Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 27 · 30 augusti 2001 · Årgång 31       
NADA

Exjobbsseminarium i datalogi

Onsdagen den 5 september 2001 kl 15.15 i rum 4523

Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5

Tomas Fasth

Testverktyg för linjekort i ATM stamnät. Sammanfattning.
Ämne: Datalogi. Program: matematisk-datalogiska linjen, SU.
Uppdragsgivare: Ericsson Telecom AB
Handledare: Serafin Dahl och examinator: Stefan Arnborg

Roger Joëlsson

Utvärdering av Java som plattform för finansiella
högprestandaapplikationer. Sammanfattning.
Ämne: Datalogi. Program: D.
Uppdragsgivare: OM Technology AB
Handledare: Serafin Dahl och examinator: Stefan Arnborg

Gustav Hallén

Jämförelse av två olika algoritmer för sumbolsynkronisering.
Sammanfattning.
Ämne: Datalogi. Program: F.
Uppdragsgivare: Försvarets radioanstalt.
Handledare och examinator: Stefan Arnborg


Kursannons

Doktorandkursen Optimala styrproblem givna av ordinära, partiella
och stokastiska differentialekvationer
startar tisdagen den 11:e september kl 10.15-12 i sal 4523, NADA,
KTH. Mer information finns på
http://www.nada.kth.se/~szepessy/opt.html

Välkomna!


Anders Szepessy

Prefekten bortrest!

Jag är bortrest den 31/8-4/9. Under den tiden går proprefekten in som ställföreträdande prefekt.


Ingrid


Engineering Education Forum:
Preview Invitation

Wolfram Research, Inc. is currently developing an online moderated discussion forum for Mathematica users in engineering education. Although the forum is not yet open to the public, we would like to offer engineering faculty members at your organization the opportunity to preview this new forum and become one of a core group of early contributors.

The invitation below is being sent to a select group of
engineering educators throughout the world. If you are an engineering educator, we would like to extend this invitation to you. Additionally, if there are any engineering faculty members at your organization who you think would be interested in participating, please feel free to forward them this message.

If you have any comments or suggestions about the forum, please contact Yezabel Dooley, one of the forum moderators, at yezabel@wolfram.com.

We look forward to your participation in this forum.

Sincerely,

Katherine Bautista
Academic License Program Manager
Wolfram Research, Inc.
site-program@wolfram.com

 En ny kollega:

Mitt namn är Arild Jägerskogh och jag kommer från SVT. De senaste 20 av mina 36 år inom SR/SVT har jag arbetat med undervisning och läromedel inom SVT:s interna "högskola", som nu inte finns längre.

Sedan den första augusti arbetar jag som adjunkt inom Mediautbildningen som förestås av professor Nils Enlund, NADA / Medieteknik och Grafisk Produktion. Geografiskt bor jag hos AMT, Lindstedtsvägen 9, 6tr. Om du vill ringa till mig, så slår du 9177 eller 070-88 444 17 Maila går också bra: arild@amt.kth.se

Hittills har jag upplevt mig mycket väl bemött och de kollegor jag har träffat har jag upplevt som mycket sympatiska. På det hela taget känns det som att ha bytt upp sig till KTH.


Arild Jägerskogh

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

 

Kalendarium

Ons. 5 september kl 15.15 Exjobbsseminarium i datalogi. Rum 4523

 


"Extraordinary claims require extraordinary evidence.
But the fact that some geniuses were laughed at does not imply that all who are laughed at are geniuses. They laughed at Columbus, they laughed at Fulton, they laughed at the Wright brothers. But they also laughed at Bozo the Clown.
It is of interest to note that while some dolphins are reported to have learned English -- up to fifty words used in correct context -- no human being has been reported to have learned dolphinese.
In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
The universe is not required to be in perfect harmony with human ambition.
In science it often happens that scientists say, 'You know that's a really good argument; my position is mistaken,' and then they would actually change their minds and you never hear that old view from them again. They really do it. It doesn't happen as often as it should, because scientists are human and change is sometimes painful. But it happens every day. I cannot recall the last time someting like that happened in politics or religion."

Carl Sagan