Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 11 · 22 mars 2001 · Årgång 31       
NADA

Exjobbspresentation

Fredagen den 23/3 presenterar Ralph Winkler, SU, sitt exjobb "Distributed Value at Risk Calculations in ATLAS", 10p arbete inom inriktning Tekniska Beräkningar. Presentationen äger rum i sal 1625 kl 14.15 - 14.45 (ca).

Lennart


90.000 kr i stipendier för informationssäkerhet!

Formell utlysning av TeleTrusT stipendium:
GEA kommer att dela ut upp till tre stipendier på maximalt 30.000 kronor per styck. 

Ansökningshandlingen skall vara GEA tillhanda senast den 23 april 2001. Beslut om stipendiet tas senast vecka 19 2001. Stipendiet kommer att utdelas vid GEAs årsmöte den 22 maj 2001.

Kvalificerad sökande är: 
Person verksam inom informationssäkerhetsområdet som genomgått (eller genomgår) högre akademisk utbildning eller på annat sätt kan anses ha ådagalagt motsvarande kompetens.

Ämnesområde
· Tekniker och metoder för användning av digitala signaturer.
· Metoder för att skapa tillförlit hos tredjepartstjänster.
· Regelverk och infrastrukturer som syftar till att främja säker elektronisk samverkan via öppna nät.
· Säkerhetsutvecklingen inom Internet.
· Nya områden för tillämpad kryptografi.
· Sociala och legala aspekter inom ovan nämnda områden.
· Metoder och kriterier för säkerhetsevaluering av utrustning för användning inom ovannämnda områden.

Frågor kan ställas till Mikael von Otter, 08 783 8195 eller Mikael.vonotter@Gea.ihb.se

För ytterligare information: http://www.ihb.se/Default.htm

Doctoral Dissertation

David Nistér: Automatic Dense Reconstruction from Uncalibrated Video Sequences. Computational Vision and Active Perception Laboratory (CVAP).

Fredagen den 23 mars, kl. 10.00 i sal D1, Lindstedtsvägen 17.


 

 

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N. 

 

Kalendarium

 

Tors. 22 mars kl. 9:00 - 17:00 Workshop on Multiple View Geometry. Stefan Carlsson. Room:D3 Lindstedtsvägen 5.
Fre. 23 mars

kl. 14.00

 

 

kl. 10.15 - 12.00.

 


kl 13.30

 

kl 14.15 - 14.45 (ca)


kl. 10.00

Doctoral Dissertation in Media Technology and Graphic Arts. Panagiota Koulvouvari, M.Phil: Organizational Learning in Dynamic Environments. In Seminar Room (Kollegiesalen), Valhallavägen 79.

IPLab seminarium Stina Hållsten: Ingenjörens skriftbruk -vad kan vi lära av en studie av hur skrivande går till "på riktigt"?
Rum 1625, Lindstedtsvägen 3, plan 6.

Björn Eiderbäck disputerar i datalogi:
Object Oriented Frameworks with Design Patterns for Building
Distributed Information Sharing. Sal E3, KTH.

Exjobbspresentation Ralph Winkler, SU: "Distributed Value at Risk Calculations in ATLAS". Presentationen äger rum i sal 1625.

Doctoral Dissertation David Nistér: Automatic Dense Reconstruction from Uncalibrated Video Sequences. Computational Vision and Active Perception Laboratory (CVAP). Sal D1, Lindstedtsvägen 17.

Tis. 27 mars kl. 14.00 Cid seminarium. In lecture room D1, Lindstedtsv.13 Siren on Squeak and VisualWorks Stephen T. Pope, University of California, Santa Barbara
Fre. 30 mars

kl. 14.00

 

 

kl. 13.00

Doctoral Dissertation in Media Technology and Graphic Arts. Alex Jonsson: Enhancing on-line information sharing systems.
In the Seminar Room (Kollegiesalen), Valhallavägen 79.

Doktorsavhandling! Gunnar Ledfelt: Hybrid Time-Domain Methods and Wire Models for Computational Electromagnetics. Sal D2, Lindstedtsvägen 5, bv.

 

"If you think you can, you can. And if you think you can't, you're right."

Marykay Ash