Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 19 · 17 maj 2001 · Årgång 31       
NADA

PÅ GÅNG

Skyddsronder
Nu är planeringen klart för resten av gruppernas skyddsronder
på Osquarsbacke 2 och Lindstedsvägen 2-5.
Tidplanen ser ut så här

18 maj  
kl 09.30 plan 5. Vi börjar på PDC och fortsätter sedan med resten av våningsplanet
kl 11.00 plan 6, IPLab
ca kl 11.30 Cid + AMT
21 maj  
kl 13.00 plan 4 utom systemgruppen

Staffan Romberger i egenskap av skyddsombud och undertecknad kommer att genomföra skyddsronderna tillsammans med någon utsedd person från respektive grupp. Vi har även uttryckt önskemål om att så många anställda som möjligt ska finnas på sina tjänsterum för att vi på ett bra sätt kan få reda på om det är något ni vill framföra om den fysiska arbetsmiljön.

Hälsningar från Vaktis
Vaktmästeriet undrar om du har
- några möbler som du inte behöver? Just nu är vi på jakt efter hurtsar.
- defekt kontorsstol?
- någon annan fråga till vaktmästeriet?
Maila till vaktis@nada.kth.se.

Eva-Lena


English Handbook for Postgraduate Students

An english Handbook for Postgraduate Students is now available at http://www.doktorandhandboken.nu/doktorandhandboken
/english/index.htm
It´s produced by the National Agency for Higher Education and the Swedish Institute. The Agency does not answer questions about postgraduate studies. For more general information about higher education in Sweden, please turn to the Swedish Institute, www.si.se.
Please note that all personal inquiry concerning postgraduate studies should be put directly to the university where you wish to study. Applications to postgraduate studies should always be sent directly to the institution where you wish to study. Please contact the department concerned for further information.

Doctoral dissertation

Danny Roobaert: Pedagogical Support Vector Learning: A Pure Learning Approach to Object Recognition, CVAP ; Kollegiesalen
(Valhallavägen 79, Stockholm) ons 31 maj 14.00.

Abstract cont.


Institutionskollegium

Måndagen den 28 maj 2001
kl 13.00-15 i sal D2

Några punkter på programmet:
Institutionsstyrelsevalet den 1 juni
Högskoleverkets utvärdering av Nadas utbildning
* bedömargruppens rapport om datalogi
* självvärdering i numerisk analys

Systemgruppen, datorinvesteringar och KTHs IT-enhet
Information om lärarinternatet – hur går diskussionerna vidare?

Lönerevisionen – när börjar årets arbete?
Nya lärarbefattningar
Nya personer och välkända i nya befattningar
När får vi nya lokaler och vilka ska flytta dit?
Annat nytt

Välkomna


Ingrid


Licentiate thesis

Joakim Möller: Studies of Recursive Projection Methods for Convergence Acceleration of
Steady State Calculations.
Tid: 6 juni , 10:00 plats: sal D2.

Abstract cont.


 

CVAP Seminar May 29

Reconstruction Based Recognition of Repeated 3-D Objects in Computer Vision
At 11.15 May 29 in BB2, Fiskartorpsvägen 15A:J.B. Srivastava Indian Institute of Technology , Delhi

ABSTRACT : The main theme is to give a survey on Recognition of repeated 3-D objects using Projective Invariants and Multiple View Geometry.Invariance in Computer Vision has served a crucial role in recognition issues . Basically algebraic surfaces which are affinely repeated have been considered. Loss of information between a 3-D object and its 2-D image , viewpoint dependence , and perspective distortion lead to identify invariant descriptors. However computation of complete set of invariants is a difficult problem.Mainly Reconstruction based Recognition Techniques will be discussed.


Cont. abstract doctoral dissertation

A pure learning approach to visual 3D object detection and recognition is proposed. Pursuing the goals of simplicity and flexibility, the approach relies on learning from examples only in order to acquire object knowledge, and avoids to encode any explicit domain knowledge.

The thesis contains the following technical contributions that make the proposal of such a pure learning system feasible. Firstly, the framework of {\em pedagogical learning} is proposed. Its idea is to convey domain knowledge to a system, based on selecting specific training examples only. In particular, the pedagogical BW training method is proposed for teaching a pattern recognition system background-invariance. Secondly, a new, simple and fast implementation of the Support Vector Machine (SVM) for pattern recognition is proposed, called DirectSVM. This algorithm does not rely on quadratic programming, as standard SVM implementations do, but searches an optimal classifier in an iterative style that is reminiscent to neural network learning. Thirdly, an earlier contribution called the Self-organizing Invariant representation Map (SIM) is proposed, which consist of a Kohonen-style neural network model for learning spatially-invariant features in an unsupervised way.

The methods proposed are evaluated experimentally. The experiments consist of evaluating correct recognition performance on a number of object image databases. More extensive experiments are performed on the COIL object image database, and on the extended COIL database that also contains different classes of cluttered backgrounds.

Using these technical contributions, a system based on pure learning is proposed. This system is able perform the task of everyday household object detection and recognition successfully, and this in real-time, in real-world scenes and in varying conditions. Considering that the system does not encode any domain knowledge, the system has the potential to be a general object detection/recognition - that only needs to be retrained without being re-engineered - in order to be applied to a wide variety of applications.

