Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 29· 13 september 2001 · Årgång 31       
NADA

På gång!

Det var länge sedan som jag skrev något i Numero. Så listan på nyanställda och de personer som har slutat är lång. Sommaren har för min del har varit härlig och jag hoppas att även ni har hämtat kraft och energi för att orka med mörkret och rusket som för varje dag påminner oss om att hösten är här.

Motionsaktiviteter
KTH hallen har byggt om och hade öppet hus den 8-9 september. En bra anläggning som vi skall utnyttja. Sen kan det vara på sin plats att jag påminner om de förmåner som du har som anställd på Nada. Förutom en timmes ledighet på arbetstid (8.00-16.30) subventionerar Nada din terminsavgift med 50%, dock max 250 kr/per person och termin. Rent praktiskt fungerar det så här. Du betalar själv terminsavgiften, du går med kvittot till Inger Bengtsson på plan 4 som ersätter enligt ovan. Vad gäller banhyra för exempelvis innebandy måste du förutom kvittot även bifoga en deltagarförteckning

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada:
Sima Baymani, övningsassistent
Inger Bengtsson, sekreterare
Teresa Cerrato, forskarassistent
Lars Engebretsen, forskarassistent
John Folkesson, forskningsingenjör, Cvap/Cas
Fredrik Furesjö, doktorand, Cvap/Cas
Patrik Hernwall, universitetslektor
Arild Jägerskogh, univ.adjunkt
John Karsberg, projektledare, AFM
Per Melander, forskningsingenjör, Media
Andrew Miller,forskare, Cvap/Cas
Martin Rehn, doktorand, Sans
Åke Rydell, programutvecklare, PSCI
Jonas Sjöbergh, forskningsingenjör, TCS
Jesper Tegnér, forskarassistent
Oliver Wulf, forskningsingenjör, Cvap
Suzanne Åsbrink, sekreterare

De kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar:
Debora Botturi, forskningsingenjör, CVAP
Angela Boltman, forskningsingenjör, CID
Johan Carlberger, forskningsingenjör, TCS
Michael Degerman, systemspecialist, KTHNoc
Carina Fast, utredare, CID
Marita Kjellin, utredare, CID
Anders Nilsson, operatör, PDC
Anders Rosén, operatör, PDC
Oscar Tengwall, operatör, PDC
Patrik Wander, forskningsingenjör, Media
Tomas Weber, operatör, PDC
Marcus Weiland, forskningsingenjör, Sans
Michael Westlund, systemingenjör, KTHNoc

Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena

Nyanställd!

Hej,
Jag heter Jonas Sjöbergh och är nyanställd på TCS, där jag tänkt doktorera inom språkteknologi. Tidigare gick jag Datorteknik här på KTH.


Jonas Sjöbergh


IPLab seminar today!

I will present our paper that has been accepted to ECSCW'01 in Bonn next week.

The talk is this Thursday (September, 13) between 10.00 and 10.45 Room 1625.

On Finding Things Out: Situating Organisational Knowledge in CSCW by Kristina Groth and John Bowers.

Abstract cont.


Hur möter jag media?
Seminarium i massmediakunskap

Målgrupp: i första hand forskare och lärare.
Tid: tisdag den 16 oktober, resp. 18 oktober kl. 9-16.30.
Plats: Glasburen i hus E, Södra huset, plan 4 i Frescati
Kostnad: 500 kr

Under en dag får du lära dig hur media arbetar, hur du kan intressera media för din forskning osv. Du får också en genomgång av universitetets mediastrategi.

Anmälan senast 2 oktober till Agneta Paulsson, informationsenheten, fax 08-15 36 93

 

Seminarium den 3 oktober på KTH Learning Lab

Tema: Problemlösning i olika medier
Per Kristensson kommer att presentera sitt licentiatarbete The
Effects of Information Technology on Creativity, vid ett seminarium på KTH Learning Lab, onsdagen den 3 oktober 2001 kl. 13.15 16.00.
Lindstedtsvägen 7. Hans arbete avhandlades i början på året vid
avdelningen Teknisk psykologi, Luleås Tekniska Universitet.

