Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 33 · 11 oktober 2001 · Årgång 31       
NADA

Docentföreläsning
i teoretisk datalogi

Mikael Goldmann:
"Inte bara hemlighetsmakeri"

Abstract: se bifogad annons

Tid: 15.15-16.00
Plats: D3

Det bjuds på Förfriskningar efteråt
.


Disputation!

Jag ska försvara min avhandling den 2 november
kl 14.00 i D2.

Respondent:
Hedvig Sidenbladh, CVAP
Opponent:
Prof William Freeman, MIT AI Lab, USA
Huvudhandledare:
Jan-Olof Eklundh
Titel:
Probabilistic Tracking and Reconstruction of 3D Human Motion in Monocular Video Sequences

Abstract cont.


Doctoral dissertation

Mattias Liefvendahl: "Stability results for viscous shock waves and plane Couette flow"

Avhandlingen försvaras 2 november, kl 9
i Kollegiesalen.

Abstract cont.


Vad händer på KTH 2001?

Under 2002 kommer KTH att fira 175 år. Jubileumsåret kommer att innefatta ett antal aktiviteter och prjekt som kommer att spegla KTHs historia, nutid och framtid.

Skicka därför en kort sammanfattning av de evenemang som ni vet kommer att äga rum hos er per mail till Åsa Johansson på Informationsenheten senast den 15 oktober. osajoh@admin.kth.se

Institutionskollegium

Måndagen den 22/10 kl 15.15 i sal E2.
Vi bjuder på Nadatugg i pausrummet på plan 4 från kl 14.30.

Aktuella frågor är:
Nada - vilka styr och ställer?
Presentation av nyanställda
Nada - vilka bistår administrativt - många nya sekreterare
Datorer - kommande och redan införda nyheter
Nya lokaler på kort och lång sikt
Lönerevision och löneöversyn
Övriga frågor

Välkomna

Ingrid


Provföreläsning

Provföreläsning av fyra sökande till Nadaprofessur i datalogi med inriktning mot naturvetenskapliga tillämpningar vid SU.

Provföreläsningarna äger rum på förmiddagen den 26/10 i sal E2. Närmare schema kommer senare.

Alla är välkomna

Ingrid


Seminarium i Teoretisk datalogi

Plats: Seminarierum 1537, Lindstedsvägen 3
Tid: Fredag 12 oktober, 13.00-14.00
Shmuel Safra

Title: The Importance of Being Biased
Abstract:
We show the Vertex-Cover problem to be NP-hard to approximate to within a factor 1.36 (>4/3). This improves on Hastad's long-standing previous best hardness result for a factor of 7/6.
We introduce, for that purpose, the Biased Long-Code and utilize techniques regarding influences of variable and Erdos-Ko-Rado theorems.

Joint work with Irit Dinur

Välkomna
Johan Håstad


Sökes minst en doktorand i numerisk analys vid NADA.

http://www.nada.kth.se
Vi söker minst en doktorand inom ämnesområdet numerisk analys. Fler anställningar inom hela Nadas verksamhetsområde kommer att utlysas inom kort. Doktoranden kan vara inskriven på KTH eller Stockholms universitet.

Forskning i numerisk analys är främst inriktad mot lösning av differentialekvationer med tillämpningar i nära samarbete med PDC, Parallelldatorcentrum och PSCI, Parallel and Scientific Computing Institute. Den sker i stor utsträckning i samarbete med tillämpare inom och utom högskolan samt med internationellt ledande universitet i främst Europa och USA.

I våra doktorandanställningar ingår 20 % institutionstjänstgöring såsom forskning, undervisning eller systemarbete.

Urvalskriteriet ska vara personens förväntade förmåga att genomföra doktorandstudier på avsedd tid. I andra hand kommer vi att titta på forskargruppens behov av doktorander.

