Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 16 · 26 april 2001 · Årgång 31       
NADA

Han har gjort det igen!


Henrik Eriksson har av I-studenterna utsetts till årets lärare.
Därmed stannar en hedervärt och förgyllda , men tunga I-balen inom Nada. Först fick Linda Kann den. I år kan ni beskåda den hos Ninni Carlsund och inför nästa år behöver vi således kånka den till det intilliggande rummet.

Institutionen gratulerar och känner stor stolthet.


Ingrid


IPLab seminar!

Martin Svensson, from SICS will talk about
"Social Navigation of Food Recipes" Friday the 4th of May, 10.15 - 12.00 Room 1625 - Lindstedtsvägen 3, 6th floor

Abstract continues


Välkommen till det andra och tredje av KTH/Nadas seminarier om beslutsstöd och informationsfusion


Onsdag 2 maj (Obs. veckodag!) i kl. 15.15-17.00 i sal E34, Lindstedtsvägen 3, plan 3.
Informationsfusion och beslutsstöd, Per Svensson (FOI och Nada/KTH). Per Svensson är forskningschef i datavetenskap på FOI i Stockholm. Vidare är han adjungerad professor i vetenskaplig och statistisk databashantering på
Nada/KTH.

Föredraget kommer att ge en överblick och systematisering kring begreppen informationsfusion och datoriserat beslutsstöd. Forskningsläget i Sverige och utomlands kommer att beskrivas och vi kommer att få en inblick i metoder som finns tillgängliga vid utveckling av beslutsstöd och informationsfusion.

För mer info se
http://www.nada.kth.se/theory/decision_support_seminars.html

Inbjudan till Rock-musikal

FRIBILJETTER TILL ROCKMUSIKALEN "RON & JULIE - ETT LIV I LÄNGTAN"
PÅ NYMBLE, KTH

Som tack för det ekonomiska stöd den nystartade fristående kårföreningen Musikalsällskapet har fått av KTH, så delas nu 100 fribiljetter ut till KTHs anställda. Musikalen kommer att ges tisdagen den 15 maj, onsdagen den 16 maj, fredagen den 18 maj och söndagen den 20 maj.

Biljetterna bokas på http://www.zetterstrom.net/ronjulie och man får boka högst två biljetter var, så först till kvarn! Skriv KTH efter namnet.


Utlysning av medel:Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning


Carl Tryggers Stiftelse för vetenskaplig forskning kungör att årets anslagsansökningar mottas till och med 1 juni 2001. Information till sökande och ansökningsblankett finns på
http://home.swipnet.se/carl_tryggers_stiftelse/Flertalet lärare är på internat den 26-27 april
Idag torsdag och i morgon fredag är mer än 60 av institutionens lärare på internat på Rosenön. Ni kan således räkna med stor frånvaro av oss mellan kl 11.30 den 26 till kl 14 den 27 april.

För akuta ärenden hänvisar vi till receptionen på hotellet.


Ingrid


Planeringssamtal 2001 och inlämning av egenutvecklingsdeklaration


Nu är det snart dags för årets planeringssamtal. Det kommer att gå till på samma sätt som förra året:

1. Under maj har varje anställd ett utvecklingssamtal med sin närmaste professor eller chef. Vid detta samtal kommer ni bland annat att tala om din egenutveckling, både för innevarande år och för framtiden, i synnerhet för det närmaste läsåret. Du kan också ta upp
andra frågor om arbetet, arbetsmiljön och lönen.

2. En tid efter utvecklingssamtalet, troligen någon gång i lutet av maj, har varje lärare ett bemanningssamtal med bemanningsansvarig studierektor (Bengt Lindberg för numme, Viggo Kann för datalogi och Henrik Artman för MDI och medieteknik). Vid detta samtal planeras
innehållet i hela din tjänst nästa läsår, vilket även innebär en prognos för externfinasierad verksamhet. Till detta möte bör du också ha kollat hur många exjobbare du började handleda under läsåret 2000/2001 så att det kan stämmas av mot gissningen vid förra årets bemanningssamtal.

Inför årets planeringssamtal ska du göra en kort självdeklaration av vad den planerade delen av din egenutveckling 2000/2001 innehöll. Skriv bara några rader om varje del av egenutvecklingen, vad den gick ut på, hur lång tid den uppskattningsvis tog och vad du fick ut av den. Självdeklarationen kommer bland annat att ligga till grund under samtalen för disussionen av den fortsatta egenutveckling.

Exempel: Jag följde kursen webbservertillämpningsprogrammering. Det tog cirka två veckors arbetstid. Nu förstår jag vad det handlar om och kan hjälpligt skriva egna webbservertillämpningar med ASP och JSP.

Lämna in din självdeklaration snarast till prefekten med kopia till din studierektor dock senast den 4 maj. Vi till att den distribueras till dina planeringssamtalspartner, som därefter kommer
överens om tider för samtalen med dig.

Ingrid och Viggo

Cont. abstract IPLab seminar

Abstract
The term Social Navigation captures every-day behavior used to find information, people, and places - namely through watching, following, and talking to people. We discuss how to design information spaces to allow for social navigation. We applied our ideas in a recipe recommendation system.

In a follow-up user study, subjects state that social navigation adds value to the service: it provides for social affordance, and it helps turning a space into a social place.The study also reveals some unresolved design issues, such as the snowball effect where more and more users follow each other down the wrong path, and privacy issues.This talk is based on the paper "Social navigation of Food recipes" presented at CHI2001 Conference "Anyone, Anywhere". 31 march- 4 April, Seattle, Usa.Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.


 

 

Kalendarium

Ons. 2 maj kl. 15.15-17.00 Seminarieserie: Sal E34, Lindstedtsvägen 3, plan 3. INFORMATIONSFUSION OCH BESLUTSSTÖD Per Svensson
(FOI och Nada/KTH)
Fre. 4 maj

kl. 14.00

 

 

kl. 10.15 - 12.00

Doctoral Dissertation!: Kristina Sabelström Möller,
Media Technology and Graphic Arts. Title: Information categories and editorial processes in multiple channel publishing.
Place:In the Seminar Room, Valhallavägen 79, KTH.

IPLab seminar!: Martin Svensson, from SICS will talk about
"Social Navigation of Food Recipes", Room 1625 - Lindstedtsvägen 3, 6th floor

 

" If you want truly to understand something, try to change it."

Kurt Lewin

 

 

Trevlig Valborg!