Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 20 · 23 maj 2001 · Årgång 31       
NADA

Påminnelse-Institutionskollegium

Måndagen den 28 maj 2001
kl 13.00-15 i sal D2


Licentiatexamen!

Henrry Rodriguez
Title :Using the WWW as infrastructure for collaborative production of documents

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl. Tekniska Högskolan framlägges till offentlig granskning för teknisk licentiatexamen torsdag den 7 juni 2001, kl. 14.15 i seminarierum E2, Lindstedtsvägen 3, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm.

Abstract cont.


Doctoral Dissertation

Sergei Simdyankin:
Computer Simulations of Condensed Phases with Icosahedral Local Order

Akademisk avhandling som med tillstånd av Stockholms Universitet framlägges till offentlig granskning för avläggande av filosofie doktorexamen måndagen den 11 juni 2001 kl 10.00 i Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungl Tekniska Högskolan, Valhallavägen 79, Stockholm.

Abstract cont.


Ny akademisk ledning

KTHs fakultetskollegium för mandatperioden februari 2001 - januari 2005 är nu valt.
Fakultetskollegiet, som består av lärare vid KTH, är ett oberoende referensorgan för överordnade KTH-frågor. Inom kollegiet diskuteras och förankras KTH-övergripande frågor inom utbildning och forskning.
Följande personer kommer att representera Nada och ingå i fakultetskollegiet under mandatperioden februari 2001 - januari 2005: Stefan Arnborg, Ingrid Melinder, Kerstin Severinson-Eklund

Semesteransökan!

Alla (utom undantagen enligt nedan) semesteransökningar för perioden juni-augusti ska vara mig till handa senast den 8 juni. Semesteransökan ska vara signerad av er närmaste arbetsledare innan den läggs i mitt postfack. Jag vill att alla som har sparade semesterdagar kontrollera exempelvis på lönebeskedet antalet dagar som du har. Om du nått taket 40 dagar så måste samtliga årets semesterdagar tas ut. KTH tillåter inte att anställda har fler än 40 sparade dagar vilket innebär att dagarna utöver 40 nollas vid årets slut. Ledighetsblanketten kan du hämta från KTHs hemsida
(KTH-anställd+blankettarkivet+personal). Jag vill även påminna de personer som har haft ledigt under året, och som inte har lämnat ledighetsansökan, att den måste lämnas in senast den 8 juni.

Är det någon som på grund av arbetetssituationen inte vet hur semestern kan förläggas innan den 8 juni ska du ändå lämna in ansökan och korrigera den i efterskott.
Följande yrkesgrupper är undantagna från att lämna in semesteransökan: professorer, forskare, forskarassistenter, lärare och doktorander.
För samtliga gäller att önskar du spara semesterdagar måste prefekten godkänna detta.

Har du några funderingar hör av dig

Klämdag
Fredagen den 25 maj är en klämdag vilket innebär att det är en arbetsfri dag för teknisk- och administrativ personal

Eva-Lena


Exjobbspresentationer i Nummeriska Metoder:

Måndag den 28/5 kl 10.15 - 11.30 (ca) presenteras två exjobb i sal 1537:

Mattias Gålnander
"Pricing American Options with Stochastic Volatility, Using FEM"
Ola Backman "Analys och Utvärdering av Hedging Strategier då Transaktionskostnader Existerar"

Anders Szepessy har handlett Gålnander och
Raul Tempone har handlett Backman.

IPLab seminar

John Bowers, CID-KTH talks about " Shape : preliminary findings"
Friday the 25th of May, 10.15 - 12.00,
Room 1625 - Lindstedtsvägen 3, 6th floor

About the Shape project:
Shape stands for Situating Hybrid Assemblies in Public Environments. It is a project devoted to understanding, developing and evaluating room-sized assemblies of hybrid, mixed reality artefacts in public places.

Hybrid artefacts exhibit physical and digital features and can exist in both physical and digital worlds. They combine interactive visual (computer graphical and video) and sonic (music, recordings and live sound) material with physically present manipulable devices.

Hybrid artefacts can communicate with one another as part of room-sized assemblies that provide groups of people with a coherent, yet rich, sensory experience of a large-scale mixed reality. These assemblies can be deployed in public spaces such as museums and exploratoriums to establish new kinds of engaging and educational social experience.Welcome to know more about the ongoing project and its preliminary findings!


