Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 14 · 12 april 2001 · Årgång 31       
NADA

Doctoral Dissertation!

Kristina Sabelström Möller,
Media Technology and Graphic Arts.
Title: Information categories and editorial processes in multiple channel publishing.
Place:In the Seminar Room, Valhallavägen 79, KTH.
Time: May 4, 2001 at 2 pm.


Informationsenheten flyttar!

Från och med den 9 april finns Informationsenheten på plats i administrationsbyggnaden Valhallavägen 79, en trappa upp och korridoren in till höger.


Trevlig Påsk!

Önskar Numeroredaktionen.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

Kalendarium

Tis. 17 april kl. 15.15-17.00 Seminarieserie: Sal E33, Lindstedtsvägen 3, plan 3.
LEDNINGSVETENSKAP. Berndt Brehmer (Försvarshögskolan).
Ons. 2 maj kl. 15.15-17.00 Seminarieserie: Sal E34, Lindstedtsvägen 3, plan 3. INFORMATIONSFUSION OCH BESLUTSSTÖD Per Svensson
(FOI och Nada/KTH)
Fre. 4 maj kl. 14.00 Doctoral Dissertation!: Kristina Sabelström Möller,
Media Technology and Graphic Arts. Title: Information categories and editorial processes in multiple channel publishing.
Place:In the Seminar Room, Valhallavägen 79, KTH.

 

"The cure for boredom is curiosity. There is no cure for curiosity."

Ellen Parr