Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 25· 16 augusti 2001 · Årgång 31       
NADA

Vi gratulerar Anna-Karin Tornberg

Anna-Karin vann årets "The Leslie Fox Prize" i numerisk analys i konkurrens med 6 andra finalister från Europa och USA. De övriga kom alla på 2:a plats. Det prestigefyllda priset har delats ut av Institute of Mathematics and its Applications 10 gången och årets presentationer och pristutdelning ägde rum den 22 juni på Oxford University Computing Laboratory.


Ingrid


Olle i radio!

Nu på måndag den 20 augusti kommer Olle Bälter att medverka i Värt att veta i P1 kl 09.35, repris lördag 25 aug 21.03. Temat är "Konsten att hantera epost".

MVH


Olle B


Rektors beslut om prefekter

Rektor har fattat beslut om prefekter och proprefekter för den kommande 4-årsperioden. På Nada blir det oförändrat Ingrid Melinder, prefekt och Stefan Arnborg, proprefekt.

En lista på övriga prefekter finns anslagen på Nadas anslagstavla på plan 4.


Ingrid


Rum sökes

Som ni säkert hört råder det en stor brist på studentbostäder. Vi behöver er hjälp att hitta studentrum. Om ni kan tänka er att hyra ut eller vet
någon som kan tänkas hyra ut ett rum, ber vi er omgående ta ontakt med Lars Källander, larsk@admin.kth.se, Ingenjörsskolans kansli.

Hälsningar
Inger Larsson


Seminarier om beslutsstöd och informationsfusion

Tisdag 28 augusti kl. 15.15-17.15 , sal E32, Lindstedsvägen 3, plan 3.
Bayes metod att hantera osäkerhet
Stefan Arnborg (Nada/KTH)

Jag ska gå igenom några tidiga försök av Aristoteles, Sokrates och Sun Zi att hantera och fatta beslut under osäkerhet. Med sannolikhetslärans utveckling fick Thomas Bayes det verktyg han behövde för att beskriva hur observationer leder till kunskap med hjälp av en sannolikhetsbaserad datagenereringsmodell och en priorfördelning av modellens parametrar.

Bayesianismen angriper ett av de mest fundamentala områdena i mänsklig verksamhet, och gör ibland anspråk på att ha hela lösningen till detta problem. Det är därför helt naturligt att metoden, som marknadsförts i flera olika varianter, kritiserats och fått konkurrens med alternativa metoder.

Jag tänker gå igenom dess mest aktuella variant, subjektiva eller personliga sannolikheter, och diskutera några av de invändningar som rests mot metoden. Kritiken gäller ofta val av sannolikhetsmodell och prior. Man kan dels utgå från att metoden ger missvisande resultat i något sammanhang, att resultaten är känsliga för godtyckliga val, att beräkningarna är svåra eller omöjliga att genomföra, eller att man kan konstruera paradoxer eller se att människor inte handlar som metoden föreskriver, ens när det är uppenbart att de har all information som behövs.

Slutligen ska jag referera några aktuella försök att hantera problem med kognitiva inslag i form av viljor, makt och vilseledning med s.k. rekursiv Bayesiansk modellering, och anknyta dessa till Peirce's ideer om tecken som betydelsegivare, liksom modern kognitionsforskning. Framställningen blir elementär, men viss vana vid sannolikhetsbegreppet förutsätter jag.

  

 

Välkomna tillbaka efter sommaruppehållet!

 

Numerored.

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

 

Kalendarium

Tis 28 augusti kl. 15.15-17.15 Seminarier om beslutsstöd och informationsfusion:
Bayes metod att hantera osäkerhet, Stefan Arnborg (Nada/KTH).
Sal E32, Lindstedsvägen 3, plan 3.

 


"The whole point of getting things done is knowing what to leave undone. "

Lady Reading