Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 17 · 3 maj 2001 · Årgång 31       
NADA

PÅ GÅNG!


Skyddsronder
Vi kommer att genomföra skyddsronder plan på Osquarsbacke 2 och Lindstedsvägen 2-5 under maj månad. Tidplanen ser ut så här

9 maj 09.30 plan 2
  10.30 Kuben, brandsyn
  11 45 systemgruppen plan 4
18 maj 09.30 plan 5

Övriga grupper återkommer vi om.
Staffan Romberger i egenskap av skyddsombud och undertecknad kommer att genomföra skyddsronderna tillsammans med någon utsedd person från respektive grupp. Vi har även uttryckt önskemål om att så många anställda som möjligt ska finnas på sina tjänsterum för att vi på ett bra sätt kan få reda på om det är något ni vill framföra om den fysiska arbetsmiljön.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Ronnie Johansson, doktorand, Cvap.
Jeanna Al-Ayoubi, sekreterare, Cvap.
Joachim Malmquist, systemingenjör, KTHNoc.
Patrik Wander, forskningsingenjör, Media.
Björn Torkelsson, systemansvarig, PDC
De kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.
Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar
Pernilla Östlund, sekreterare.
Erik Åström, forskningsingenjör, IPLab.
Gunhild Arvidsson, testledare, Cid.
Karin Molin, sekreterare.
Johan Ihrén, systemansvarig, PDC

Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet


Eva-Lena

Lägesrapport för KTHs Matematikprojekt!

8 juni kl. 13.00-15.00 i Q1

KTH har under våren drivit ett projekt för utveckling av Matematikundervisningen. Projektet har arbetat inom 4 områden

  • Omvärldsanalys
  • KTHs mål
  • Utveckling av undervisning
  • Mötet med gymnasieskolan

Inbjudna är KTHs lärare, personal och studenter.


Vårmöte för Doktorandsektionen på KTH

Tisdagen den 8 maj kl. 18.00. Plats: Gröten i kårhuset.

För mer information http://www.dr.kth.se/

Välkommen!


Inbjudan till information och diskussion

Tid: 30 maj kl. 16.15-18.00
Plats: Sal Q1, Osquldas väg 6

På initiativ av Doktorandsektionen inbjuder KTHs ledning och Doktorandsektionen samtliga forskarstuderande vid KTH till informationsträff.

Syftet med träffarna är att informera om forskarutbildningen och ge aktuell information vilka skyldigheter och rättigheter som gäller under studietiden. Dessutom att beskriva doktorandsektionens verksamhet, att etablera. informationskanaler och ge tillfälle att ta upp aktuella frågor till diskussion.

 


Lärarseminarium


TANKAR OM FORSKNING OCH FRAMTID
... vad skiljer och förenar människa-datorinteraktion och mediateknik

Nils Enlund och Kerstin Severinson-Eklundh
Måndag 7 maj kl 15.15 i rum 1537
Kl 15 är det Nada-tugg i fikarummet på plan 4.

Välkomna


Ingrid och Kerstin F


KTHs samarbete med gymnasieskolan


Alla Nadas lärare inbjuds till arbetsmöte 11/6 kl 9.30-13.00
för att förbereda inför kommande möte 15/8 med ca 60 lärare från 15 olika gymnasieskolor.

Inbjudan med anmälningsadress (anmäl senast 24/5),
programbeskrivning, samt en beskrivning av gymnasieskolornas
nya 100 p projektarbete finns i Numeropärmen på hyllan i kafferummet på plan 4, Osquars Backe 2. Jag tolkar det som sades vid ett möte 18/4, som att samarbetet för KTH handlar om studentrekrytering och ev. lärarfortbildning, medan gymnasieskolorna vill ha hjälp med att formulera, handleda och bedöma projektarbeten.

Inbjudan från Björn Marklund och Inger Larsson
via Bengt Lindberg

 

CID på Connectmässan 2001!