Upplysningar om befattningen lämnas av Ingrid Melinder, prefekt ; tfn: 08-790 7798, e-post: melinder@nada.kth.se, eller Katarina Gustavsson, tfn: 08-790 6228; e-post: katarina@nada.kth.se
eller Eva-Lena Åkerman, personalansvarig; tfn: 08-790 9106; e-post: ela@nada.kth.se
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Välkommen med din ansökan till Kungl Tekniska Högskolan, NADA, att.
Eva-Lena Åkerman, 100 44 Stockholm och skall ha inkommit senast 2001-10-22.
Ange ref nr 240-313-10-01


Exjobbsseminarium i datalogi

Måndagen den 15 oktober 2001 kl 15.15 i rum 4523

Markus Jalsenius
Algoritmer för genduplikationer och laterala genöverföringar.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: TCS, Nada
Handledare: Jens Lagergren och examinator: Stefan Arnborg

 

Call for proposals

Call for proposals (SNAC)Call for Proposals for use of Swedish High Performance Computing Resources

Apply for nationally available resources at HPC2N, NSC and PDC The national application procedure for high performance computing resources allows for co-ordinated review of proposals, optimized use
of the available resources, as well as a unified application procedure. Note that this call replaces calls for applications previously made independently by each participating center and that resources can be requested at one or more centers in the same application.

Proposed projects will be reviewed by the Swedish National Allocations Committee (SNAC). SNAC will issue calls for proposals every 6 months. The present call regards applications for allocations effective January 1st, 2002.

The deadline for SNAC proposal submission is 29 October 2001 at 23:59. At that time, all access to the online application system will be closed.

SNAC has a online application procedure. Please read the detailed instructions available at http://www.snac.vr.se/instr.html
The online proposal system represents a unified application form for all national HPC resources and is located at

http://www.shpc.net/snac/Fall_2001/html/submit/


Cont. disputation

Abstract:
The tracking and reconstruction of articulated human motion in 3D is a problem that has attracted a great deal of interest in the last
years. A system that recovers 3D body pose from video sequences has
applications in vision-based human-computer interaction, marker-less motion capture, animation, surveillance and entertainment such as computer games.

The fast, non-linear motion and complicated appearance of humans and the large number degrees of freedom of the human body make the tracking problem a difficult one. To address these problems, a
system for tracking and reconstruction of human motion in 3D should possess the following: A strong model for the appearance of humans in images; a model of how people move; and an effective strategy for searching for the right pose in each time step. In previously presented systems, the most common way of addressing these issues has been to constrain the problem domain. The appearance of humans could be constrained by assuming certain clothing and a large contrast between the human and the background. Furthermore, by adding more camera views, more information about the 3D pose of the human can be extracted and ambiguities reduced, thus making the problem easier.

The goal of this thesis is to investigate to which extent the general
problem of tracking and reconstructing human motion can be solved, using only a monocular camera view. Thus, no assumptions of the appearance of either the human or the background are introduced.

The thesis makes three contributions: A probabilistic framework for
the articulated tracking of human figures in 3D; a filter-based
learned model of human appearance in images and image sequences; and three different types of models of human motion, intended to
constrain the search in each time step of the tracking. Successful
tracking results using the human appearance model and all three
motion models are presented. Among the questions left open is the
issue of initialization, a difficult problem in the high-dimensional
search space of an articulated model in 3D.

The contributions of this thesis provide a small step on the way
towards robust and accurate articulated 3D tracking of humans in
monocular sequences.

Hedvig

 

 

Seminarier om beslutsstöd och informationsfusion

Välkommen till ännu ett seminarium i KTH:s seminarieserie om beslutsstöd och informationsfusion, denna gång med Alexander E. R. Woodcock (se nedan). Seminarierna är kostnadsfria och det behövs ingen anmälan. Mer information finns på http://www.nada.kth.se/theory/decision_support
_seminars.html

Anslut dig gärna till vår e-postlista för att få del av de senaste nyheterna. Det gör du genom att skicka ett epostmeddelande till decision-request@nada.kth.se, med ordet "subscribe" som meddelandetext. Vi är även tacksamma för hjälp med att sprida denna inbjudan till andra som kan tänkas vara intresserade.

