Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 6 · 15 februari 2001 · Årgång 31       
NADA

Exjobbsseminarium

Magnus Ångman presenterar sitt examensarbete
"Beräkning av motorstråle från raketmotor" den 22 februari kl 13:15 i rum 1537.

Seminariet ges på svenska.


Exjobbsseminarium i datalogi/MDI

Tisdagen den 20 februari 2001 kl 15.15 i rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5


Magnus Nilsson, B96

Användandet av olika jämförelsemetoder för att upptäcka proteiner som har liknande tredimensionell struktur Sammanfattning
Arbetet är utfört vid Stockholm Bioinformatics Center, SU.
Handledare och examinator: Anders Lansner

Svante Hellstadius, D95

Konstruktion av användargränssnitt för informationsdistribuerande webbtjänst Sammanfattning
Arbetet är utfört vid Doera Service Provider.
Handledare: Björn Eiderbäck, examinator: Stefan Arnborg

Christopher Johansson, E96

En studie av interagerande Bayesianska artificiella neuronnät med gradvis inlärning Sammanfattning
Arbetet är utfört vid Sans, Nada.
Handledare och examinator: Anders Lansner

Mattias Larsson, E96
Användning av etnografi för kravanalys vid objektorienterad systemutveckling - en fallstudie med förslag till arbetsmetodik Sammanfattning
Arbetet är utfört vid Sjöland & Thyselius Datakonsulter AB.
Handledare: Maria Normark, examinator: Kerstin Severinson Eklundh


Seminariet leds av examinator Anders Lansner.

IPLab seminar

Individual differences in hypermedia navigation -the influence of learning styles and cognitive abilities ?- By Nils Dahlbäck from Lund University & Peter Lönnqvist from Stockholm University/KTH
Friday the 23 rd of February, 10.15 - 12.00.
Lindstedtsvägen 3, 6th floor- Room 1625

Welcome!


Teresa Cerratto, Ph.D.
NADA- IPLab

Abstract cont.


Licentiate Seminar

Wednesday February 21 at 10.00-12
in lecture hall E1, Lindstedtsvägen 3, KTH
Anders Hedman will present his licentiate thesis (title and abstract below) with professor Ralph Schroeder, Dept of Technology and Society, CTH (Chalmers Tekniska Högskola), as discussant.
Title: Visitor Orientation: Human-Computer Interaction in Digital Places.

Most welcome

Yngve Sundblad

Abstract cont.


MEGACASMPUS


Vad är Norra Djurgården? En bortglömd bit mark mitt inne i ett Stockholm med enorma expansionsbehov. På ett område lika stort som norra innerstan finns ett ostrukturerat gytter av motorvägar, museer, universitet, hotade gamla ekar, en förfallen hoppbacke och småindustriområden. Ska området bevaras, ska man bygga stad eller ska man anlägga mer park?

Det funderade 80 arkitekturstudenter vid KTH på under hösten 2000. Nu ställer vi ut deras förslag på Stockholms Akademiska Forum i Kulturhuset.
Utställningen pågår t.o.m. 3/3 (uppehåll 20 - 23/2).
Närmare information: www.stockholmacademicforum.orgCont. IPLab seminar

 

Abstract
While the navigation metaphor has received widespread support from the HCI community, the views on the usefulness of the navigation approach have a very wide range. Benyon (1998, p 35) argues that "'Navigation in Information Space' is not (just) a metaphor, (...) [it] is a new paradigm for thinking about HCI." On the other hand, Dillon and Vaughan (1997) claim that "navigation is a limited metaphor for hypermedia that potentially constrains our understanding of human-computer interaction" (p 91).


Even if one accepts the basic assumption behind the navigation metaphor, it is clear that the navigation is not an isolated task, but performed in order to complete some other task. Kim and Hirtle (1995) make an important distinction between three aspects of the user's activities; navigation work, information work, and the coordination of these two activities. A consequence of this is that when a user has difficulties in performing the task, s/he is not necessarily 'lost in hyperspace'. It could also be the case that it is the use of the information sought or obtained that is the major problem.


How can we distinguish between tasks that are different because of navigation problems, and tasks that are difficult for other reasons?
We suggest that one possible method is to find out which cognitive abilities that were most crucial for the performance of different tasks, and relate this to an independent analysis of the tasks' characteristics. Dahlbäck, Höök, Sjölinder (1996) and others have shown that the ability that is required to navigate information spaces is subject to large variation, and that this variation is highly correlated with spatial ability (mental rotation). Gustavsson (1998) showed that task performance correlated only with spatial ability in a graphical interface, but not in a text based.


