Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 22 · 7 juni 2001 · Årgång 31       
NADA

Utfall av val till Nadas Institutionsstyrelse
den 1 juni 2001-06-01

Mandatperiod 2001-07-01 - 2005-06-30

Antal röster


Representanter för lärare och forskare

Henrik Christensen, professor 33
Erik Fransén, forskarassistent 31
Johan Håstad, professor 32
Bengt Lindberg, Univ.lektor /studierektor 34
Kerstin Severinson-Eklundh, professor 32
Representant för administrativ/teknisk
personal
 

Tina Billing Ericson, ekonomiansvarig
32


Totalt antal röster 40 st, varav 1 ogiltig och 3 blanka


Birgit Ekberg-Eriksson


Master thesis presentations in Numerical Analysis

Friday June 8th, 2001 in 4523

9.30 Ralph Winkler, SU, "Eigenvalue-based algorithms for testing
positive real values of SISO systems". Handledare:Yishao Zhou
10.15 Marcus Sandberg, Erik von Schwerin, F96, "Multigrid methods for American option pricing". Handledare: Anders Szepessy
11.05 Amir Filipovic, SciComp99, "On an algebraic multigrid preconditioner in finite element discretizations":
Handledare: Michael Hanke
11.35 Sarbaz Othman, SciComp99, "Periodic inverse heat conduction problems for interbal combustion engines": Handledare: Jesper Oppelstrup


Monday June 11th, 2001 in 4523

15.15 Vakhtang Kacharava, SciComp99, "FemLego-MATLAB Interface with applications in Fluid Dynamics".
Handledare: Jesper Oppelstrup

PÅ GÅNG!


Snart stundar en härlig semestertid för oss. Alla sekreterare, vaktmästeriet, Sten Säfholm, Tina och undertecknad har bestämt sig. En sammanställning har gjorts över hur dessa personer har förlagt sin semester under juni-juli-augusti. Sammanställningen finns hos din sekreterare. Den finns även på dörren till Ann-Sofie och Inga-Britts arbetsrum på plan 4 (rum 1419).

Påminnelse om semesteransökan
Jag saknar fortfarande många semesteransökningar för perioden
juni-juli-augusti. Men ni har fortfarande tid på er för den 8 juni är imorgon, fredag. Som jag tidigare informerat om är att professorer, forskare, forskarassistenter, lärare och doktorander är undantagna från att lämna in semesteransökan.

Terminsavslutning
Visst har du observerat att vi har terminsavslutning i Ljusgården den 15/6.
Anmälan senast den 13/6 till
Mariann Berggren, mariannb@nada.kth.se.


Eva-Lena


PMINNELSE: CID …ppet Hus tors. 7 juni

En sista påminnelse med en lista över
prototyper/demonstratorer/presentationer
som visas på Öppna Huset kl.16-19:

Video Space - video mediated remote communication
Gestural interfaces for remote control
Haptic (force feedback) interfaces
Auditory direct manipulation
Dime, Distributed interactive meeting places
Cyberbygget - 3D for workplace experience exchange
CyberMath - 3D exhibition for mathematics learning
3D VR for Space exhibition (with Naturhistoriska muséet)
Conzilla - concept browser
AntiLoop - content design for learning environments
SHAPE - Mixed media table interaction

Mycket välkomna närsomhelst 16-19, ingen föranmälan behövs.
Yngve SundbladVem skall ha Chester Carlsons Forskningspris 2001?

Xerox svenska fond för forskning i informationsvetenskap, som instiftades den 9 september 1985 av Xerox och som förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademien, har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom området informationsteknologi.

Det är styrelsens avsikt att år 2001 dela ut priset till en yngre forskare som nyligen, eller högst 3-4 år sedan, avlagt sin disputation.

Ni inbjuds härmed att sända in förslag till pristagare, vilka skall vara fonden tillhanda senast den 15 september 2001. Förslagen skall insändas på det bifogade svarskortet.
Ytterligare information kan erhållas via IVAs hemsida
http://www.iva.se eller via Ann-Margret Noro, IVA, tel. 08-791 29 51, email: amn@iva.se

Å fondens vägnar

Bernt Ericson
Ordförande


Beslutsprocesser i tidskritiska tillämpningar

Välkommen till det sista av KTH/Nadas seminarier om beslutsstöd
och informationsfusion innan sommaruppehållet. Seminariet är kostnadsfritt och det behövs ingen anmälan. För mer info se
http://www.nada.kth.se/theory/decision_support_seminars.html

Tisdag 12 juni kl. 15.15-17.00 i sal E3, Osquars backe 14, plan 5 (Obs. adress!!!)

BESLUTSPROCESSER I TIDSKRITISKA TILLÄMPNINGAR

Peter Thunholm (Försvarshögskolan)

Peter Thunholms föredrag kommer att handla om de formella och informella metoder som finns för att planera, besluta om, träna, genomföra och utvärdera operationer. Han kommer att beröra det som särskiljer och det som är gemensamt för dessa metoder samt deras olika för- och nackdelar. Vidare kommer han att beröra begreppet "Naturalistic Decision-Making" i samband med
detta. En annan viktig aspekt som föredraget tar upp är möjligheterna att utveckla datorstöd för de olika metoderna.

RESEARCH FELLOWSHIPS AND AWARDS - CANON FOUNDATION

The Canon Foundation in Europe offers Research Fellowship to post-graduate European and Japanese researchers, preferably holding a PhD and not older than 40 years. The European Fellowship holders pursue a one-year research term in Japan whereas the Japanese Fellows do their research at the host institutions in Europe. Shorter stays from 3-6 months are also possible.

Canon Foundation Awards are granted to outstanding European and Japanese scholars or leading members of commercial, industrial, governmental and professional organisations. They can be nominated by representatives of
academia or public or private organisations to teach and/or work on collaborative research. The awardees spend usually between 4 weeks and 4 months in Europe, provided they come from Japan or in Japan if they are Europeans. There is no age limit. The aim of the Foundation is to contribute to international understanding through self-development.

Deadline for application is October 15th, 2001. For application forms and further information please visit the website
www.canonfoundation.org or contact Canon Foundation in Europe -Riknsburgerweg, 3 - 2334 BA Leiden - The Netherlands. Tel. +31 71 5156555, fax +31 71
5157027, e-mail: foundation@canon-europa.com


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

 

 

Kalendarium

Tors. den 7 juni

kl. 10.15
(OBS ny tid)


Kl. 16-19

Licentiatexamen! Henrry Rodriguez:Using the WWW as infrastructure for collaborative production of documents.
Seminarierum E2.

Öppet hus på CID. LindstedtsvŠgen 5, plan 6

Fre. den 8 juni 9.30-12.30 (ca)

Four Master thesis presentations in Numerical Analysis. Room 4523

Mån. den 11 juni

kl 10.00


kl. 10.00

Doctoral Dissertation. Sergei Simdyankin: Computer Simulations of Condensed Phases with Icosahedral Local Order.Kollegiesalen

Licentiate Thesis.Karim Oukbir: A Database Query Language for Uncertain Spatial Data. Hörsal L51, Drottning Kristinas väg 30.
Tis. den 12 juni kl. 15.15-17.00 Beslutsprocesser i tidskritiska tillämpningar. Peter Thunholm (Försvarshögskolan). Sal E3, Osquars backe 14, plan 5.
Tors. den 14 juni kl. 10.00

Doctoral Dissertation. Danica Kragic: Visual Servoing for Manipulation: Robustness and Integration Issues. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

Fre. den 15 juni Kl. 15.00

Terminsavslutning i Ljusgården.

 

"Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils."

Hector Berlioz