Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 13 · 5 april 2001 · Årgång 31       
NADA

Grattis Werthén-stipendiater!Två Werthén-stipendiater från Nada!

Anna-Karin Tornberg och Lars Engebretsen från Nada har belönats med Werthén-stipendiet 2001.

Fonden instiftades 1990 för att hylla tekn. dr Hans Werthén för hans mycket stora och betydelsefulla livsgärning som tekniker och företagsledare, främst inom Ericsson och Electrolux. Hans-Werthén-fondens grundkapital bygger på donationer till Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien från dessa företag.

Stipendierna vänder sig i första hand till akademiker i åldrarna 25–35 år som är verksamma inom teknik eller ekonomi, antingen inom högskolevärlden eller näringslivet. "Stipendierna ska användas för vidareutveckling utomlands. Stipendiaterna
skall ha avlagt en relevant akademisk examen och därefter framgångsrikt verkat inom områden som genom kunskaps- eller erfarenhetsutveckling kan komma till industriell nytta."

Både Anna-Karin och Lars har uppfyller dessa krav. De erhöll båda sin doktorsexamen för ett år sedan här på Nada och har med dessa stipendium på 200 000 kr respektive 120.000 kr riktat sin utlandsvistelse till USA.

Lycka till önskar Nada


Prefekten bortrest!

Jag är bortrest den 8/4-15/4. Under den tiden är Stefan Arnborg ställföreträdande prefekt.

Ingrid

CID på Connect 2001!

Connect 2001 är en mötesplats för hela IT-branschen och en arena för nyheter, visioner, trender, idéer, möten och affärer. Det är tre unika mässor med ledande leverantörer och aktörer som samlas under ett tak i C-hallen på Stockholmsmässan: Computer Expo, Mobile Expo och E-business Expo.

23-25 april, 9.30-17.30

Närvarande på mässan kommer även CID att vara. Representanter från Nada:s kompetenscenter kommer att visa demonstrationer och prototyper
från pågående projekt och hålla mini-seminarier om användarorientering och gränssnitts-problematik inom dagens och morgondagens IT-område.

Läs mer på www.connectexpo.com
Är ni intresserade av biljetter till mässan kan ni kontakta Michael Ortman på Cid: ortman@nada.kth.seNumero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N. 

 

Kalendarium


Tis. 17 april kl. 15.15-17.00 Seminarieserie: Sal E33, Lindstedtsvägen 3, plan 3.
LEDNINGSVETENSKAP. Berndt Brehmer (Försvarshögskolan).
Ons. 2 maj kl. 15.15-17.00 Seminarieserie: Sal E34, Lindstedtsvägen 3, plan 3. INFORMATIONSFUSION OCH BESLUTSSTÖD Per Svensson
(FOI och Nada/KTH)

 

"Expecting the world to treat you fairly because you are a good person
is a little like expecting the bull not to attack you because you are a vegetarian. "

Dennis Wholey