Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 28· 6 september 2001 · Årgång 31       
NADA

Invitation to IPLab seminar

Professor Joseph. A. Konstan, University of Minnesota presents : "Addressing Overload and Abundance: A Survey of Research Projects"
Friday, the 14th of September at 10.15
KTH - Lindstedtsvägen 5, 5th floor - Room 4523


Abstract cont


Personalutbildning i Projektledning

Målet med utbildningen är att lära sig grunderna i projektledning, de förutsättningar och nyckelfaktorer som är viktiga för att lyckas med projekt. Hur ett projekt planeras, organiseras, styrs och genomförs. Hur projektdeltagare engageras och motiveras inför sina uppgifter och hur en projektorganisation etableras och leds. Vilken roll och vilka uppgifter man har som projektledare.

Mer information finns under
http://www.kth.se/internt/personalutbildning/
chefsutbildning/projektledning.html


Doctoral Dissertation!

Öjvind Johansson: Graph Decomposition Using Node Labels.

Fredagen den 21 september 2001, kl. 10.00 i kollegiesalen.


Studentkåren söker doktorandombud

Stockholms Universitets Studentkår söker doktorandombud. Tjänsten är på 50%, men du har stor frihet i att påverka dina arbetstider. Som doktorandombud skall du arbeta med att hjälpa såväl enskilda doktorander som doktorandråd och du kommer att ha monga kontakter med institutionerna , de fyra fakulteten och universitetet på central nivå. Vi ser gärna att du är forskarstuderande, men du kan också vara grundstuderande med intresse för forskarutbildning och högskolefrågor.

Har du frågor, kontakta Carl Wilkens: cw@ne.su.se,
08-16 31 75 eller Sten Skånby: stenskanby@hotmail.com.

Exjobbspresentation

Den 10/9 kl 15.15 - 16 (ca) presenterar Masterstudenten Natalia Zabzina sitt exjobb
" Construction of multiblock solver for MacCormack and Jameson schemes" i rum 4523.
Handledare: Jesper Oppelstrup

Lennart Edsberg


IPlab seminar today

Anders Green presents two papers that are going to be discussed at the "International workshop on Robot and Human Interaction " Ro-man 2001, France. (http://www.ro-man.org/)

The talk is this Thursday (September, 6) between 10.00 and 10.45 Room 1625.

Here a summary of the papers to be presented :
"C-Roids: Life-like Characters for Situated Natural Language User Interfaces "

In a future scenario where many devices can be controlled using the voice, easy and intuitive access and will be crucial for avoiding cognitive overload when faced with many different systems and interaction models. We propose a model for interaction with spoken language interfaces with heterogeneous tasks, based on the idea of using a family of life-like characters. The properties of these characters are based on psychological and linguistic principles of human natural language interaction. The general idea is that humanlike characters afford for human natural language behavior such as the ability of understanding and producing speech.

"Task-oriented Dialogue for CERO: a User-centered Approach "

We describe a user-centered approach to the process of designing spoken dialogues for commanding robots. Using scenarios and synthetic dialogues followed by simulated trials with real users we built a spoken language interface for commanding an office robot. Initial evaluation with the implemented system has brought interesting questions concerning the feedback necessary for interacting with a robot that has no screen. We are using a small life-like character placed upon the robot who is able of displaying conversational gestures. We have performed initial evaluations on video recorded material which have raised issues concerning low-level feedback, timing and sequencing of commands in dialogue.

Welcome!

 

Invitation to IPLab seminar cont.

Abstract
The greatest challenge for computer system designers is to find ways to help people overcome their limitations. This talk reviews several research projects focused on helping different types of users manage large and complex sets of information. The projects fall into four categories:

1- Recommender systems -- systems that leverage the expertise of a community to help filter information for individuals.
2- Multimedia authoring tools -- tools that help designers of multimedia applications narrow down the almost infinite space of possible presentations and interactions to create coherent, interactive experiences.
3- Visualizations -- interactive visual representations designed to help people explore complex data sets.
4- Automation -- systems that can be instructed to perform repetitive tasks, freeing the human to focus on higher-level goals.

Joseph A. Konstan is Associate Professor of Computer Science and Engineering at the University of Minnesota. His research addresses a variety of human-computer interaction issues related to filtering, comprehending, organizing, and automating large and complex data sets. He is probably best known for his work in collaborative filtering (the GroupLens recommender system) and multimedia authoring. In 1996, he co-founded Net Perceptions, Inc., a company that has since developed collaborative filtering systems into a variety of commercial personalization tools.

Dr. Konstan received his Ph.D. from the University of California, Berkeley in 1993; he is an ACM Lecturer, editor of the SIGCHI Bulletin, and a member of the ACM SIGCHI Executive Committee.

For more information about Joseph A. Konstan, see http://www-users.cs.umn.edu/~konstan/
You are welcome!
Tessy Cerratto
IPLab-NADA

Lecture series on consciousness and the brain

The Culture Council at Karolinska Institutet is organizing an open lecture series on consciousness and the brain. We are happy to be able to present lectures by several internationally leading researchers in both neuroscience, cognitive science, and philosophy.

The first lecture will be given by Colin Blakemore on Tue, Sept 18 at 4 pm in Skandiasalen at Astrid Lindgren Children's Hospital.

You are all warmly welcome!

The Conscious Brain – The Hard

Tuesday September 18 at 16.00.
What Difference Does it Make to be Conscious? Colin Blakemore, University Laboratory of Physiology, Oxford, UK

Skandiasalen, Astrid Lindgren Children’s Hospital.
Nyheter i Maple 7

Hej,

Välkommen till det kostnadsfria seminariet med det allra senaste
inom matematiska beräkningar - Maple 7. Tekn dr Tom Lee från
Waterloo Maple Inc. kommer att förevisa några av de viktigaste
nyheterna.

Seminariet vänder sig till både industri- och universitetsfolk.
På programmet:
- Maple 7 på webben med support för att publicera formler och
beräkningar i XML med MathML 2.0
- sammankoppling av flera Maple sessioner via TCP/IP sockets över
internet - i realtid
- SI enheter eller amerikansk standard? Spelar ingen roll, Maple 7
håller ordning på enheterna.
- integration av Maple i Excel och MATLAB

Vi börjar kl 9.00 och slutar kl 11.00 och besöker följande orter:
Göteborg, Chalmers Teknikpark, sal Afrodite den 11/9
Uppsala, Ångströmslaboratoriet, sal 4001 den 12/9
Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q36 den 13/9
Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe och smörgås.
Anmäl dig på http://www.comsol.se/activities/seminars/maple7.php
eller kontakta Malin Sjöberg på telefon 08-412 95 49.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

 

Kalendarium

Ons. 6 september kl 10.00 - 10.45

IPlab seminar: Anders Green presents two papers that are going to be discussed at the "International workshop on Robot and Human Interaction " Room 1625.

Mån. 10 september kl 15.15 - 16 (ca)

Exjobbspresentation: Masterstudenten Natalia Zabzina presenterar sitt exjobb " Construction of multiblock solver for MacCormack and Jameson schemes" i rum 4523.

Fre. 14 september Kl 10.15

Invitation to IPLab seminar: Professor Joseph. A. Konstan, University of Minnesota presents : "Addressing Overload and Abundance: A Survey of Research Projects"
KTH - Lindstedtsvägen 5, 5th floor - Room 4523

Fre. 21 september kl. 10.00

Doctoral Dissertation! Öjvind Johansson: Graph Decomposition Using Node Labels. Kollegiesalen.

 


"A leader takes people where they want to go.
A great leader takes people where they don't necessarily want to go but ought to be".

Rosalynn Carter