Med vänliga hälsningar,
Joel Brynielsson
Nada, KTH
----
Onsdag 17 oktober kl. 15.15-17.00 , sal E2, Lindstedsvägen 3, plan 3.
Observera datumändringen!
Mathematical Models of Combat
Alexander E. R. Woodcock, Ph.D., was among the first published authors in the field of catastrophe theory, and over the past decade has become increasingly involved in the study of combat with embedded Command and Control.

After a formal education in the U.K. Dr. Woodcock became a physiologist, but it was through research and self-education that he entered the fields of experimental mathematics and political science. Combined with his many interests and vocations, Dr. Woodcock is Chief Scientist for BAE Systems, which provides specialized analytical services both to government and the private sector.


cont. doctoral dissertation

ABSTRACT
Stability of stationary solutions is a basic question in the
theory of nonlinear partial differential equations. Understanding the dynamics of the system in the vicinity of a stationary state is of obvious importance from the point of view of applications, it is also of intrinsic mathematicalinterest.

In this thesis we study viscous shock wave solutions to systems of conservation laws in one space dimension. Sufficient conditions for stability are given. This analysis applies to strong shock waves of Lax type, but is restricted to perturbations with zero mass. We also numerically investigate an example of an unstable viscous shock wave for a perturbed version of the cubic model, which is a $2\times 2$ system of conservation laws.

Another part of the study concerns plane Couette flow for the incompressible Navier-Stokes equations. We give analytical and numerical results for the resolvent operator corresponding to this flow. The computations are done using a spectral method based on Chebyshev polynomials, we present the details of this method.
Experimenting with different weighted norms we find one such norm more suitable for the stability question than the standard energy norm. Using this norm we prove nonlinear stability for finite amplitude perturbations of plane Couette flow. This result gives a lower bound, including Reynolds number dependence, of the threshold amplitude below which all perturbations are stable. The bound is an improvement of an existing result in the literature.

A unifying theme in this thesis is the approach to stability problems via a study of the resolvent equation, and also the combination of analytical and numerical methods for this purpose.

Jaaa, det var väl bra...
eller:
Hur blir vi bättre på att bedöma studenternas texter?


Kurs i att språkligt bedöma och diskutera rapporter.
Onsdagen den 24 och torsdagen den 25 oktober kl 13 - 16
(lokal meddelas vid anmälan)
Anmäl dig till stina@nada.kth.se

Vi behöver bli bättre på att ställa krav och ge respons på studenternas skriftliga arbeten! På min tvådagarskurs får du tillfälle att diskutera hur man kan utforma instruktioner till studenterna och hur man kan kommentera och diskutera de färdiga texterna. Vad har den som har lyckats med sin text åstadkommit, mer än att ha stavat rätt och gjort en snygg utskrift?

Våra studenter förväntas när de är klara på KTH att kunna falla in i ett professionellt skrivande. För att man ska utvecklas som skribent krävs träning både i att läsa och skriva texter. Man behöver också handledning i form av t ex en lärare som ger relevant och utvecklande kritik på det man presterar. Det kan gå till på flera sätt.

Ett sätt är att förbättra alla lärares kunskaper i textbedömning och textdiskussioner, så att en kontinuerlig utveckling kan ske, inte bara under en isolerad skriv- eller kommunikationskurs.

Förutom att höja varje lärares kompetens, kan en kurs för lärare öppna för nya arbetsformer, där tid för textdiskussion och mer aktivt skrivande finns med som ett naturligt inslag. Den kan också inbjuda till en diskussion kring vilken slags kommunikatör en ingenjör är. Vad skrivs och för vem? Hur går det till?

Mitt mål med denna kurs är att du, efter kursen, mer aktivt ska kunna presentera krav och förväntningar på skriftliga redovisningar, kunna bedöma texterna utifrån genre, syfte och mottagaranpassning och kunna leverera synpunkterna (muntligt eller skriftligt) till studenterna, dels i form av en helhetsbedömning av texten, dels med löpande kommentarer på textens olika delar.

Kursen tar två halvdagar i anspråk, och består av föreläsning, diskussion och kortare övningar i att bedöma texter och att formulera sig muntlig och skriftligt kring texterna. Vi kommer också att ha tid för normdiskussioner och prat kring konkreta språkfrågor.

