Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 26 · 23 augusti 2001 · Årgång 31       
NADA

KTH byter lönesystem 1 oktober

Historik från vårt nuvarande lönesystem kommer inte att kunna följa med till nya HR-Plus/Lön. Vi behöver därför få in alla underlag som ännu inte skickats till löner, som påverkar lönen t o m 30 september, t ex semesteransökningar - även för lärare och doktorander - tjänstledigheter, underlag för föräldrapenningtillägg, sjukdom mm.

Det nya lönesystemet kräver att alla anställdas arbetstid finns inrapporterad. Bifogad bilaga måste därför fyllas i av alla anställda som inte arbetar 8 timmar/dag varje vecka måndag t o m fredag. Kopieras och delas ut till dem som berörs.

Under hösten blir vi tvungna att be om er hjälp igen med ytterligare uppgifter.
Underlagen skickas senast den 10 september till din löneadministratör

TACK på förhand!


Löneadministratörerna


Konferens om elektroniska tidskrifter

Den 11 september 2001 kl. 9.00-12.00
Lokal: Nordenskiöldsalen, Geohuset
Elektroniska tidskrifter är numera ett naturligt och självklart inslag i det informationsutbud som universitetsbiblioteken erbjuder.

Tillgången till vetenskapliga tidskrifter har radikalt förändrats och användarstatistiken talar sitt tydliga språk.
Vid SU har antalet nedladdade e-tidskriftsartiklar fördubblats bara under det senaste året inom humaniora/samhällsvetenskap och tredubblats inom matematik-naturvetenskap! Forskare och doktorander har tidigare varit beroende av bibliotekets öppettider, fysisk tillgänglighet, kopiering och fjärrlån. Nu finns 24-timmars tillgänglighet över hela campus till flera förlags hela utgivning av
tidskrifter. Vad betyder detta för effektivitet och kvalitet inom forskningen? Vad innebär avtalen och vad kostar de? Vad visar statistiken om användningen? Vad görs på nationell nivå? Hur ser det ut på andra universi tet? Hur stor makt har förlagen? Vilken roll spelar självpublicering på nätet?

En konferens anordnad av biblioteket kommer att ge en allsidig belysning av utvecklingen och förhoppningsvis ge svar på frågorna ovan. Program och anmälningsformulär finns på: http://www.sub.su.se/konferens

Den vänder sig till dig som är forskare, lärare eller doktorand vid SU.
Konferensen är kostnadsfri och anmälan görs senast 6 september.

NY MÖJLIGHET ATT SE FOTBOLL PÅ RÅSUNDA!!


Samarbetet mellan KTH-AIK-EDS ger KTHs anställda en ny möjlighet att gå på fotbollsmatch. Nu gäller det matchen AIK-IFK Norrköping som spelas söndagen
den 9 september kl 17.00 på Råsunda.

Biljetter kan avhämtas av KTHs anställda vid det nya Informationscentret (f d Posten), DKV 4. Biljetterna är tillgängliga fr o m onsdagen den 29 augusti. Tillgången är dock inte obegränsad, så först till kvarn får mala....

Med vänliga hälsningar


Sven och JaakNumero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

  

 

Kalendarium

Tis 28 augusti kl. 15.15-17.15 Seminarier om beslutsstöd och informationsfusion:
Bayes metod att hantera osäkerhet, Stefan Arnborg (Nada/KTH).
Sal E32, Lindstedsvägen 3, plan 3.

 


"I've tripped over the laces I never learned to tie, but I got back up, and I'll keep getting back up every time"

Zebadiah Adam Zaharris