CIDs monterområde

I onsdags förra veckan avslutades Connectmässan 2001 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Bland de c:a 200 utställarna fanns också Nadas kompetenscentrum CID. Under temat "Forskning pågår" informerade och demonstrerade representanter från CID olika delar av deras forskning.

Gestbaserad interaktion, ett samarbetsprojekt med Cvap, illustrerade möjligheten att styra och kontrollera utrustning utan yttre hjälpmedel. Detta innebär att Numeroredaktören kunde sätta sig framför en tv-apparat och byta kanal och ändra volymnivån utan fjärrkontroll. Istället formade han endast handen enligt gesten som var angiven för önskad åtgärd. Imponerande. Syftet med projektet är att se hur gester kan komplettera eller ersätta tangentbord, fjärrkontroller eller andra yttre hjälpmedel.

Styrhytten till utställningen vid Naturhistoriska Riksmusséet

 

Rymdutställningen på Naturhistoriska Riksmusséet hade också gjorts tillgänglig vid Cids monter. Cid har nämligen arbetat fram konceptet för styrhytten till rymd-utställningen. Styrhytten är en interaktiv 3D-miljö där du navigerar dig fram, med hjälp av ett rymdskepp, till de olika fysiska delarna av utställningen du är intresserad av, för att få mer information.

3D-miljön är också delad på ett sätt som gör att folk från hela världen kan befinna sig i utställningen samtidigt och kommunicera med varandra. På detta sätt kan användaren skaffa sig förhandsinformation om utställningen genom att själv ge sig ut på en interaktiv upptäcksfärd.


Mässan i helhet ansågs dock av många som mindre lyckad. Det var antalet besökare som svek. Enligt tidningen Computer Sweden hade arrangörerna räknat med 25 000 besökare under den tre dagar långa mässan, men endast 5 000 dök upp den första dagen och det blev inte mycket bättre de övriga dagarna.

 

Inbjudan till Ped-IT-seminarium om undervisning i akademiskt skrivande

Ped-IT - Uppsatsskrivande i elektronisk miljö. Utvärdering av
KARK-projektet måndagen den 28 maj 2001 kl 14.00-16 i seminarierum Bergsmannen, Aula Magna

Vid Institutionen för nordiska språk prövas för närvarande det s k
KARK-systemet i samband med uppsatsskrivande på såväl B- som C-nivå, och snart kommer även en utvärdering av projektet att föreligga. (KARK är ett elektroniskt system lämpat för publicering och diskussion av texter på nätet inom relativt små och avgränsade grupper av
skribenter.)

På seminariet kommer Jonas Carlquist och Sven Lange att presentera
resultat från den utvärdering som de har gjort.

En preliminär version av rapporten finns att läsa på
http://www.nordiska.su.se/personal/carlquist-j/Projektredovisning.htm.
Anmälan till seminariet görs på PU-enhetens hemsida
http://www.pu.su.se
senast fredagen den 25 maj.
Hjärtligt välkommen!
Hans Strand och Magnus Tagesson

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

Kalendarium

Fre. 4 maj

kl. 14.00

 

 

kl. 10.15 - 12.00

Doctoral Dissertation!: Kristina Sabelström Möller,
Media Technology and Graphic Arts. Title: Information categories and editorial processes in multiple channel publishing.
Place:In the Seminar Room, Valhallavägen 79, KTH.

IPLab seminar!: Martin Svensson, from SICS will talk about
"Social Navigation of Food Recipes", Room 1625 - Lindstedtsvägen 3, 6th floor
Mån. 7 maj kl 15.15 Lärarseminarium: Nils Enlund och Kerstin Severinson-Eklundh. TANKAR OM FORSKNING OCH FRAMTID
... vad skiljer och förenar människa-datorinteraktion och mediateknik
Rum 1537.

 

"If you don't make mistakes, you aren't really trying."

Coleman Hawking