Robothockey i E3 22/5 kl 15

Årets omgång av kursen Robotik och Autonoma System närmar sig sin final i form av den årliga tävlingen mellan kursdeltagarnas robotar. Liksom de snaste åren är tävlingen en turnering i bordshockey för legorobotar.

Årets startfält verkar mycket lovande, och många robotar har redan setts dribbla och göra mål under testkörning i kurslabbet. Det hela kan ses i E3 på tisdag 22/5 och själva turneringen börjar kl 15.15.

Tävlingsledningen hälsar alla som vill komma och titta varmt välkomna!


Mattias Bratt


Cont. abstract licentiate thesis

In this paper we have defined two classes of projection methods. RPM(m) and NPGS(m), where RPM(1) is the classical scheme due to Shroff \& Keller. Following the ideas in Lust et al., we obtain NPGS(m). They refer to RPM(m) as NPJ(m).

Experiments were conducted on the Cauchy problem for the 1D viscous Burger's equation, to find the steady solution. The amount of non-linearity and its convergence properties are determined by the amount of diffusion in the equation.
A detailed analysis, based on a linear problem to determine the convergence properties of the method is performed in the first part of the thesis. Theoretical estimates and numerical experiments show good agreement.

Basis identification was done via a QR factorization and the Arnoldi iteration. For problems of limited size, the latter could be switched on at an earlier stage, i.e. the enhanced convergence could compensate for the increased costs associated with the method.
For weakly non-linear problems the same techniques could be used as for the linear test problem. It is sufficient to determine the vectors that span the dominant eigenspace once. As non-linearity increases, other techniques had to be incorporated. The Arnoldi iteration could track the moving eigenspace. To obtain convergence a damping parameter was introduced in the Newton step, chosen by a line search/back tracking algorithm. Convergence was a factor 10 faster than the original solver.

In the second part of this thesis, the CFD code NSMB (Navier Stokes Multi Block) was run as a black box solver callable from Matlab. To accomplish this, NSMB had to be modified and linked to Matlab via a mex-interface. RPM+NSMB, was tested on two 2D test cases, a supersonic nozzle and a subsonic airfoil. To increase robustness of RPM, a scaling of the state vector variables was introduced. Parameter variations were conducted. The results for QR concurred well the results obtained for linear problems in the first part of thesis. QR was found superior in number of function evaluations to reach convergence. For the 2 investigated flow cases, convergence was reached up to 5 times faster. We therefore conclude that RPM can be used as an accelerator in CFD applications.

 

Omslag/framsidor till avhandlingar och rapporter!


Institutionsstyrelsen på Nada har beslutat om ett enhetligt utseende för rapporter och avhandlingar. Vi har därför lagt upp mallarna för rapporter och avhandlingar, samt regler för gällande nummerserie för respektive rapport under http://www.nada.kth.se/internt/index-sv.html, under rutan "Servicefunktioner för Nadaanställda". Har ni några frågor, eller om ni har problem med att ladda ned och läsa dessa filer, kan ni konkakta mig via buch@nada.kth.se så hjälps vi åt. Det är dock väldigt viktigt att rätt mallar används framöver.

Rickard Buch

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI

Måndagen den 21 maj 2001 kl 15.15 i rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5

Christian Ottoson
Att förutsäga proteinfragments struktur
En tillämning av neurala nätverk för att förutsäga proteinstrukturer.
Erik Åström
Optimering av språkidentifiering.
Jani Niemenmaa
Särdragsdetektion i bilder med hybrid-pyramidrepresentationer: systemdesign, teoretisk analys och experimentell utvärdering.
Martin Curstedt
System för multimodal människa-maskininteraktion.


Tisdagen den 22 maj 2001 kl 15.15 i rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5

Pontus Axelsson
Användarcentrerad utveckling av interaktiva mobila tjänster – en fallstudie av ISO13407.
Oskar Frykholm
"…Herregud, det är a och o…"
Kommunikation och relation med kundtjänst – på telefon och e-post.
Thomas Sundberg
PATRASK - PansarTräffAnpassad SKjutdatabas.

Mer information om seminarierna finner du här http://www.nada.kth.se/kurser/kth/exjobb/SemAkt.html

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

Kalendarium

Fre. 18 maj

kl. 14.15

kl. 10.15

ACPU-projektredovisning. Sal E1, Osquars Backe 2, plan 3.

SANS seminar: Erik Aurell - Very small living computers. Room 1635.

Mån. den 21 maj kl 15.15 Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5
Tis. den 22 maj

kl 15.15


kl 15

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI. Rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5

Robothockey i sal E3.

Mån. den 28 maj kl 13.00-15 Institutionskollegium i sal D2
Tis. den 29 maj kl. 11.15 Cvap seminar: Reconstruction Based Recognition of Repeated 3-D Objects in Computer Vision. Srivastava Indian Institute of Technology , Delhi. In BB2, Fiskartorpsvägen 15A:J.B.
Ons 31 maj kl. 14.00. Doctoral dissertation. Danny Roobaert: Pedagogical Support Vector Learning: A Pure Learning Approach to Object Recognition, CVAP. Kollegiesalen (Valhallavägen 79, Stockholm).
Ons 6 juni kl. 10:00 Licentiate thesis. Joakim Möller: Studies of Recursive Projection Methods for Convergence Acceleration of Steady State Calculations.
Plats: sal D2.

 

" I like thinking big. If you're going to be thinking anything, you might as well think big."

Donald Trump