Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 36 · 1 november 2001 · Årgång 31       
NADA

Docentföreläsning i datalogi!

Adrian Popescu : Måndagen den 19 november i sal E2. Kl. 15.15-16.00. Avslutning med fika och Nadatugg i pausrummer på plan 4.

IP Quality of Service (QoS) - utopi eller verklighet?

Dagens nätverk är dåligt utrustade för att möta morgondagens krav. Idag är dessa nätverk komplexa, ineffektiva, flerskiktade såsom användning av flera olika tjänster och protokoll. Den senaste utveckling såsom uppkomsten av nya multimedia tjänster, nya nätverksteknologier, samt komplexiteten i trafikbeteende, har dessutom komplicerat situationen ännu mera. Det finns starka krav för att utvecklingen av IP-nätverk med bättre prestanda tillgodoses. Det nya Internet ställer därför hårda krav på skalbarhet, kontroll på tidsfördröjning, samt balansering av trafikbelastningen på nätet, mindre redundans, och enklare nätövervakning. Ny teknik har kommit som erbjuder nya lösningar till dagens problem och flaskhalsar. Lösningar såsom Differentiated Services (DiffServ) och Multiprotocol Label Switching (MPLS), IP Header Compression (IPHC) och bättre IP routrar är bra försök på hur det nya Internet kan komma att se ut.

Föreläsningen kommer därför att huvudsakligen handla om IP QoS och dess utmaningar. Den startar med en kort introduktion till dagens problem inom Internet samt de senaste siffrorna inom trafikökningen. Vidare analyseras olika frågor relevanta för IP QoS såsom ATM kontra MPLS, ointelligent kontra intelligent IP routning, säkerställning av prestanda, samt trafikbeteende (själv-liknande processer). En teoretisk modell används sedan som stöd till denna analys, och som handlar om resursdimensionering av IP nätverk för att
kunna erbjuda Service Level Agreement (SLA) till IP användaren. Trafikmodeller som baseras på äkta IP trafik används. Dessutom besvaras även andra frågor som handlar
t ex om påverkan som olika TCP/IP protokoll (TCP och länkprotokoll) har, avseende på ändpunkt till ändpunkt prestanda, effektiviteten i användningen av bandbredden, samt beroendet av Long Range Dependency (LRD)
trafikbeteendet.

Avslutningsvis kan sägas, att detta föredrag avslöjar den komplexitet som finns inom Internet Protocol Quality of Service (IP QoS).

PÅ GÅNG

Vaktis
På grund av sjukdom har vaktmästeriet varit underbemannat under denna vecka. Det kan hända att ni inte fått den service vi brukar få men ha tålamod! Förhoppningsvis är allt som det brukar nästa vecka

Studerandeexpeditionen
Studerandeexpeditionen på plan 2 har stängt onsdag t o m fredag denna vecka.

Arbetstid på fredag
På fredag arbetar all teknisk/administrativ personal 4 timmar. I denna yrkeskategori ingår samtliga administratörer.

Introduktion för nyanställda
Tisdagen den 6 november arrangerar Nada en introduktion för nyanställda lärare och teknisk/administrativ personal

Eva-Lena


Sans Seminar

The next SANS seminar will be by Christopher Johansson 9/11 at 15.15 in room 4523

A parallel implementation of the BCPNN neural network and its applications

Welcome

Erik and Anders


PDC Seminar

Fred G. Gustavson, Mathematical Sciences Dept., Thomas J. Watson Research Center, Yorktown, NY

Title: New Generalized Data Structures for Matrices Leading to a Variety of High-Performance Algorithms.
Time: 1 November at 14.15
Place: Lecture room D35, Lindstedtsvägen 5
More information at
http://www.pdc.kth.se/news/events/2001/
Fredseminar.html
and
http://researchweb.watson.ibm.com/mathsci/
ams/ams_fg.htm


Welcome!

Per Öster


CAS/CVAP seminar

Welcome to the CAS/CVAP seminar Thursday November 1, 2001 @ 15.00, Fiskartorpsvägen 15, BB4

The Man Who Mistook His Computer for a Hand:
The Neural Control of Robotic Devices

Michael J. Black
Department of Computer Science
Brown University. Providence, RI, USA

Recent advances in neuroscience allow the simultaneous
recording of multiple neurons in awake behaving subjects.
Our research is focused on three problems that exploit these advances:

1) the statistical modeling of the neural coding in motor
cortex;
2) the probabilistic inference of hand position over time
from the neural activity;
3) the development of novel prosthetic devices that can
be directly controlled by these neural signals.

This talk will introduce the subject for a general audience
and describe our statistical learning and probabilistic inference techniques in some detail. I will then describe current and possible future applications for brain computer interfaces and neural robot control. In particular, I will propose some possible collaborations that could combine work on service robots at KTH with the neural prosthetics work at Brown. My hope is to stimulate discussion on the topic of hybrid neural/autonomous robot control.

This is joint work with John Donoghue, Elie Bienenstock,
Yun Gao, and Mijail Serruya.

For more info, contact:
Fredrik Furesjo
fredrikf@nada.kth.se
08 - 790 62 03

Välkommen till ännu ett seminarium i KTH:s seminarieserie om beslutsstöd och informationsfusion.