T. Cerratto
NADA - IPlab


Seminarieserie om beslutsstöd och informationsfusion

Välkommen till det fjärde föredraget i seminarieserien om beslutsstöd och minformationsfusion. Tisdag 29 maj kl. 15.15-17.00 i sal E32, Lindstedtsvägen 3, plan 3.

SENSORDATAFUSION FÖR FRAMTIDENS LÄGESBILD
Egils Sviestins (SaabTech Systems AB)

Egils Sviestins föredrag kommer att fokusera på det delområde inom fusion som är mest välutvecklat, nämligen sensordatafusion. Det går ut på att skapa så god uppfattning som möjligt om enskilda objekt utifrån den information
som sensorer ger - lägen, rörelser och egenskaper. Föredraget gör en exposé över olika sätt att göra detta.

För ytterligare information om seminarieserien, se
http://www.nada.kth.se/theory/
decision_support_seminars.html

CID-seminarium

VIRUS-projektet
Om hälsa och framtidens boende

Sara Ilsetd-Hjelm, CID, NADA, KTH

Tid: Onsdag 6 juni kl 14.00-15.00
Lokal: Sal 4523, Lindstedtsv 5, plan 5, KTH

I kvarteret Vallgossen på Kungsholmen bygger JM
122 IT-lägenheter. Två av dessa kommer att vara
extrautrustade forskningsbostäder för rehabilitering
av patienter från Danderyds sjukhus.

I samband med detta har Interactive Institute och
CID-doktoranden Sara Ilstedt Hjelm genomfört en
studie som inriktat sig på folkhälsoproblem.
Seminariet kommer att beskriva bakgrunden till
studien och de designförslag som blev resultatet.

Dessa har fokuserats på 3 områden:
- Rum för rörelse
- Sömn och avslappning
- Kommunikation


Välkommna!


Doctoral Dissertation

Danica Kragic: Visual Servoing for Manipulation: Robustness and Integration Issues

Computational Vision and Active Perception Laboratory (CVAP)

Torsdagen den 14 juni 2001 kl. 10.00 i Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.Licentiate Thesis

Karim Oukbir: A Database Query Language for Uncertain Spatial Data

Måndagen den 11 juni 2001 kl. 10.00 i hörsal L51, Drottning Kristinas väg 30.


Nominering till institutionsstyrelsen för mandatperioden 1/7 2001-30/6 2005

Valberedningen har enats om ett förslag till sammansättning av institutionsstyrelsen nästa mandatperiod. Förslaget bifogas detta brev. Röstberättigade har möjlighet att nominera andra kandidater.Dessa skall anmälas till Ingrid Melinder, prefekt eller till Birgit Ekberg-Eriksson, intendent senast den 27 maj. Förslagen kan skickas genom e-post eller brev ställt till prefekten. Nominerade personer skall vara tillfrågade och beredda att acceptera uppdraget.

På institutionskollegiet den 28 maj kommer vi att presentera förslaget och valberedningens överväganden.

Ingrid Melinder
Prefekt

 

Cont. Doctoral Dissertation

Abstract
Understanding the fundamental aspects, and the formation mechanisms of glasses remains an outstanding unsolved problem of condensed-matter physics. Glass-formation in simple atomic systems is generally associated with the icosahedral local order. In this study, different aspects of are investigated in a computer simulation using a model system with predominantly icosahedral local order. We demonstrate that the dramatic slowing down of the relaxation dynamics observed in this system when approaching the glass transition from the liquid phase, and the eventual structural arrest are related to a structural transformation which is recognized as formation of a
percolating cluster composed of icosahedra. It is concluded that therapid cluster growth is inherently related to the tendency for low-dimensional cluster geometry induced by the particular form of the pair potential. A model is suggested interpreting the characteristic dynamical anomalies commonly associated with supercooled liquid dynamics, including breaking the Stokes-Einstein relation, as arising from the long-time decomposition of the relevant phase-space development of long-range clusters, is also manifested in growing cooperativity of diffusive dynamics.