There are many different classifications of reasoning tasks and abilities. We have here focused on the factor called Sequential Reasoning (RG) by Carroll (1993). Pask (1976) makes a distinction between two learning styles; a local and global one. The holist learners try first to build a global view of the domain, trying to consider many aspects simultaneously. In the early phases the holist focuses on information high in the hierarchical structure, and uses a top-down approach. The serialist focuses initially on details before trying to arrive to a global picture. The learning is a bottom-up process, where learning takes place in small steps.


In this talk we will first review previous work on hypermedia navigation and spatial cognition, as well as the basics of theories of learning styles. With this as a background, we will present and discuss the results from a recent study based on the approach described above.

Exjobbspresentation!

På torsdag 22/2 kl 13.30 presenterar Master-studenten Marko Kupiainen sitt exjobb
"A stability investigation of shock waves in gasdynamics". Plats: rum 1537


MEGACASMPUS


Vad är Norra Djurgården? En bortglömd bit mark mitt inne i ett Stockholm med enorma expansionsbehov. På ett område lika stort som norra innerstan finns ett ostrukturerat gytter av motorvägar, museer, universitet, hotade gamla ekar, en förfallen hoppbacke och småindustriområden. Ska området bevaras, ska man bygga stad eller ska man anlägga mer park?

Det funderade 80 arkitekturstudenter vid KTH på under hösten 2000. Nu ställer vi ut deras förslag på Stockholms Akademiska Forum i Kulturhuset.
Utställningen pågår t.o.m. 3/3 (uppehåll 20 - 23/2).
Närmare information: www.stockholmacademicforum.org


Cont.

Abstract
The thesis presents a visitor-oriented perspective on human-computer interaction and offers it as an alternative or complement to user-orientation. The thesis reports from studies of visitors in digital
environments with strong connotations of place. The main findings are that visitors have unique needs going beyond usability needs.
-They are concerned with environmental sterility/richness
-They seek environmental perspicuity
-They experience informational content in novel ways
-They have strong opinions about digital environments
-They develop strong attitudinal responses
-Transportation tools do not help visitors to develop more positive environmental attitudes
In order to explain the visitor-oriented perspective a comparison with the user-oriented perspective is presented. Limitations of the user-oriented
perspective are brought to the foreground and its dominance is questioned.

The dominance of the user-oriented perspective in human-computer interaction is questioned against the background of a growing field of practical
possibilities inherent in: the online world, the world of gaming, and virtual environments. In these settings, the subject is often more of a
visitor than a user.

 

 

NorFA öppnar nordisk anslagstavla

Nordiska Forskarutbildningsakademin (NorFA) vill på ett effektivare sätt än tidigare bidra till att öppna den nordiska dimensionen i de nationella forskar-utbildningarna genom att upprätta en anslagstavla på sin websida för forskarutbildningskurser i Norden.

Forskare och forskarmiljöer som arrangerar intensivkurser erbjuds därför att annonsera kurserna genom NorFA för att ge studenter i hela Norden möjlighet att söka sig till dessa kurser. Den som är intresserad tar direkt kontakt med den kursansvarige för att söka plats på kursen. Den studerande kan sedan, om nationella finansieringsmöjligheter är begränsade, söka ett kursstipendium från NorFA för att täcka kostnader för resa, kost och logi.

För annonsering av kurser ombeds arrangören att sända information om detta till NorFA senast tre månader innan kursen skall hållas. Se vidare: http://www.norfa.no/

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

Kalendarium

Fre. 16 febrauri kl. 10.15 - 12.00. IPLab seminar: "Design of a generic collaborative toolkit in a student organization" by Cristian Bodgan, CID-NADA/KTH
Lindstedtsvägen 3, 6th floor- .Room 1625.
Mån. 19 februari kl. 13:00 - 16:30. Mikrosystemseminarium! Plats I föreläsningssalen Q2 på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, plan 2, Osquldas väg 10
Tis. 20 februari

kl. 10.15-12.00

kl 15.15

Snabbkurs för lärare i kursadministration i rum 1537

Exjobbsseminarium i datalogi/MDI Rum 4523 Lindstedtv. 5, plan 5
Ons. 21 februari kl. 10.00-12.00 Licentiate Seminar, in lecture hall E1, Lindstedtsvägen 3, KTH
Anders Hedman will present his licentiate thesis.
Tors. 22 februari

kl 13:15


kl 13.30

Exjobbsseminarium. Magnus Ångman presenterar sitt examensarbete
"Beräkning av motorstråle från raketmotor". Rum 1537.

Exjobbspresentation! Marko Kupiainen: "A stability investigation of shock waves in gasdynamics". Plats: rum 1537
Fre. 23 februari kl. 10.15 - 12.00 IPLab seminar. Lindstedtsvägen 3, 6th floor- Room 1625. "Individual differences in hypermedia navigation -the influence of learning styles and cognitive abilities ?"

 

History is the version of past events that people have decided to agree upon.

Napoleon