Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 15 · 19 april 2001 · Årgång 31       
NADA

Exjobbsseminarium i datalogi och MDI

Tisdagen den 24 april 2001 kl 15.15 i rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5

Jakob Skott
Söksystem för bilddatabaser.
Ämne: MDI.
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro. Examinator: Yngve Sundblad.
Jon Sandelin
Analys av mellanlager för distribuerade objekt.
Ämne: Datalogi.
Handledare: Henrik Eriksson, examinator: Stefan Arnborg.
Gonzales Brito
Användning av Unified Modeling Language för gränssnitt för att administrera telekommunikationer.
Ämne: Datalogi.
Handledare: Karl Meinke, examinator: Johan Håstad.
Yi Li
Motion Description Language, MDL för kinematisk analys och navigation.
Design och implementation av Motion Description Language
Ämne: Datalogi.
Handledare: Jan-Olof Eklundh, examinator: Tony Lindeberg.


Föreläsning om IT-hot!

Onsdag den 25 april klockan 19.30 i sal E2 kommer Josefin Grennert från FOI (f.d. FOA) att
hålla ett föredrag om IT-hot.

IT-hot och hur det skall hanteras har blivit en politiskt het fråga. Hotet har till och med kallats säkerhetspolitiskt. Hur har policydiskussionerna sett ut på statlig nivå?

Trots att regeringen har pekat på att hotet är tvärsektoriellt och alltså drabbar såväl privat som offentlig sektor, har näringslivet hittills haft en marginell roll i planeringen av framtida hantering.

Vad beror detta på? Vilka konsekvenser kan det få om privat sektor inte deltar i planeringen och inte omfattas av hanteringsstrukturen?

Dessa är frågor som Josefin Grennert kommer att behandla. Föreläsningen arrangeras i samarbete mellan Officersföreningen Televapen (en förening för f.d. värnpliktiga där Theodor Stenevang tagit detta initiativ) och Nada. Föreläsningen beräknas ta en timme.

Kerstin F

Distum utlyser forskningsmedel

Resurser för forskning om Det livslånga lärandet i informationssamhället - distansutbildningens villkor och möjligheter.

Distansutbildningsmyndigheten, Distum, utlyser medel för forskning inom programmet "Det livslånga lärandet i informationssamhället - distansutbildningens villkor och möjligheter". Medel finns avsatta för högst fyra doktorandtjänster med en varaktighet upp till fyra år och för forskningsprojekt. Av budgeterade medel för år 2002 återstår cirka 4 miljoner kronor att fördela. Medlen är avsedda för svenska forskningsmiljöer men inte bundna till särskild disciplin.

Ansökan görs på det formulär som fr.o.m. 15 april finns få Distums hemsida, www.distum.se , och med stöd av de bilagor som anges i formuläret. Ansökan skall vara myndigheten tillhanda senast den 21 maj 2001.


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

 

 

Kalendarium

Tis. 24 april kl 15.15 Exjobbsseminarium i datalogi och MDI: Rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5.
Ons. 25 april kl.19.30 Föreläsning om IT-hot! Sal E2. Josefin Grennert från FOI (f.d. FOA) kommer att hålla ett föredrag om IT-hot.
Ons. 2 maj kl. 15.15-17.00 Seminarieserie: Sal E34, Lindstedtsvägen 3, plan 3. INFORMATIONSFUSION OCH BESLUTSSTÖD Per Svensson
(FOI och Nada/KTH)
Fre. 4 maj kl. 14.00 Doctoral Dissertation!: Kristina Sabelström Möller,
Media Technology and Graphic Arts. Title: Information categories and editorial processes in multiple channel publishing.
Place:In the Seminar Room, Valhallavägen 79, KTH.

 

"If I have a thousand ideas and only one turns out to be good, I am satisfied."

Alfred Nobel