: Darwin som bridgespelare

Sammanfattning: En kortspelare sorterar oftast sin hand
genom att flytta buntar av kort härs och tvärs.
Exempel: 32541->(flytta 41)->34125->(flytta 12)->12345.

Ett problem som länge stått olöst är om bridgespelare
alltid kan sortera sina tretton kort med högst sju drag.
Har man otur kanske korten är i bakvänd ordning när manfår handen. Klarar du att ordna dem rätt med sju drag? Annars ska vi demonstrera hur det går till och ge ett
oväntat svar på bridgeproblemet.

En kromosom kan ses som en bridgehand där generna är
spelkorten. Under evolutionens lopp flyttas genblock
omkring och korten blandas. När genforskaren försöker
återskapa processen ställs hon inför bridgespelarens
problem. Föredraget visar att svensk lektorsforskning
kan ge ett litet bidrag till den stora kunskapsskatten.


Handledarutbildning

Inbjudan till Handledning och Ledarskap.

Kursen vänder sig till handledare i forskarutbildningen, i första hand till dem som redan har doktorander. Vid fler sökande än platser kommer forskarassistenter och yngre lektorer att prioriteras.

Mer information: http://www.nt.nada.kth.se/numero/01.38filer/inbjudan.pdf

Anmälningsblankett: http://www.nt.nada.kth.se/numero/01.38filer/anmalan.pdf

Mat-nat-fakulteten på SU
byter namn

Stockholms universitets rektor har idag 2001-11-08 beslutat att den matematisk-naturvetenskaplga fakulteten från och med 2002-01-01 benämns Naturvetenskapliga fakulteten.
Den engelska översättningen är inte fastställd.

Ingrid


Seminarieserie om beslutsstöd
och informationsfusion

Tisdag 20 november kl. 15.15-17.00 , sal E32, Lindstedsvägen 3, plan 3.

MONTE CARLO-METODER OCH PARTIKELFILTRERING FÖR DATAFUSION
Niclas Bergman (SaabTech Systems AB)

Den ökande datorkapaciteten medger numera användning av Monte Carlo-metoder för beräkningar av icke-linjära datafusionsproblem. Föredraget behandlar dessa metoder och hur de fungerar. Metodernas användbarhet och begränsningar tas även upp.

Niclas Bergman disputerade vid Linköpings universitet 1999 med en avhandling om Bayesiansk estimering för tillämpningar inom målföljning och navigering. Efter detta har han arbetat vid SaabTech Systems AB med sensordatafusion.


Prefekten bortrest

Jag är bortrest den 21/11-24/11 och den 29/11-11/12.
Om inget annat meddelas är Stefan Arnborg ställföreträdande prefekt


Ingrid


 

 


IPLab Seminar!

Mariëlle Leijten & Luuk Van Waes, University of Antwerp, Belgium
"The Influence of Voice Recognition on the Writing Process of Initial Users"
A case study of problem solving, pausing times and revisions

Friday, November 23, at 10.15
Room 1625, Lindstedtsvägen 3, 6th floor, NADA, KTH

Abstract
In this seminar we will describe a method to reveal the adaptation process of initial users of speech recognition systems for writing business texts. We asked twenty participants (lawyers and academics) to use a speech recognition system during their day-to-day work for about three hours a week during a period of approximately 2 months. The participants were free to decide how to use the software, i.e. we did not restrict them to only use the speech input to give them the opportunity to develop their own writing strategy. We observed the participants 5 times at set intervals while they were writing in their own environment. Data from these sessions were collected by an on-line screencam and a sound recorder. This logging method enabled us to reconstruct the writing process in detail. The data were used to reveal the planning, formulating and reviewing behavior of the writers. In the seminar we will discuss a case study of two initial users. In addition, we will look at the notation model we developed to describe the writing process.

For more information see http://www.ufsia.ac.be/STW

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Kalendarium

Fre. 16 november kl. 10.15

IPLab seminar. Shumin Zhai, IPLab, NADA and IBM, USA
"Eye-gaze based interaction techniques - MAGIC Pointing and EASE Chinese Input ". Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH

Mån. 19 november Kl. 15.15-16.00 Docentföreläsning Adrian Popescu: IP Quality of Service (QoS) - utopi eller verklighet? i sal E2.
Tis. 20 november kl. 15.15-17.00

Seminarieserie om beslutsstöd och informationsfusion
MONTE CARLO-METODER OCH PARTIKELFILTRERING FÖR DATAFUSION Niclas Bergman (SaabTech Systems AB) Sal E32, Lindstedsvägen 3, plan 3.

Fre. 23 november kl. 10.15

IPLab Seminar! Mariëlle Leijten & Luuk Van Waes, University of Antwerp, Belgium "The Influence of Voice Recognition on the Writing Process of Initial Users" A case study of problem solving, pausing times and revisions.
Room 1625, Lindstedtsvägen 3, 6th floor, NADA, KTH

Mån. 26 november kl 15.15-16 Docentföreläsning Henrik Eriksson: Darwin som bridgespelare,
sal E51.

"Imagination is more important than knowledge,
for knowledge is limited while imagination embraces the entire world."

Albert Einstein