Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 35 · 25 oktober 2001 · Årgång 31       
NADA

På gång

Doktorandlönerna
Förhandlingen om nya löner för doktorander för perioden 2001-04-01---2002-03-31 är klara. De nya lönerna på doktorandstegen ser ut så här
Grund från 17.500:- till18 300:-
30% från 18 200:- till 19 000:-
50% från20 500:- till 21 200:-
80% från 21 600:- till 22 300:-.
Enligt förhandlarna kommer de nya lönerna troligtvis att betalas ut under november.
Löneförhandling för övrig personal är ej klar. En grov uppskattning är att den kan vara klar innan årsskiftet. I så fall anser förhandlarna att de nya lönerna tidigast kommer att utbetalas under januari månad nästa år.

Stöld av dator
För en vecka sedan inträffade en stöld av en LapTop på PDC. Tänk på att låsa era rum och håll ögon och öron öppna för främmande personer. Om vi ser någon person som vi inte känner kan vi alltid fråga vem de söker eller om vi kan hjälpa dem på något vis.

Influensatider igen
Previa kan hjälpa dig med att få vaccination mot influensa till en kostnad av 180 kronor. Ring och beställ tid på ank 8881 dagligen mellan kl 08.00-10.00.

Feelgood övertar företagshälsan
KTH har tecknat ett nytt avtal för företagshälsovård. Upphandling har skett med hälsoföretaget Feelgood som från och med 1 januari 2002 övertar hälsovården för KTHs anställda. Det nuvarande avtalet med Previa fortsätter att gälla året ut.

Det är värt att påpeka att så kallad lätt akut eller medicinsk vård inte längre ges inom ramen för företagshälsovård. Denna form av läkarkonsultation är numer belagd med särskilt timpris, allt enligt regeringsdirektiv gällande från och med i år.
Ett informationsbrev med mer upplysningar om företagshälsovården når inom kort samtliga anställda. Det nya avtalet kommer framöver även att presenteras utförligare på KTHs hemsida.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Mikael Huss, forskningsingenjör på Sans
Mattias Jansson, nättekniker på KTHNoc
Fredrik Jägerskog forskningsingenjör på Cvap/Cas
Ylva Lindahl, adjunkt
Mikael Nilsson doktorand
Axel Ruhe, professor
Olof Runborg forskarassistent
Ning Xiong forskare på Cvap/Cas
De kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.
Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar
Inga-Britt Ahlandsberg, sekreterare
Vi önskar henne lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena

IPLab seminar

Shumin Zhai, IPLab, NADA and IBM, USA. "Tale of a Mouse -Research and Development of the IBM ScrollPoint".
Wednesday October 31 at *10.15. Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH

Abstract
This seminar presents the research, design, and development process of the IBM ScrollPoint, a computer mouse enhanced with a finger-controlled miniature joystick for two-dimensional scrolling (Zhai, Smith, Selker 1997, Zhai, Smith 1999). I will first review the intellectual and commercial history and precursors to the ScrollPoint mouse and describe the user-centered study and analysis based on early prototypes. I will then discuss the real world challenges in turning research into products, including how to maximize user's benefits at (near) zero cost through human performance guided system engineering.

Welcome!

Tessy Cerratto
IPLab-Nada/KT
H


Provföreläsning

Provföreläsning av fyra sökande till Nadaprofessur på SU i datalogi med inriktning mot naturvetenskapliga tillämpningar

Provföreläsningarna äger rum på förmiddagen den 26/10 i sal E2.
Föreläsningarna hålls på engelska.

Schema:
9.15 – 9.45 Anders Lansner
9.55 – 10.25 Karl Meinke
10.50 – 11.20 Jens Lagergren
11.30 – 12.00 Jyrki Katajainen

Alla är välkomna!

