Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 10 · 15 mars 2001 · Årgång 31       
NADA

På gång


Allergi
Det är flera personer som har kommit till mig och påtalar att de får allergiska reaktioner i våra lokaler. Personerna har frågat om institutionen har riktlinjer i detta. Då det är fråga om reaktioner som beror på växter eller parfymer, rakvatten och sådant som är personbundet, finns inga regler eller riktlinjer. Däremot bör vi tänka på dessa saker så att vi inte utsätter våra medarbetare för detta i onödan. Så här inför påsken kan vi även tänka på att det är många som reagerar på björkris. Så snälla ni, tänk på att alla ska kunna vistas i vår gemensamma lokaler och på arbetsplatserna på lika villkor.

Är det stormöte på gång?
Det är många muggar, gafflar, glas och bestick som verkar ha fötter, så jag börjar tro att det är ett stormöte på gång i något utrymme. Jag vet inte var stormötet är men sakerna återvänder inte till cafeutrymmet på varje plan. Eller kan det vara så illa att det är vi själva som far omkring med sakerna utan att tänka oss för. Det är ju faktiskt så att de tillhör respektive café och inget annat. Jag hoppas att stormötet snart blir avslutat för då kanske vi slipper att göra nya inköp igen.

En sak har vi varit tvungna att fatta beslut om är att vaktmästeriets arbetsredskap, verktyg, i framtiden kommer att förvaras inlåst. Du kommer att kunna låna verktyg även i fortsättningen men då måste du först prata med vår vaktmästare Christer

Nyanställda

Följande person har fått anställning på Nada
Christian Engström , programutvecklare på PDC

Välkomna till oss på Nada!

Personer som slutar
David Austin, post-doc, Cvap/Cas
Lars-Johan Liman, systemspecialist på KTHNoc
Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena

Lärarseminarium

TANKAR OM FORSKNING OCH FRAMTID

Anders Lansner och Henrik Christensen: "I gränsområdet biologi-datalogi-robotik".

Måndag 19 mars kl. 15:15 i sal E32
Nadatugg finns i fikarummet plan 4 vid 15-tiden

måndag 2 april Kurser och utbildning speciellt för IT-programmet och IT-universitetet. Gunnar Landgren eller Calle Jansson
måndag 17 april Tankar om forskning och framtid. Kerstin S-Eklundh och Nils Enlund
måndag 7 maj Tillkännages senare
måndag 28 maj Tillkännages senare


Välkomna!


Ingrid Melinder och Kerstin Frenckner


Välkomna till Stina Hållstens seminarium!


Fredagen den 23 mars kl. 10.15 - 12.00.
Rum 1625, Lindstedtsvägen 3, plan 6.

Stina Hållsten, Institutionen för nordiska språk på Stockholms universitet och IPLab talar om Ingenjörens skriftbruk -vad kan vi lära av en studie av hur skrivande går till "på riktigt"?

Sammanfattning forts.


Doktorsavhandling!

Gunnar Ledfelt

Hybrid Time-Domain Methods and Wire Models for Computational Electromagnetics.


Fredagen den 30 mars, kl. 13.00 i sal D2, Lindstedtsvägen 5, bv.Second and final announcement

Today's research training - tomorrow's scientific quality
a PhD-course in scientific theory and philosophy, scientific communication and projects management. Arranged by NorFA and held in St. Petersburg 8 - 15 June 2000.
Deadline for applications on March 30.
Apply on www.norfa.no


Stipendier från Telefonaktiebolaget L M Ericssons stiftelse

för främjande av elektroteknisk forskning? Sista ansökningsdagen i år är den 23 mars.
Information om stiftelsen finns på http://www.ericsson.se/SE/information/om
_ericsson/forskning.shtml


Workshop on Multiple View Geometry

KTH Thursday 22 March 2001
Room:D3 Lindstedtsvägen 5

A set of camera pictures captured from various locations in space contains information about the observed 3 dimensional scene as well as the positions of the cameras. This problem has received considerable attention in computer vision in recent years ranging from theoretical analysis to commercial applications. Examples of potential applications of this are in 3D visualisation for electronic commerce and entertainment. The involvement in this field by Swedish research groups has been considerable and our aim is to present primarily this activity in a one-day workshop at KTH. The morning sessions of the workshop will focus on systems and applications with potential industrial interest while the afternoon sessions will deal with problems of a more theoretical nature.

Stefan Carlsson CVAP-NADA-KTH
For abstracts of presentations see:
http://www.nada.kth.se/~stefanc/multiple_view_geom.html


Björn Eiderbäck disputerar i datalogi

Björn Eiderbäcks avhandling
Object Oriented Frameworks with Design Patterns for Building
Distributed Information Sharing

granskas offentligt fredagen den 23 mars kl 13.30 i sal E3, KTH.
Fakultetsopponent är professor Stephen T. Pope, Dept. of Music of the
University of California, Santa Barbara (UCSB).
Välkomna,

Yngve Sundblad
Huvudhandledare

Abstract cont.

