Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 31 · 27 september 2001 · Årgång 31       
NADA

Docenter i rad!

Jag räknar med att det blir flera docentföreläsningar i höst. Boka redan nu måndagen den 8/10 kl 15-16 för Ann Lantz föreläsning och den 15/10 kl 15-16 för Mikael Goldmans. Närmare information om titel och abstract (se bilaga) samt andra docentföreläsningar kommer senare.

Ingrid


Exjobbspresentation

Magnus Person, f96, Rekonstruktion av MRI bilder med
fourierbaserade överbestämda ekvationssystem.
Må 1/10 kl 9.15-9.45 i rum 4523
Arbetet är utfört vid Karolinska Institutet
Nada-handledare: Bengt Lindberg


Gästforskare

Idag börjar Shumin Zhai sin vistelse på IPLab som gästforskare. Shumin kommer från IBM Almaden Research Center i San Jose, Californien. Han kommer att tillbringa ett år i Europa, varav minst en termin på NADA. Tills vidare har han sin arbetsplats i HMI-rummet, i hörnet intill Ulla-Britts rum.
Shumin sammanfattar sina forskningsintressen så här: "Human-computer interaction, user performance modelling, design and analysis of novel interaction methods, user behavior analysis, human to computer input, quantitative methods, interfaces for new interactive computing paradigms (mobile, distributed etc.)".

Han har en diger publikationslista och mycket fina meriter i bl.a. CHI-sammanhang. Under sin tid här vill Shumin gärna ha kontakt med projekt och doktorander inom MDI, förutom att bedriva sin egen forskning.


Kerstin S.E.

Förstärkning av ledningen i forskarutbildningen på Nada

Professor Johan Håstad är utsedd att vara studierektor för
forskarutbildningen på Nada. Hans främsta uppgift är att ansvara för kvalitet i utbildningen, vara kontaktperson till
forskarutbildningsansvarig på fakulteten samt att se över och följa efterlevnaden av gällande regler och rutiner.

Katarina Gustavsson, doktorand i numerisk analys övertar uppgiften att vara kontaktperson för Nadas doktorander och vägledare inför forskarstudier. Den uppgiften har tidigare skötts av Ann Bengtsson, som är tjänstledig innevarande läsår och vistas utomlands.

Karin Hultquist, utbildningssekreterare har ansvar avseende uppläggning av nya kurser i Ladok och rapportering av resultat i forskarutbildningen.

Under året kommer vi att närmare precisera uppdelningen av de olika uppgifterna på respektive person. Vi kommer att skapa en egen ingångssida från Nadas startsida för forskarutbildningen. Materialet tas i första hand fram av Ann Bengtsson och Birgit Ekberg-Eriksson. Avsikten är att samla all information som rör forskarutbildningen från antagning till examination.

Ingrid


CID-Seminarium

Bo Westerlund & Sinna Lindqvist föreläser på CIDs onsdagsseminarium:
InterLiving, teknikutveckling med familjer i hemmiljö.
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Datum: 2001-10-03 Tid: 14.00 - 15.00

Sammanfattning:
Vi berättar och visar hur vi hittills har arbetat tillsammans med familjer för att undersöka deras behov av kommunikation och teknik. Det innebär intervjuer,
workshops och prober.

Vi sammanfattar också några intryck från de andra deltagarnas bidrag i "1st Equator IRC Workshop on Ubiquitous Computing in Domestic Environments".

För mer info http://interliving.kth.se .

Välkomna!Exjobbsseminarium i datalogi och MDI

Onsdagen den 3 oktober 2001 kl 15.15 i rum 4523
Karl-Henrik Hagdahl
Granskning av grammatikkontrollen Grammatifix. Sammanfattning.
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Lingsoft AB, Helsingfors
Handledare: Rickard Domeij och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh

Ola Hamfors
ServiceDesigner: Låter slutanvändare skapa egna
användargränssnitt till webbtrjänster. Sammanfattning.
Ämne: Datalogi. Program: M
Uppdragsgivare: Sics
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg

Texten finns på http://www.nada.kth.se/kurser/kth/exjobb/dokument/
SemAkt.html

Kerstin


Exjobb i Numme

På torsdag 4/10 kl 16.15 presenterar M-teknologen Åsa Hetteij sitt examensarbete i Numerisk
Analys: "A numerical study of acustic wave propagation in a nonhomogeneous flow" i rum 4523 på Nada.
Handledare: Gunilla Efraimsson på FFA och Gunilla Kreiss på Nada

Lärarseminarium

TEKNIK FÖR ATT FÅ PERSONLIG KONTAKT
... nya grepp på numerisk-analys-kurs på Chalmers
Axel Ruhe
(som kommer att börja jobba på Nada)
måndag 1 oktober kl. 15:15 – 16:30 i rum 4523
Nadatugg finns i fikarummet plan 4 vid 15-tiden

Axels sammanfattning:
Sedan två år använder jag nya metoder att undervisa och examinera kursen E2 numerisk analys vid Chalmers. Målet är att utnyttja teknik till att få så mycket individuell kontakt mellan lärare och elev som möjligt.
Vi använder:
1. Studioundervisning
2. All inlämning elektroniskt
3. Muntlig examination

Studion rymmer 24 grupper om 2 teknologer, vi kör med 4 studiogrupper på olika tider. Jag tror jag hunnit prata med alla de 200 teknologerna åtminstone någon gång.

Inlämningen sker via det experimentella CIS systemet. Varje tvåpersonersgrupp lämnar in 4 laborationer, där vi prövar numeriska beräkningar på ett par problem med elektroteknisk anknytning.

Examinationen görs på 5 dagar i 15 minuterspass med 2 lärare, Gunhild Lindskog och jag, frågor på kursen och detaljer i laborationerna.

En hel del av det vi gör borde komma till nytta i andra kurser.

En intressant fråga är: Vilka kunskaper och färdigheter får studenterna nu och hur vet vi om studenten blivit händigare med numerik förelektroteknik?

Välkomna!

Bengt Lindberg och Kerstin Frenckner
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.Kalendarium

Mån. 1 oktober

kl 9.15-9.45

 

kl. 15:15 – 16:30

Exjobbspresentation: Magnus Person, f96, Rekonstruktion av MRI bilder med fourierbaserade överbestämda ekvationssystem. Rum 4523

Lärarseminarium: TEKNIK FÖR ATT FÅ PERSONLIG KONTAKT. Rum 4523

Ons. 3 oktober

14.00 - 15.00

 

kl 15.15

CID seminarium: InterLiving, teknikutveckling med familjer i hemmiljö. Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Rum 4523. Karl-Henrik Hagdahl: Granskning av grammatikkontrollen Grammatifix.
Ola Hamfors: ServiceDesigner: Låter slutanvändare skapa egna
användargränssnitt till webbtrjänster.

Tors. 4 oktober kl 16.15 Exjobb i Numme: presenterar M-teknologen Åsa Hetteij sitt examensarbete i Numerisk Analys: "A numerical study of acustic wave propagation in a nonhomogeneous flow" i rum 4523 på Nada.
Mån. 8 oktober kl. 15.00-16.00

Docentföreläsning: Ann Lantz. Gemensam grund vid användarorienterad IT-design. Sal D3.

Mån. 15 oktober kl. 15.00-16.00 Docentföreläsning: Michael Goldman


"The only place success comes before work is in the dictionary."

Donald Kendall