Ingrid


Exjobbsseminarier i datalogi


Onsdagen den 31oktober 2001 kl 12.15 i rum 4523

Elisabeth Modin
Utvärdering av ett gränssnitt för flygtrafikövervakning.
Uppdragsgivare: Multimedia laboratory, University of Siena, Italien
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro och examinator: Yngve Sundblad
Mikael Näslund
Förstudie till vägestimering genom sensorintegration av
datorseende och radar.
Uppdragsgivare: Nada, Cas
Handledare: Henrik Christensen och examinator: Tony Lindeberg


Onsdagen den 31oktober 2001 kl 15.15 i rum 4523
Eva Bojler
Generell metod för en gränssnittsserver.
Uppdragsgivare: Cats AB
Handledare: Lars Engebretsen och examinator: Stefan Arnborg
Rikard Blomberg
En plattform för utveckling och utvärdering av finansiella
handelsregler.
Uppdragsgivare: E. Öhman j:or kapitalförvaltning
Handledare: Erik Aurell och examinator: Stefan Arnborg
Johan Behrenfeldt
Spårning i geografiska informationssystem - en nätverkstopologisk beskrivning och modellering av Vabas och Galant samt
implementering och analys av spårningsalgoritmer för modellen.
Uppdragsgivare: Decerno AB
Handledare: Kjell Lindqvist och examinator: Stefan Arnborg

Exjobbsseminarium enligt
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/exjobb/dokument/SemAkt.html
eller nedan.Niornas vecka 22-26 oktober 2001

Den 22-26 oktober fylls KTH campus med niondeklassare från högstadieskolor i Stockholms län.

14 besöksstationer står redo att visa upp sin verksamhet under upp till fyra pass per dag. Första passet börjar 9.30 och det sista slutar 15.30. Vi kan ta emot ca 60 skolklasser.

Med niornas vecka vill KTH öka ungdomars förståelse och intresse för teknik.

Ett stort tack till alla medverkande.


Utlysning av KTHs jämställdhetspris för anställda

Nominering och motivering skall ha inkommit till KTH, Registratorskontoret, senast den 8 november 2001.

Ange diarienummer 930-1250-01

Priset är 1000. kr och tilldelas anställd på KTH som under det senaste verksamhetsåret och /eller sammanlagt medverkat till at ur en jämställdhetssynpunkt främja något av nedanstående områden på KTH

- arbetsmiljön
- utbildningen
- forskningen

Priset delas ut vi diplomutdelningen den 12 december i Stockholms Stadshus.

Alla anställda äger rätt att nominera pristagare.

 

 


Grattis Euroling!

Euroling, ett avknoppningsföretag från Nada, är nominerad till årets avknoppningsföretag 2001.

Av totalt 45 deltagande företag från 21 universitet/högskolor har juryn
enats om att nominera 16 vid 10 universitet/högskolor företag till
utnämningen Årets avknoppningsföretag. Ni är ett av dessa 16 företag.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

Kalendarium

Fre. 26 oktober kl. 9.15 – 9.45
Anders Lansner
kl. 9.55 – 10.25
Karl Meinke
kl. 10.50 – 11.20
Jens Lagergren
kl. 11.30 – 12.00
Jyrki Katajainen

Provföreläsning. Provföreläsning av fyra sökande till Nadaprofessur på SU i datalogi med inriktning mot naturvetenskapliga tillämpningar. Sal E2.
Föreläsningarna hålls på engelska.

Mån. 29 oktober kl. 15.15 - 15.45 Exjobbspresentation! Olof Hernell: presenterar sitt exjobb i Numme: "Time-stepping for Finite Element Discretizations
of Incompressible Flow Problems in FEMLAB" i rum 4523.
Ons. 31 oktober

kl. 10.15

 

kl. 12.15


kl. 15.15

IPLab seminar Shumin Zhai, IPLab, NADA and IBM, USA. "Tale of a Mouse -Research and Development of the IBM ScrollPoint".
Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH

Exjobbsseminarier i datalogi.Rum 4523
Elisabeth Modin och Mikael Näslund.

Eva Bojler, Rikard Blomberg och Johan Behrenfeldt

Fre. 2 november

kl 14.00

kl 9.00

 

kl. 10.00

Disputation: Hedvig Sidenbladh, CVAP. Sal D2.

Doctoral dissertation . Mattias Liefvendahl: "Stability results for viscous shock waves and plane Couette flow". Kollegiesalen.

Doctoral dissertation! Hee Cheol (Ezra) Kim
Title: Computer Support for Collaborative Reviewing of Documents
Sal D3 .


" Anyone who doesn't make mistakes isn't trying hard enough. "

Wess Robertsg