Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 21 · 31 maj 2001 · Årgång 31       
NADA

PÅ GÅNG!

TERMINSAVSLUTNING
Förra året hade vi en terminsavslutning som var både trevlig och uppskattad. Det var ett bra sätt att avsluta terminen på så vi gör det igen! Boka redan nu eftermiddagen den 15 juni Vi kommer med ytterligare information senare.

Påminnelse om semesteransökan
I senaste Numero informerade jag om att alla semesteransökningar för perioden juni-juli-augusti ska vara mig tillhanda senast den 8 juni. Några yrkesgrupper är undantagna från att lämna in semesteransökan: professorer, forskare, forskarassistenter, lärare och doktorander.

Är det möjligtvis någon som har varit ledig under vårterminen men inte lämnat in någon ansökan?


Eva-Lena


Kursledare!

Det är återigen terminsslut och dags att rapportera in alla labbar, hemuppgifter, tentor etc. som studenterna klarat.
För att få arbetsbördan för Berit och Irene på expeditionen rimlig ber jag dig att rapportera ner labbar o.d. som är klart NU istället för att vänta tills eventuella tentor är rättade. Se till att de får fullständiga uppgifter. Lämna in en underskriven utskrift från res om det handlar om många studenter. Använd annars blanketten som finns på
http://www.nada.kth.se/internt/larare/kursledarparm/
Kursledaren/ RapportBlankett.pdf


Tyvärr är det stora problem med Ladok, vilket inte gör det lättare för Berit och Irene.


Kerstin F


Val till institutionsstyrelsen!

Fredagen den 1 juni är det val till Nadas institutionsstyrelse för mandatperioden 2001-07-01 - 2005-06-30
Valet äger rum fredagen den 1 juni kl 09:00-16:00 i rum 1420 plan 4 hos Birgit Ekberg-Eriksson. Valet sker med sluten röstsedel. Kan inte röstberättigad närvara den 1 juni är poströstning tillåten.

Poströsten måste vara prefekten tillhanda senast på valdagen.
Röstberättigade enligt fastställd röstlängd.
Samtliga röstberättigade har rätt att rösta både på representanter för lärare, forskare och på teknisk-administrativ personal

Nominerade personer enligt valberedningens förslag är:

Representanter för lärare och forskare:
Henrik Christensen, professor
Erik Fransén, forskarassistent
Johan Håstad, professor
Bengt Lindberg, universitetslektor och studierektor
Kerstin Severinson-Eklundh, professor

Representant för teknisk och administrativ personal:
Tina Billing-Ericson, ekonomiansvarig


Lecture Today May 31st-
Cerebellum and humanoid robots!


LECTURE THURSDAY MAY 31st at 15.00
Professor Mitsuo Kawato, ATR, ERATO Dynamic Brain Project, Kyoto, Japan
Title: "Cerebellum and humanoid robots"
Lecture Hall: Rockefeller, Nobels väg 11, KI Campus (Old Dep. Hygién).

Professor Kawato is an outstanding neurobiologist with a focus on learning and cerebellar function combined with a theoretical approach and modeling.In addition he has, based on an extensive knowledge of neural basis of
sensory processing and motor function, developed humanoid robots. His workis widely recognized and unique.

Most welcome!


Sten Grillner and Anders LansnerExjobbsseminarium i datalogi och MDI


Tisdagen den 5 juni 2001 kl 15.15 i rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5

Peter Sundström
Streckkodstolkning för ytmonteringssystem.
Calle Undeman
Automatisk Segmentering av MR-hjärnbilder med hjälp av probabilistisk diffusion och en watershed-skalrumsmetod.
Andreas Berndt
En modell för uppskattning av särskiljbarhet mellan färgbilder
John Folkesson
Projektion av en Markovprocess med neurala nät.


Onsdagen den 6 juni 2001 kl 9.15 i rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5

Johan Sandberg
Webbaserat projektsystem för ökat samarbete.
Michael Rotstein
Utvärdering av användargränssnitt – en introduktion till användbarhet med hjälp av heuristisk utvärdering.
Fredrik Reimer
Verksamhetssymboler för totalförsvaret.

Onsdagen den 6 juni 2001 kl 15.15 i rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5

Siri Lepsöe Evensen

Arkitekturmodellering – utvärdering av ett förslag til UML 2.0.
Peder Axensten
Modellering och visualisering av en kärnkraftolyckas korttidseffekter på transportflöden.
Anders Larsson
Grafiskt användargränssnitt för ett rapportverktyg.
Mikael Stralje
Automatiserad affärskommunikation över Internet.
Niklas Stolpe
Kreditupplysning över Internet.
Johanna Östman
Design av en användbar prissättningsapplikation för räntederivat.
 

Mer information om seminarierna finns under: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/exjobb/SemAkt.html

NORDTEKs PhD-kurs

Det är hög tid för doktorander att sända in söknad till NORDTEKs PhD-kurs "Management of
International R&D Projects"
Kursen finns presenterad på: http://152.94.12.230/NordTek2001/NordTekKurs
2001.html.

Det finns fortfarande platser kvar.


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

 

Kalendarium

Tors. den 31 maj

kl. 14.00.

 


kl.15.00

Doctoral dissertation. Danny Roobaert: Pedagogical Support Vector Learning: A Pure Learning Approach to Object Recognition, CVAP. Kollegiesalen (Valhallavägen 79, Stockholm).

Sans seminar Professor Mitsuo Kawato, ATR, ERATO Dynamic Brain Project, Kyoto, Japan Title: "Cerebellum and humanoid robots" Lecture Hall: Rockefeller, Nobels väg 11, KI Campus (Old Dep. Hygién).

Tis. 5 juni kl 15.15

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Rum 4523,Lindstedtvägen 5, plan 5

Ons den 6 juni

kl. 10:00

 


kl 14.00-15.00

 

kl. 9.15

kl. 15.15

Licentiate thesis. Joakim Möller: Studies of Recursive Projection Methods for Convergence Acceleration of Steady State Calculations.
Plats: sal D2.

CID-seminarium. VIRUS-projektet. Om hälsa och framtidens boende. Sara Ilsetd-Hjelm, CID, NADA, KTH.
Lokal: Sal 4523, Lindstedtsv 5, plan 5, KT

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI (2 stycken). Rum 4523,Lindstedtvägen 5, plan 5

Tors. den 7 juni kl. 10.15
(OBS ny tid)

Licentiatexamen! Henrry Rodriguez:Using the WWW as infrastructure for collaborative production of documents.
Seminarierum E2.

Mån. den 11 juni

kl 10.00kl. 10.00

Doctoral Dissertation. Sergei Simdyankin: Computer Simulations of Condensed Phases with Icosahedral Local Order.Kollegiesalen

Licentiate Thesis.Karim Oukbir: A Database Query Language for Uncertain Spatial Data. Hörsal L51, Drottning Kristinas väg 30.
Tors. den 14 juni kl. 10.00 Doctoral Dissertation. Danica Kragic: Visual Servoing for Manipulation: Robustness and Integration Issues. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

 

"The hardest thing in life to learn is which bridge to cross and which to burn."

David Russell