Exjobbsseminarium i datalogi/biomedicinsk teknik

Tisdagen den 20 mars 2001 kl 15.15 i rum 4523 Lindstedtvägen 5, plan 5

Jan Ohlson, MD95
Scout: Webbaserat projekthanteringssystem - användargränssnitt och säkerhet Sammanfattning
Arbetet är utfört vid Öhman Financial Systems.
Handledare: Serafim Dahl, examinator: Johan Håstad

Henrik Hussein El-Ali, F96
Vidareutveckling av algoritmer för ett datorbaserat fantomsystem för SPECT och PET Sammanfattning
Arbetet är utfört vid inst. för medicinsk strålningsfysik, KS.
Handledare och examinator: Anders Lansner

Stefan Cronert, D93
Intrångsdetektionssystem - datorsäkerhet bortom brandväggar och kryptering Sammanfattning
Arbetet är utfört vid Mijada Sverige AB.
Handledare och examinator: Anders Lansner

Ercan Dogan, MD95
Interaktiv TV - grafiskt användargränssnitt för elektroniska programguider Sammanfattning
Arbetet är utfört vid Ericsson Radio Systems AB.
Handledare: Björn Eiderbäck, examinator: Yngve Sundblad

Seminariet leds av examinator Yngve Sundblad.


CID-seminarier!

Wednesday, March 21, at 14.00 in lecture room D2, KTH, Lindstedtsv.5
High-Performance Distributed Multimedia (HPDM) Research at UCSB Stephen T. Pope, University of California, Santa Barbara.

Tuesday, March 27, at 14.00 in lecture room D1, Lindstedtsv.13 Siren on Squeak and Visual Works. Stephen T. Pope, University of California, Santa Barbara

Abstracts cont.

 

 

 

 

 

Cont.abstract Björn Eiderbäck


The construction and programming of interactive graphical user interfaces is hard work with conventional programming tools. Investigations have shown that as much as 80% of the programming code could be related to the interactive parts in modern applications with a graphical interface.
   Another difficult task is the development of distributed applications. There are several frameworks and packages around for development of distributed interactive applications, but none is fully satisfactory, and more research and development is needed.
   Interest in applications that provide Computer Supported Co-operative Work (CSCW) is rapidly growing, particularly during the recent years with increasing interest in Internet solutions. CSCW applications are usually interactive and, in one way or another, distributed. It is a challenge to provide mechanisms and tools that allow rapid and easy development of interactive and distributed applications. Another challenge is the development of various means for sharing information. Different applications require different types of sharing and a particular application may require several sharing mechanisms. Two major challenges for an application are the ability to allow users to view data in different ways and the possibility of tailoring the interface to meet the different needs of different users. Therefore, further development of frameworks, tools, and modern interface-builders is required. In particular, we need better means for experimenting with and prototyping new ideas for CSCW applications.
   In this thesis, I define a framework of high-level mechanisms for the interactive distribution and sharing of information, founded on the object-oriented paradigm. The mechanisms are demonstrated as extensions to the existing class library of a Smalltalk environment. I describe how I have integrated the framework into the Interface
Building tools of the environment, and in this way obtained a system that allows rapid development and easy experimentation with many techniques.
   Another aim of this thesis is to develop and demonstrate ways to describe essential structures, solutions, and intentions using powerful explanatory techniques. This means that the way the descriptions are made has a value in itself. One particular reason for exploring such techniques is that traditional techniques are either too weak, too imprecise, or too formal to be of real practical value. However, traditional techniques are very useful for defining overall structures, collaborations between components, algorithms, and more intricate functionality. But they are not usually suitable for communicating the essence and intentions of the software. I believe that it will become more important to communicate the structures of software solutions, as applications become more complex. Further, the software market is becoming ever more competitive, and a short time to market is necessary to provide competitive advantage. Design patterns a new field of research and development, has recently emerged. With design patterns one can make clear descriptions of software application and therefore contribute to shorten the time taken for applications to reach the market. In this thesis I use design patterns as the main ingredient when describing a particular software structure or solution.

cont. abstract High-Performance Distributed Multimedia

Distributed real-time object-oriented software is a topic of much
current interest; for example, the June, 2000 issue of the IEEE Computer magazine is a special issue on the subject. In the High-Performance Distributed Multimedia (HPDM) project the CREATE Lab at UCSB, our goal is to provide a flexible and scalable framework for real-time distributed object software including multi-user virtual environments, complex real-time signal processing, large-scale simulation, distributed databases, and wide-area (and wireless) networking. The two central developments from the HPDM effort that I'll focus on are the multimedia interface description language (MIDL), and the DPE distributed processing environment tools.