Tisdag 6 november kl. 15.15-17.00 , sal E2, Lindstedtsvägen 3, plan 3

TEKNIKSTÖTT SAMARBETE PÅ LEDNINGSCENTRALER
Maria Normark och Henrik Artman (Nada/KTH)

Henrik Artman är filosofie doktor och lektor i Människa-Datorinteraktion. Maria Normark är doktorand i Människa Datarinteraktion. Bägge är knutna till IPLab vid Nada, KTH.

Föredraget kommer fokusera på teori och analys av teknikstött samarbete. Vi kommer att följa upp kritiken mot de individualpsykologiska teorier som används för att beskriva ledningsarbete, men även bemöta dess kritiker. Svaret blir en analys av ledningssystem i termer av dels hur ledningssystem är utformade för att stödja ledningspersonalen och dels i termer av vilka
värderingar som styr styr beslut och handlingar.

Vidare kommer vi att diskutera och ge exempel på hur väl tekniken stödjer kategorisering och beslutsfattande utifrån vår empiri. Vi kommer att fokusera på överförandet av information mellan aktörer och visa exempel på hur aktörerna gör för att underlätta begripligheten (eng: sense-making) av den kategorisering som är gjord samt de beslut som är tagna.

Det empiriska material är framför allt hämtat från SOS-ledningscentraler (nödnumret 112), men exempel från andra ledningscentraler kommer även att förekomma. Det unika med SOS-ledningscentraler är att operatörerna huvudsakligen stödjer sina beslut på ostrukturerade, möjligtvis ofullständiga informationer och bedömningar gjorda av "lekmän/kvinnor" (dvs
vi medborgare). Utifrån denna situation ska de försöka få fram tillräcklig information för att utvärdera och därmed ta beslut om de insatser som ska skickas.

 

 


Informationsdag om internationella program

Informationen riktas till lärare, forskare och forskarstuderande

Tid: Onsdagen den 14 november, kl. 13-17
Plats: Seminarierum 5, “Bergsmannen”, Aula Magna, plan 7.

13.00 Linnaeus Palme - utbyte mellan Sverige och utvecklingsländerna
Utbytesprogrammet Linnaeus-Palme ska omfatta 20 miljoner kronor år 2002, fyra gånger mer än år 2000!
Presentatör: Anders Ahlstrand, Internationella Programkontoret
SU ansvarig: Tom Morell

14.00 NorFA, Nordiska Forskarutbildningsakademien
NorFA ger bland annat stöd till kurser och nätverk inom forskarutbildningen men också
individuella stipendier till doktorander och disputerade forskare.
Presentatör: Peeter Päts, Seniorrådgivare vid NorFAs sekretariat i Oslo
SU ansvarig: Åke Nagrelius

15.00 KVA, Kungliga Vetenskapsakademien KVA har avtal med ett flertal utländska akademier om forskarutbyte och vetenskapligt
samarbete. Vilka möjliheter erbjuder avtalen?
Presentatör: Sascha Edblad, Forskarutbytes- och stipendiesekreterare , KVA, SU ansvarig: Åke Nagrelius

16.00 EU:s ramprogram för forskning
"Bra och dåligt i EU-ansökningar – en utvärderares erfarenheter"
Presentatör: Stefan Csillag, Fysikum, forskare och EU projektkoordinator
SU ansvarig: Ulla Jungmarker

Ingen föranmälan. Besök de avsnitt du är intresserad av. Välkommen!
För mer information kontakta: Enheten för internationella frågor och näringslivskontakter, tel. 16 1184, 16 2257

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Kalendarium

Tors. 1 november

kl. 14.15

 


15.00

PDC Seminar. Fred G. Gustavson: New Generalized Data Structures for Matrices Leading to a Variety of High-Performance Algorithms. In lecture room D35, Lindstedtsvägen 5

CAS/CVAP seminar. Michael J. Black: The Man Who Mistook His Computer for a Hand:The Neural Control of Robotic Devices ,
Fiskartorpsvägen 15, BB4

Fre. 2 november

kl 14.00

kl 9.00

kl. 10.00

Disputation: Hedvig Sidenbladh, CVAP. Sal D2.

Doctoral dissertation . Mattias Liefvendahl: "Stability results for viscous shock waves and plane Couette flow". Kollegiesalen.

Doctoral dissertation! Hee Cheol (Ezra) Kim
Title: Computer Support for Collaborative Reviewing of Documents
Sal D3 .

Tis. 6 november

kl. 15.15-17.00

Seminarium. Maria Normark och Henrik Artman (Nada/KTH): TEKNIKSTÖTT SAMARBETE PÅ LEDNINGSCENTRALER
Sal E2, Lindstedtsvägen 3, plan 3

Fre. 9 november kl. 15.15 SANS seminar. Christopher Johansson: A parallel implementation of the BCPNN neural network and its applications. Room 4523
Mån. 19 november Kl. 15.15-16.00 Docentföreläsning Adrian Popescu: IP Quality of Service (QoS) - utopi eller verklighet? i sal E2.

"When one door closes, another opens;
but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us"

Alexander Graham Bell