I korthet handlar avhandlingen om kvalitativ problemlösning i olika medier. Tre grupper har fått lösa samma problem: grupp 1 via videokonferens, grupp 2 via chat och grupp 3 via seminarium, dvs. ansikte mot ansikte.

Forskningsprojektets syfte var att undersöka hur de olika grupperna löste problemet och även att studera gruppdynamiken som är signifikativ för respektive media. En testpanel granskade de olika problemlösningarna utan att veta via vilket media som använts. presenteras vid seminariet.

Kristensson kommer att presentera sitt arbete under 1 - 1 timme, därefter är ordet fritt. Se även bifogad pdf-fil, som innehåller hela licentiatarbetet.

Avhandlingsprojektet har presenterats vid ett flertal tillfällen i
Radions P1 under våren och sommaren. Per Kristensson är för
närvarande anställd vid Karlstad Universitet.

Anmäl deltagande till helge@lib.kth.se.

Välkomna
Svenska institutet, utlysningar

Svenska institutet har översänt information om aktuella ansökningsomgångar inom institutets olika program. Bl.a. har institutet en ansökningsomgång inom Nya Visbyprogrammet med sista ansökningsdag den 1 oktober 2001. Nya Visbyprogrammet ger stöd för projektsamarbete och individuellt utbyte mellan Sverige och Esland,
Lettland, Litauen. Polen, nordvästra Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

Den 1 mars 2002 är det ytterligare en ansökningsomgång inom Nya Visbyprogrammet. Samtidigt kan stöd sökas för projektsamarbeten med länder i öst- och centraleuropa som inte omfattas av Nya Visbyprogrammet.

Svenska institutets program omfattar annars inte bara öst- och centraleuropa utan även t.ex. Frankrike, Tyskland, Mexiko, Indien, Kina och Japan.

Information och ansökningshandlingar kan hämtas via Svenska institutets hemsida http://www.si.se

Bästa hälsningar


Åke NagreliusCont. IPLab seminar today!

Abstract:
We present a field study of an organisation which designs and constructs precision mechatronic devices, which typically intergrate electronics, mechanical assemblies, computer hardware and software. We study how organisation members seek out answers to questions and solutions to problems as they arise in their work. We examine how project documentation is used, how chance encounters are capitalised upon, how
advice is sought, the role of meetings, training and competence-enhancing activities, and the use of the organisation's information systems. We develop an account of finding things out as an orderly and practically situated organisation affair, and compare thiswith recent studies in CSCW of 'expertise location'. The paper closes with an examination of potential technology development programs to things out' in organisations while suggesting the re-specification of research on 'organisational memory', 'knowledge management' and allied notions in CSCW.

Welcome!


Kicki

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

 

Kalendarium

Ons. 6 september kl 10.00 - 10.45

IPlab seminar: Anders Green presents two papers that are going to be discussed at the "International workshop on Robot and Human Interaction " Room 1625.

Mån. 10 september kl 15.15 - 16 (ca)

Exjobbspresentation: Masterstudenten Natalia Zabzina presenterar sitt exjobb " Construction of multiblock solver for MacCormack and Jameson schemes" i rum 4523.

Fre. 14 september Kl 10.15

Invitation to IPLab seminar: Professor Joseph. A. Konstan, University of Minnesota presents : "Addressing Overload and Abundance: A Survey of Research Projects"
KTH - Lindstedtsvägen 5, 5th floor - Room 4523

Fre. 21 september kl. 10.00

Doctoral Dissertation! Öjvind Johansson: Graph Decomposition Using Node Labels. Kollegiesalen.

 


"A leader takes people where they want to go.
A great leader takes people where they don't necessarily want to go but ought to be".

Rosalynn Carter