cont. abstract Siren on Squeak and Visual Works

The Siren system is a general-purpose framework for sound and music production that runs on Squeak and VisualWorks Smalltalk. Siren is a collection of about 350 classes for building sound/music applications; it includes an abstract media representation language, score and signal processing libraries, database back-ends, GUI components, and support for real-time MIDI and audio I/O on several platforms. This presentation will describe the architecture of Siren, discuss several of the issues in writing portable Smalltalk applications for multimedia, and end with a demonstration.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

 

Sammanfattning Stina Hållstens seminarium

Ingenjören är i allra högsta grad en skribent, även om skrivandet kanske inte står i fokus under en arbetsdag. Man skriver som del i det vanliga jobbet, eller man skriver för att dokumentera det jobb man utfört. Eller?
   Studier inom området "Professional Writing" fokuserar dels på individen som skribent, dels på den textproduktion som pågår i yrkeslivet. Jag har under våren 2001 genomfört en pilotstudie på tre teknikföretag för att undersöka hur skrivandet kan gå till och vilka attityder man har vad gäller skriftbruk, skriv- samarbete, andras och egna texter, den egna utvecklingen som skribent samt skrivandets plats i arbetet.
   På mitt seminarium kommer jag att presentera ett antal tidigare undersökningar inom området (Paradis-Drobin-Miller 1985, McKinnon 1993, Winsor 1996, van der Geest 1998) samt diskutera hur man skulle kunna undersöka utvecklingen från nybakad till professionell ingenjör: Hur kan man följa en ingenjör i arbetet och undersöka om och i så fall hur hon socialiseras in på en arbetsplats och utvecklas som skribent?
   Jag kommer också att diskutera resultaten från min undersökning vad gäller själva dokumentproduktionen - hur går det till att samarbeta i t ex ett projekt och producera, d v s skriva, all dokumentation som hör till? Vad händer när man blir oense om texters utformning och kvalitet? Hur hanterar man språklig och stilistisk osäkerhet? Kanske som en av de äldre ingenjörerna svarade i min undersökning:

"- Ringer frugan! "

Kalendarium

Fre. 16 mars

kl. 10.00-12.00

ILab seminarium: Per-Anders Forstorp i Rum 1625, Lindstedtsvägen 3, plan 6.
Mån. 19 mars kl. 15:15 Lärarseminarium. Anders Lansner och Henrik Christensen: "I gränsområdet biologi-datalogi-robotik". Sal E32
Tis. 20 mars kl 15.15 Exjobbsseminarium i datalogi/biomedicinsk teknik
Rum 4523, Lindstedtvägen 5, plan 5.
Ons. 21 mars kl. 14.00 Cid seminarium. In lecture room D2, KTH, Lindstedtsv.5 High-Performance Distributed Multimedia (HPDM) Research at UCSB Stephen T. Pope, University of California, Santa Barbara.
Tors. 22 mars kl. 9:00 - 17:00 Workshop on Multiple View Geometry. Stefan Carlsson. Room:D3 Lindstedtsvägen 5.
Fre. 23 mars

kl. 14.00

 

 

kl. 10.15 - 12.00.

 


kl 13.30

Doctoral Dissertation in Media Technology and Graphic Arts. Panagiota Koulvouvari, M.Phil: Organizational Learning in Dynamic Environments. In Seminar Room (Kollegiesalen), Valhallavägen 79.

IPLab seminarium Stina Hållsten: Ingenjörens skriftbruk -vad kan vi lära av en studie av hur skrivande går till "på riktigt"?
Rum 1625, Lindstedtsvägen 3, plan 6.

Björn Eiderbäck disputerar i datalogi:
Object Oriented Frameworks with Design Patterns for Building
Distributed Information Sharing. Sal E3, KTH.
Tis. 27 mars kl. 14.00 Cid seminarium. In lecture room D1, Lindstedtsv.13 Siren on Squeak and VisualWorks Stephen T. Pope, University of California, Santa Barbara
Fre. 30 mars

kl. 14.00

 

 

kl. 13.00

Doctoral Dissertation in Media Technology and Graphic Arts. Alex Jonsson: Enhancing on-line information sharing systems.
In the Seminar Room (Kollegiesalen), Valhallavägen 79.

Doktorsavhandling! Gunnar Ledfelt: Hybrid Time-Domain Methods and Wire Models for Computational Electromagnetics. Sal D2, Lindstedtsvägen 5, bv.

"Everywhere is walking distance if you have the time "

Steven Wright