Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 30 · 20 september 2001 · Årgång 31       
NADA

Folkvett underlättar

Du är tillfälligt anställd, ny här, ganska ny, anställd sedan några år, gammal i gården NADA. Du rör dig i korridorerna, NADA-korridorerna. Du möter någon, någon kliver ut ur sitt rum just när du passerar, någon står vid kopiatorn nar du går förbi. Någon som du inte känner, vagt känner igen, har sett tusen gånger. Denna någon hälsar på dig, en nick från människa till människa, en artig vänlighet, en vänlig artighet, ett litet leende bifogas. Du stirrar blankt oseende tvärs igenom den hälsande, eller bredvid eller över, ja över.

Och världen är en aning gråare. Inte bara den hälsandes värld. Din också. Därför att när du har gjort så här dag efter dag, gång på gång, konsekvent och ideligen, så förstår vi att det inte bara var en tillfällighet, den där första, andra, tredje, fjärde gången. Du är sådan. Och vi nickar inte längre mot dig. Ler inte. Ids inte mer.

Peter Pohl


KTH informationscentrum!

Äntligen har KTH fått en riktig entré, KTH Informationscentrum, där vi kan ta emot studenter, anställda, besökare och allmänhet.

Välkomna
den 27 september, 14.00, då rektor inviger KTH informationscentrum.

Vänligen anmäl Ditt deltagande till Christian Malmborg senast den 24 september: cmalmb@admin.kth.se

Inger Larsson
Centrala Utbildningskansliet


Helikopterfilmning av KTH

Vid lämplig väderlek kommer AMT Lab att filma campus från helikopter. Bilderna ska så småningom klippas in i informationsfilmer om NADA och KTH. Scenerna kommer att ta ungefär en halvtimme och vi hoppas att bullret inte ställer till med besvär.

Bästa Hälsningar

Staffan Erstam
9754

PS. Vänligen vinka inte ...


Inbjudan till blå hallen

Fredagen den 10 november är det dags för årets installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus.

Fyra hedersdoktorer och cirka 170 teknologie doktorer promoveras samtidigt som cirka 40 professorer installeras. Dessutom delas KTHs stora pris ut vid ceremonin.

Alla anställda vid KTH är välkomna att närvara vid såväl själva högtidligheten i Blå Hallen som vid banketten i Gyllene Salen med efterföljande dans där Oden Big Band spelar. Deltagandet i Blå Hallen är utan kostnad.

Banketten är subventionerad för fast anställda och kostar 500 kronor, för eventuellt medföljande partner är priset 750 kronor. Förtryckta svarsblanketter och inbetalningskort finns på disken utanför KTHs högskoletryckeri (gamla Posten) från och med den 11 september. De ifyllda svarsblanketterna skickas till Marianne Westman senast den 9 oktober. Eftersom det finns ett begränsat antal biljetter gäller principen ”först till kvarn”.

Ytterligare information lämnas av Marianne Westman, tel: 08-790 70 40 eller Anette Nyström, tel: 08-790 70 59.

 


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.Kalendarium

Fre. 21 september kl. 10.00

Doctoral Dissertation! Öjvind Johansson: Graph Decomposition Using Node Labels. Kollegiesalen."There are two kinds of people, those who do the work and those who take the credit.
Try to be in the first group; there is less competition there".

Indira Gandhi