Another part of this study concerns the vibrational dynamics in a glass formed by the investigated model from the liquid state. We analyze the glass dynamics by comparing it with dynamics of the sigma Frank-Kasper crystal which is morphologically related to this glass and can possibly be regarded as the crystalline ground state for this system. The structural similarity of the sigma phase with this glass is also revealed by using the wavelet analysis of pair-correlation functions. The pattern of vibrational dynamics in this glass is found to be distinctly different from that in the glass formed using the Lennard-Jones potential. It is demonstrated that these distinctions can be accounted for by considering the vibrational dynamics in the respective crystalline phases. In order to facilitate the computational studies of extremely slow dynamics of supercooled liquids, we have developed an efficient, cache coherent and parallelizable molecular dynamics algorithm. This algorithm was implemented for a shared memory symmetric multi-processor architecture using OpenMP directives. A large number
of auxiliary utilities has been created or adapted for the analysis of the data from our molecular dynamics simulations.

 

 

Cont. Licentiatexamen!

Abstract
Collaborative writing is a common practice in workplaces and academic
environments. The possibility to exchange documents through the Internet has paved the way for collaboration among co-authors. To date, the tools available for collaborative writing have largely been limited to email and commenting support. However, communication, co-ordination and sharing information are factors of vital importance to succeed in a collaborative writing task. The World Wide Web provides a network infrastructure that can support those needs of co-authors.

This thesis presents two web-based prototypes, the Domain Help System and Colšlaboració, aiming to support document and information sharing, communication, and co-ordination. The main research issue has been how small or middle size groups work collaboratively to discuss, annotate and revise a document on the WWW. Special emphasis has been put on the need to support a dialogue among collaborators. A number of case studies have been carried out, and the tools have been developed using the results of observation on the users' interaction with the systems. The studies indicate that the WWW can successfully be used for sharing documents and discuss their content. Also, asynchronous text-based
communication was shown to be an effective medium for collaborative writing.

The development of the prototypes has given general experiences on the development of collaborative web-based tools. These experiences suggest that such tools should be designed in collaboration with the users. A method for the design of such tools has emerged from these experiences.Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

 

Kalendarium


Fre. den 25 maj kl. 10.15 - 12.00 IPLab seminar. John Bowers talks about " Shape : preliminary findings" Room 1625 - Lindstedtsvägen 3, 6th floor.
Mån. den 28 maj

kl 13.00-15

kl 10.15 - 11.30

Institutionskollegium i sal D2

Exjobbspresentationer i Nummeriska Metoder: Mattias Gålnander "Pricing American Options with Stochastic Volatility, Using FEM" Ola Backman "Analys och Utvärdering av Hedging Strategier då Transaktionskostnader Existerar" Sal 1537:
Tis. den 29 maj

kl. 11.15

 

 

kl. 15.15-17.00

Cvap seminar: Reconstruction Based Recognition of Repeated 3-D Objects in Computer Vision. Srivastava Indian Institute of Technology , Delhi. In BB2, Fiskartorpsvägen 15A:J.B.

Seminarieserie om beslutsstöd och informationsfusion. SENSORDATAFUSION FÖR FRAMTIDENS LÄGESBILD
Egils Sviestins (SaabTech Systems AB).
Sal E32, Lindstedtsvägen 3, plan 3.
Tors. den 31 maj kl. 14.00. Doctoral dissertation. Danny Roobaert: Pedagogical Support Vector Learning: A Pure Learning Approach to Object Recognition, CVAP. Kollegiesalen (Valhallavägen 79, Stockholm).
Ons den 6 juni

kl. 10:00

 


kl 14.00-15.00

Licentiate thesis. Joakim Möller: Studies of Recursive Projection Methods for Convergence Acceleration of Steady State Calculations.
Plats: sal D2.

CID-seminarium. VIRUS-projektet. Om hälsa och framtidens boende. Sara Ilsetd-Hjelm, CID, NADA, KTH.
Lokal: Sal 4523, Lindstedtsv 5, plan 5, KT
Tors. den 7 juni kl. 14.15

Licentiatexamen! Henrry Rodriguez:Using the WWW as infrastructure for collaborative production of documents.
Seminarierum E2.

Mån. den 11 juni

kl 10.00kl. 10.00

Doctoral Dissertation. Sergei Simdyankin: Computer Simulations of Condensed Phases with Icosahedral Local Order.Kollegiesalen

Licentiate Thesis.Karim Oukbir: A Database Query Language for Uncertain Spatial Data. Hörsal L51, Drottning Kristinas väg 30.
Tors. den 14 juni kl. 10.00 Doctoral Dissertation. Danica Kragic: Visual Servoing for Manipulation: Robustness and Integration Issues. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

 

"Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail.."

-Muriel Strode