Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 37 · 8 november 2001 · Årgång 31       
NADA

Föredrag av Benoit Mandelbrot

Mandelbrot föreläser måndag den 12/11 kl 16.15 i FI, Lindstedtsv 22

Populärvetenskapligt föredrag
Fractals: Study of roughness and beauty
Se Bråket www.math.kth.se/braaket.htlm
eller
www.math.kth.se/braket/
Där annonseras flera andra intressanta föredrag.

Ingrid


Sonja-Kovalevsky-dagarna

Med start imorgon, fredag, kommer Sonja-Kovalevsky-dagarna att hållas här på Nada och avslutas lördag e.m.
Sonja-Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik och anordnas för andra gången här på Nada. Målet är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning.

Varje gymnasieskola med naturvetenskapsprogram inbjuds att skicka två elever till Sonja-Kovalevsky-dagarna. Eleverna, väljs bland dem som visar ett visat ett levande intresse för ämnet matematik.

Läs mer på hemsida: http://www.nada.kth.se/kovalevsky.


Delfi stängt på fredag e.m!

Fredagen den 9 november stänger Delfi kl.12.00

Mvh

Micke, Kent och Jonas

IPLab seminar

Shumin Zhai, IPLab, NADA and IBM, USA
"Eye-gaze based interaction techniques - MAGIC Pointing and EASE Chinese Input "

Friday, November 16 at 10.15
Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH

Abstract
This work explores a new direction in utilizing eye gaze for computer input. Gaze tracking has long been considered as an alternative or potentially superior pointing method for computer input. However many fundamental limitations exist with traditional gaze pointing. In particular, it is unnatural to overload a perceptual channel such as vision with a motor control task. We therefore propose an alternative approach, dubbed MAGIC (Manual And Gaze Input Cascaded) pointing (Zhai, Morimoto, Ihde, 1999). With such an approach, pointing appears to the user to be a manual task, used for fine manipulation and selection. However, a large portion of the cursor movement is eliminated by warping the cursor to the eye gaze area, which encompasses the target. Our early-stage exploration showed that the MAGIC pointing techniques might offer many advantages, including reduced physical effort and fatigue as compared to traditional manual pointing and greater accuracy and naturalness than traditional gaze pointing.


Similar to MAGIC pointing, the EASE (eye assisted selection and entry) Chinese input system helps users selecting multiple homophonic Chinese characters by using a common selection key and implicit eye-tracking (Wang, Zhai, Su, 2001).


Exjobbsseminarium i datalogi

Måndagen den 12 november 2001 kl 15.15 i rum 4523

Jens Larsson
Nätbaserat beslutsstöd för strategisk optionsinvestering.
Uppdragsgivare: Entra
Handledare: Kjell Lindqvist och examinator: Lars Kjelldahl
Lars Sköld
Tillämpning av Data Mining enligt CRISP DM-metoden för att
förbättra CRM i e-handel.
Uppdragsgivare: Crescendo
Handledare: Anders Green och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Emelie Engström
Ett verktyg för mänsterverifiering - Användarstöd för att
verifiera en korrekt implementation av kommunikation och styrning på låg nivå på realtidsplattformar.
Uppdragsgivare: Ericsson Radio Systems
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg
Assar Westerlund
Infrastrukturen för distributionslagret i ett system för
virtuell verklighet.
Uppdragsgivare: Sics
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro och examinator: Yngve Sundblad

Tisdagen den 13 november 2001 kl 15.15 i rum 1537

Patrik Tronstad
Att tilldela IP-adresser med Radius och Bnat.
Uppdragsgivare: Ericsson IP network edge and access
Handledare: Adrian Popescu och examinator: Yngve Sundblad
Mathias Larsson
Webbaserat val av tjänster på en bredbands Access Router.
Uppdragsgivare: Ericsson Catacom Networks
Handledare: Malin Carlzon och examinator: Yngve Sundblad
Jakob Nordström
Stålmarcks metod versus resolution: en komparativ teoretisk
studie.
Uppdragsgivare: Prover Technollogy AB
Handledare och examinator: Johan Håstad

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.Kalendarium

Fre. 9 november kl. 15.15 SANS seminar. Christopher Johansson: A parallel implementation of the BCPNN neural network and its applications. Room 4523
Mån. 12 november

kl 16.15


kl 15.15

Föredrag av Benoit Mandelbrot: Fractals: Study of roughness and beauty. Sal FI, Lindstedtsv 22

Exjobbsseminarium i datalogi. Jens Larsson, Lars Sköld, Emelie Engström och Assar Westerlund. Rum 4523

Tis. 13 november kl 15.15

Exjobbsseminarium i datalogi. Patrik Tronstad, Mathias Larsson och Jakob Nordström. Rum 1537

Fre. 16 november kl. 10.15

IPLab seminar. Shumin Zhai, IPLab, NADA and IBM, USA
"Eye-gaze based interaction techniques - MAGIC Pointing and EASE Chinese Input ". Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH

Mån. 19 november Kl. 15.15-16.00 Docentföreläsning Adrian Popescu: IP Quality of Service (QoS) - utopi eller verklighet? i sal E2.

" The truth is not always the same as the majority decision. "

Pope John Paul II