Välkommen!

Stina Hållsten


IPLab seminar

Shumin Zhai, IPLab/NADA and IBM, USA: "Beyond Fitts' law -movement regularities and their applications" . Friday, October 19 at *10.00*
Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH

Abstract
Fitts' law (Fitts, 1954), a human performance model of movement regularity, has been hailed as one of the great laws in experimental psychology and gained a wide range of applications in human machine interaction (Newell, 1990). This seminar will review a few new human movement laws recently reported by Accot and Zhai (Accot & Zhai, 1997, 1999, 2001, in review). Going beyond the Fitts' tapping task, we found movement regularities that can be robustly modeled in two new categories of tasks relevant to human computer interaction - boundary crossing and path steering. These new movement laws can be applied to designing and evaluating user interfaces on a scientific basis.

Welcome!
Tessy Cerratto


Kungörelse om bidrag till kvinnor för anställning som forskare i teknikvetenskap

Vetenskapsrådet utlyser härmed bidrag till kvinnor för tre anställningar som forskare inom de delar av teknikvetenskaperna som domineras av manliga forskare. Rådets avsikt med dessa anställningar är att bidra till ökad jämställdhet inom teknikvetenskaperna, samt till forskarrekrytering och förnyelse av teknikvetenskaplig grundforskning. Kungörelsen vänder sig därför till kvinnor som befinner sig i en aktiv forskarkarriär. Avlagd doktorsexamen är ett behörighetskrav.

Ytterligare upplysningar lämnas av 1:e forskaradministratör Natalie Lunin vid rådets kansli, tel 08-546 44 232.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Ejobb!

Måndagen den 15/10 kl 17 presenteras två exjobb i Numeriska Metoder i rum 4523: "Hedging av optioner", av Christian Magnusson, T-96 och "Algorithms for Computing Values of Options on the Maximum or Minimum
of Several Assets and Mallivian Calculus for Computing the Delta of a Binary Option" av Henrik Andersson, F-96


Lennart Edsberg

 

Kalendarium

Fre. 12 oktober

kl. 13.30

 

kl. 13.00-14.00

Disputation i datalogi: Sal D3, Lindstedtsvägen 5, KTH. Konrad Tollmar disputerar i datalogi: Towards CSCW Design in the Scandinavian Tradition

Seminarium i Teoretisk datalogi Shmuel Safra: The Importance of Being Biased. Plats: Seminarierum 1537, Lindstedsvägen 3.
Mån. 15 oktober

kl. 15.15-16.00

kl 15.15

kl. 17.00

Docentföreläsning: Mikael Goldmann i sal D3.

Exjobbsseminarium i datalogi: Markus Jalsenius. Rum 4523

Exjobbsseminarium i numerisk analys:"Hedging av optioner" Christian Magnusson, "Algorithms for Computing Values of Options on the Maximum or Minimum of Several Assets and Mallivian Calculus for Computing the Delta of a Binary Option" av Henrik Andersson, i rum 4523

Ons. 17 oktober kl. 15.15-17.00 Seminarier om beslutsstöd och informationsfusion. Alexander E. R. Woodcock: Mathematical Models of Combat
Sal E2, Lindstedsvägen 3, plan 3.
Fre. 19 oktober

kl. 9.00-11.00.

kl. 10.00

Seminarium: Cleve Moler - the author of MATLAB. Sal Q1

IPLab seminar. Shumin Zhai, IPLab/NADA and IBM, USA:
"Beyond Fitts' law -movement regularities and their applications"
Room 4523, Lindstedtsv 5, floor 5, NADA, KTH
Mån. 22 oktober kl 15.15 Institutionskollegium. Sal E2.
Fre. 2 november

kl 14.00

kl 9.00

Disputation: Hedvig Sidenbladh, CVAP. Sal D2.

Doctoral dissertation . Mattias Liefvendahl: "Stability results for viscous shock waves and plane Couette flow". Kollegiesalen.


" Opportunity does not knock, it presents itself when you beat down the door. "

Kyle Chandler